แจ้งซ่อมครุภัณฑ์


รอดำเนินการ

14

อยู่ระหว่างดำเนินการ

237

ดำเนินการเสร็จสิ้น

1483

รอผลประเมิน

1247

รายการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ทั้งหมดของคณะ

เลขที่ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง ชื่อรายการ อาการเสีย ผู้ดำเนินการ สถานะ รายละเอียด
1848 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 24/04/2024 เวลา 15:41 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 9204.55 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แอร์ไม่ค่อยเย็น เเละต้องการล้างแอร์ รอดำเนินการ
1847 นุชรีย์ ชมเชย 24/04/2024 เวลา 11:14 น. เครื่องกลั่นน้ำ น้ำไม่เข้าระบบ (ถังปั๋มน้ำมีตะกอน) กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1846 วรายุทธ ยอดสุข 24/04/2024 เวลา 10:32 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด25000บีทียู แอร์ไม่ค่อยเย็น ปรับอุณหภูมิไม่ได้ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1845 จิระภา พันธรัตน์ 24/04/2024 เวลา 10:22 น. ตู้อบความร้อน มีเสียงดังขณะเปิดทำงาน กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1844 เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ 24/04/2024 เวลา 10:07 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 13007.76 BTU พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1843 ตุลาภรณ์ ว่องธวัชชัย 23/04/2024 เวลา 13:54 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เครื่องทำงานแต่ไม่มีความเย็น มีลมออกมา อุณภูมิอยู่ที่ 33 องศา สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1842 วารุณี พ่วงศิริ 23/04/2024 เวลา 13:54 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 12000 BTU. รุ่น CS-PC12HKT เครื่องปรับอากาศไม่มีความเย็น (แจ้งซ่อมหลายครั้ง ยังมีอาการเหมือนเดิมค่ะ) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1841 ปัญชลิกา เดชะมาก 23/04/2024 เวลา 13:51 น. ตู้แช่แข็ง ขนาด 9.5 คิว ไม่สามารถทำความเย็นได้น้ำแข็งละลาย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1840 วารุณี พ่วงศิริ 23/04/2024 เวลา 13:49 น. เครื่องทำน้ำกลั่น รุ่น2008 เครื่องไม่กลั่นน้ำ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1839 วารุณี พ่วงศิริ 23/04/2024 เวลา 13:44 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันไอน้ำ(Autoclave) ซ่อม lid gasket กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1838 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 23/04/2024 เวลา 11:14 น. เครื่องกลั่นระเหยแบบสูญญากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปุ่มปรับบนแผงหน้าจอไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1837 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 22/04/2024 เวลา 14:12 น. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า มีควันขึ้นออกมาจากแผงวงจร เมื่อเปิดshaker กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1836 ปิยมิตร ท้วมศรี 22/04/2024 เวลา 12:11 น. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU:คอยด์เย็น อาการกลับมาเป็นแบบรอบก่อน คือแอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา บางครั้งมีอาการดับไปเอง หรือเปิดแล้วไม่เย็น แม้จะลดอุณหภูมิลงมา 17 องศาแล้วก็ตาม บางครั้งที่ตัวเครื่องขึ้นสัญลักษณ์ E0 สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1835 สุมาลี อบเชย 22/04/2024 เวลา 11:05 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 20000 บีทียู รุ่น AER-21N+EER701 พร้อมติดตั้ง แอร์ไม่เย็น แต่มีเสียงทำงานและมีแต่ลมร้อนออกมา สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1834 ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ 22/04/2024 เวลา 08:52 น. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 800 VA เปิดไม่ติด ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1833 สุจิตรา แก้วสระ 19/04/2024 เวลา 10:06 น. เตาให้ความร้อน(Hot plate) สายไฟชำรุด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1832 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 19/04/2024 เวลา 09:25 น. พัดลมติดผนัง ขนาด16 นิ้ว พัดลมติดฝาพนัง มีเสียงดัง สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1831 นีรนุช ภู่สันติ 18/04/2024 เวลา 12:00 น. ตู้อบ (Oven) ไม่สามารถแสดงอุณหภูมิได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1830 นีรนุช ภู่สันติ 18/04/2024 เวลา 11:57 น. ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Oven) ไม่สามารถเซ็ตอุณหภูมิได้ ค้างอยู่ที่ 110 องศา อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1829 กรุงประกาย อัมโร 18/04/2024 เวลา 09:53 น. เครื่องเขย่าแบบสายพาน ความเร็ว120รอบ/นาที ใส่Flask125และ50ml(เงินอุดหนุนความเป็นเลิศสาขาชีวเคมี) ไม่เขย่า กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1828 พลอยไพลิน จ่าทอง 17/04/2024 เวลา 14:39 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศไม่ทำความเย็น เบรกเกอร์มีอาการช็อตและดับไปเลย สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1827 เพ็ญประภา ศรีประสม 17/04/2024 เวลา 10:16 น. ตู้ดูดควันพร้อม Hood และชุดกรองสารพิษ ปลั๊กไฟหลุด กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1826 กิติยา เอกเชวง 11/04/2024 เวลา 14:46 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู มีเศษกองฟางในเครื่อง ล้างแอร์และเช็คระบบทำความเย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1825 เพ็ญประภา ศรีประสม 11/04/2024 เวลา 14:41 น. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนแบบแยกส่วนขนาด 30000 BTU แอร์ตัดการทำงานเอง สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1824 วรายุทธ ยอดสุข 11/04/2024 เวลา 09:53 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12000 บีทียู เครื่องปรับอากาศไม่เย็น (ช่างคณะเข้ามาเช็ค 11/4/67 เวลา 09.50 น.พบว่า น้ำยาขาด) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1823 เพ็ญประภา ศรีประสม 11/04/2024 เวลา 09:06 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 บีทียู ไม่เย็น ออกแต่ลม รอดำเนินการ
1822 วรายุทธ ยอดสุข 11/04/2024 เวลา 08:31 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพิ้นหรือแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง รุ่น YCLH36/FLCH36 เครื่องปรับอากาศเสีย สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1821 กนกอร ศรีจันทร์ 10/04/2024 เวลา 17:10 น. เครื่องปรับอากาศ(Air condition) ไม่เย็น เป็นห้องเครื่องมือสำคัญ แอร์ต้องเปิดตลอดเวลา ตอนนี้แอร์เสีย ขอความกรุณาซ่อมด่วนค่ะ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1820 นิดานุช ชัมภูชนะ 10/04/2024 เวลา 14:44 น. เครื่องปั๊มสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ เครื่องเสีย เปิดไม่ติด มีกลิ่นน้ำมัน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1819 สิริพรรณ จันทวาท 09/04/2024 เวลา 16:12 น. รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 ที่นั่ง หม้อแปลงไฟ 24 โวลล์เสีย (คุณอัมรินทร์ดูหน้างานเรียบร้อยแล้ว) อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1818 ภัสมน เมืองทอง 09/04/2024 เวลา 11:03 น. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 12000 BTU พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า อุณหภูมิไม่ลด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1817 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 05/04/2024 เวลา 14:10 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู แอร์มีน้ำหยดออกมาเยอะ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1816 กิติยา เอกเชวง 05/04/2024 เวลา 09:34 น. เครื่องโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เลขหมาย 074-2888263 สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1815 สุพัตรา แก้วทะโร 05/04/2024 เวลา 08:26 น. เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร (Rotavapor R-220 pro, 230V) พร้อมอุปกรณ์ ไฟ alarm โชว์ R14 ที่ cooling ของเครื่องกลั่น และเครื่องหยุดทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1814 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 04/04/2024 เวลา 17:20 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เบรคเกอร์ตัด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1813 มาริษา บุญถาวร 04/04/2024 เวลา 17:01 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36800.81 BTU รุ่น AER36T1 แอร์เปิดทำงานแล้วไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1811 ปิยากร บุญยัง 04/04/2024 เวลา 09:24 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ปรับสมดุลลูกน้ำไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1812 ปิยากร บุญยัง 04/04/2024 เวลา 09:23 น. เครื่องชั่ง 4ตำแหน่ง รุ่น ED 2245 ปรับสมดุลลูกน้ำไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1809 ปิยมิตร ท้วมศรี 02/04/2024 เวลา 14:13 น. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU:คอยด์เย็น บางครั้งมีอาการดับไปเอง หรือเปิดแล้วไม่เย็น แม้จะลดอุณหภูมิลงมา 17 องศาแล้วก็ตาม สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1807 อรณิชา รัตนาภรณ์ 02/04/2024 เวลา 11:51 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 บีทียู แอร์ไม่เย็น ปรับอุณหภูมิลงไปถึง 17 องศาเซลเซียสก็ยังไม่ค่อยเย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1806 ปรีดารัตน์ ประไพ 02/04/2024 เวลา 11:39 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30994.15 บีทียู มอเตอร์ไม่ทำงาน ลมไม่ออก ปรับอุณหภูมิไม่ได้ (ช่างคณะเข้ามาดูหน้างานแล้ว เมื่อวันที่ 2-4-67 เวลา 10.30 น.) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1805 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 01/04/2024 เวลา 15:48 น. ตู้ปลอดเชื้อชนิดไบโอฮาดซาด Class II 1. cencer ประตูตู้มีปัญหาบางครั้งเปิด brower ไม่ติด 2. ขณะเปิดใช้งานตู้นานๆมีเสียงดัง พอปิดแล้วเปิดใหม่ก็หาย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1804 จิตตรียา ตันสกุล 01/04/2024 เวลา 15:13 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic stirrer & hot plate) หน้าจอบอก error 6 (motor) การหมุนไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1803 ภัสมน เมืองทอง 01/04/2024 เวลา 13:15 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 18559.92 BTU แอร์ไม่เย็น (เปิดได้แต่ไม่มีความเย็นออกมา) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1802 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 29/03/2024 เวลา 16:27 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู น้ำแอร์หยด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1801 พลอยไพลิน จ่าทอง 29/03/2024 เวลา 15:54 น. ตู้แช่แข็งแบบแนวนอนอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส รุ่น C760 มีน้ำแข็งเกาะที่ฝาตู้ทำให้ตู้ปิดได้ไม่สนิท กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1800 จิระภา พันธรัตน์ 29/03/2024 เวลา 15:54 น. ตู้แช่แข็งแบบเย็นจัด เป็นสนิมที่บริเวณตู้ ขอทาป้องกันสนิมและทาสีเพื่อปกปิดให้สวยงาม กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1799 พลอยไพลิน จ่าทอง 29/03/2024 เวลา 13:32 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 37000 BTU เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดจากตัวเครื่องลงมาตลอดเวลา แต่ทำความเย็นได้ปกติ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1798 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 29/03/2024 เวลา 12:07 น. ชั้นวางหนังสือทำด้วยไม้ สูง 120 ซม. ขอบฐานชำรุด ไม้ผุพัง สุทัศน์ ยอดเมฆ,เจริญจิตต์ ลูกทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1797 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 28/03/2024 เวลา 10:36 น. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความจุ 50 ลิตร เปิดไม่ติด เหมือนไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1796 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 26/03/2024 เวลา 17:10 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU แอร์ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1795 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 26/03/2024 เวลา 17:07 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวงขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู เปิดแอร์แล้วได้กลิ่นเหม็นเหมือนหนูตายในแอร์ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1794 วารุณี พ่วงศิริ 26/03/2024 เวลา 15:20 น. Microbial safety cabt-class II1.8 ฝาตู้ล็อคไม่ได้ ทำให้ส่งเสียงร้องตลอดค่ะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1793 เพ็ญประภา ศรีประสม 26/03/2024 เวลา 13:27 น. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนแยกส่วนขนาด 30000 BTU แอร์ไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1792 เพ็ญประภา ศรีประสม 26/03/2024 เวลา 12:58 น. เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจน รุ่น CN 628 (CN628 Elemental Analyzer) เมนบอร์ดเสีย ไม่สามารถใช้งานได้ และคาดว่าคาร์บอนเซลชำรุดด้วย) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1791 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 26/03/2024 เวลา 10:33 น. เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ MGM01 บุหนังเทียม ขาเก้าอี้หัก สุทัศน์ ยอดเมฆ,เจริญจิตต์ ลูกทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1790 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 26/03/2024 เวลา 10:32 น. เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ MGM01 บุหนังเทียม ขาเก้าอี้หัก สุทัศน์ ยอดเมฆ,เจริญจิตต์ ลูกทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1789 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 26/03/2024 เวลา 10:29 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู เครื่องปรับอากาศมีเสียงดัง เเละมีน้ำหยด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1788 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 26/03/2024 เวลา 10:28 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู เครื่องปรับอากาศมีเสียงดัง สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1787 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 26/03/2024 เวลา 10:26 น. เก้าอี้เบาะนั่งหุ้มหนังเทียมสี เก้าอี้พัง สุทัศน์ ยอดเมฆ,เจริญจิตต์ ลูกทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1786 ธนาวัฒน์ เที่ยงตรง 26/03/2024 เวลา 10:15 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 45000 BTU มีกลิ่นไหม้ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1785 วรายุทธ ยอดสุข 26/03/2024 เวลา 08:31 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ไม่ต่ำกว่า 30000 BTU พร้อมติดตั้ง แอร์มีน้ำหยด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1784 วารุณี พ่วงศิริ 25/03/2024 เวลา 14:39 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสาร Rotor แตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1783 พลอยไพลิน จ่าทอง 25/03/2024 เวลา 10:08 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวงขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู เปิดแอร์แล้วได้กลิ่นเหม็นเหมือนหนูตายในแอร์ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1782 ปัญชลิกา เดชะมาก 22/03/2024 เวลา 16:30 น. ตู้อบฆ่าเชื้อ (Hot air oven) ใบพัดระบายอากาศมีเสียงดัง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1781 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 22/03/2024 เวลา 15:28 น. เครื่องดูดความชื้น ท่อตัน ทำให้น้ไหลออกมาจากตัวเครื่อง กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1780 ศตพร อิสระ 22/03/2024 เวลา 14:50 น. ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้บรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์(CO2 incubator) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(1. CO2 Tank พร้อม Regulator 2 ชุด 2. ขาตั้งโลหะไร้สนิม สำหรับวางเครื่อง 1 ตัว 3. อุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณก๊าซ CO2 ภายในตู้ 1 ชุด 4. อุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยก เปิดไม่ติด (หากโทรเบอร์ภายในไม่ติด ติดต่อ 0620696889) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1779 มารียัม หะยีอาบู 22/03/2024 เวลา 13:11 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง มีรูปเครื่องมือช่างกระพริบบนหน้าจอตลอดเวลา กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1778 สาริศา สุวรรณรัตน์ 22/03/2024 เวลา 11:07 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) พร้อมปั้ม ไม่สามารถใช้การได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1777 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 20/03/2024 เวลา 16:01 น. เก้าอี้ทำงานพนักพิงต่ำ ชำรุด สุทัศน์ ยอดเมฆ,เจริญจิตต์ ลูกทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1776 พลอยไพลิน จ่าทอง 20/03/2024 เวลา 14:45 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 37000 BTU เครื่องปรับอากาศไม่ค่อยทำความเย็น มีความเย็นไม่ทั่วห้องปฏิบัติการ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1775 นิดานุช ชัมภูชนะ 20/03/2024 เวลา 13:59 น. ชุดศึกษาการแยกโปรตีนในตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ Tetra Electrode Assembly ที่เป็นอุปกรณ์ใช้รันโปรตีนขาประกอบหัก ไม่สามารถใช้งานได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1774 นิดานุช ชัมภูชนะ 20/03/2024 เวลา 13:57 น. ชุดศึกษาโปรตีน Tetra Electrode Assembly ที่ใช้รันโปรตีนขาประกอบหัก ไม่สามารถใช้งานได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1773 สุพัตรา แก้วทะโร 19/03/2024 เวลา 17:31 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง (Air Condition) ไม่เย็น ไม่มีลม (เป็นห้องเครื่องมือที่เปิดแอร์ 24 ชม.) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1772 บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง 19/03/2024 เวลา 08:27 น. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2KVA. ใช้การไม่ได้ มีเสียงร้องดัง ไฟไม่เข้า แบตเตอรี่น่าจะเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1771 ปัญชลิกา เดชะมาก 18/03/2024 เวลา 14:31 น. เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอนสารปริมาณน้อย 24 หลุม ยางซิล rotor ขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1770 อุษณีย์ จันทร์แก้ว 18/03/2024 เวลา 11:34 น. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารโดยใช้แสงในช่วงการมองเห็น ปรับ Blank ไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1769 อุษณีย์ จันทร์แก้ว 18/03/2024 เวลา 11:33 น. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสาร(visible Spectrophotometer) wavelength range of 325-1100 nm ปรับช่วงความยาวแสงไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1768 อุษณีย์ จันทร์แก้ว 18/03/2024 เวลา 11:33 น. เครื่องวัดปริมาณสารโดยวิธีการดูดกลืนแสง(Spectrophotometer)ชนิดลำแสงเดียว model 4001/4 GENESYS 20(โครงการความเป็นเลิศฯ) ปรับ Blank ไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1767 อุษณีย์ จันทร์แก้ว 18/03/2024 เวลา 11:32 น. เครื่องวัดปริมาณสารโดยวิธีการดูดกลืนแสง(Spectrophotometer)ชนิดลำแสงเดียว model 4001/4 GENESYS 20(โครงการความเป็นเลิศฯ) ปรับ Blank ไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1766 อุษณีย์ จันทร์แก้ว 18/03/2024 เวลา 11:31 น. เครื่องวัดปริมาณสารโดยวิธีการดูดกลืนแสง(Spectrophotometer)ชนิดลำแสงเดียว ปรับ Blank ไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1765 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/03/2024 เวลา 15:10 น. เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิเครื่องไม่เป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1764 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 15/03/2024 เวลา 14:24 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40000 บีทียู พร้อมติดตั้ง มอเตอร์ไหม้ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1762 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 15/03/2024 เวลา 14:20 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40000 บีทียู พร้อมติดตั้ง มอเตอร์ไหม้ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1761 วรายุทธ ยอดสุข 14/03/2024 เวลา 14:01 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู แจ้งแทนรายการแจ้งซ่อม 1689 ห้อง PR 303 ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1760 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 14/03/2024 เวลา 13:43 น. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ model ES-315 มี error message ปรากฏที่หน้าจอว่า error2 ตอนเครื่องใกล้ autoclave เสร็จ หรือ complete แล้ว ไม่ทราบว่าปัญหาที่แท้จริงเกิดจากสาเหตุใด และเครื่องใช้งานได้ปกติไหม เคยมีอาการแบบนี้ และซ่อมไปแล้วครั้งหนึ่ง กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1759 สมบูรณ์ ฤทธิพรัด 14/03/2024 เวลา 10:06 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 BTU พร้อมติดตั้ง ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1758 สมบูรณ์ ฤทธิพรัด 14/03/2024 เวลา 10:04 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 BTU พร้อมติดตั้ง ไม่เย็น มีเสียงดัง สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1756 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 13/03/2024 เวลา 15:17 น. กล้องสเตอริโอ ชนิด 2 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้น รุ่น SZ51 มีเชื้อราและเซนเตอรหัวกลองมีปัญหา กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1753 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 13/03/2024 เวลา 15:12 น. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา -เลนสวัตถุกําลังขยาย 10 เทาเสีย กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1752 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 12/03/2024 เวลา 11:01 น. เครื่องหมุนเหวี่ยงทำสารละลายเข้มข้น ระบบสุญญากาศพร้อม อุปกรณ์ ยางตรงฝาปิดเสื่อม ยางละลาย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1751 ปิยะเนตร ไชยกูล 12/03/2024 เวลา 10:48 น. เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น รอดำเนินการ
1750 ปิยะเนตร ไชยกูล 12/03/2024 เวลา 10:42 น. เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น รอดำเนินการ
1749 ปิยะเนตร ไชยกูล 12/03/2024 เวลา 10:40 น. เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น รอดำเนินการ
1748 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:39 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1747 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:38 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1745 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:38 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1746 ปิยะเนตร ไชยกูล 12/03/2024 เวลา 10:38 น. เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น รอดำเนินการ
1744 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:36 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1743 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:35 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1742 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:35 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1741 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:34 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1740 ปิยะเนตร ไชยกูล 12/03/2024 เวลา 10:34 น. เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น รอดำเนินการ
1739 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:33 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1738 ปิยะเนตร ไชยกูล 12/03/2024 เวลา 10:33 น. เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น รอดำเนินการ
1737 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:33 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1736 ปิยะเนตร ไชยกูล 12/03/2024 เวลา 10:32 น. เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น รอดำเนินการ
1735 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:32 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1734 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:31 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1733 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:30 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1732 ปิยะเนตร ไชยกูล 12/03/2024 เวลา 10:30 น. เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น รอดำเนินการ
1731 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:30 น. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 36000BTU ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1730 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:29 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1729 ปิยะเนตร ไชยกูล 12/03/2024 เวลา 10:29 น. เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น รอดำเนินการ
1728 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:28 น. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 36000BTU ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1727 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:27 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1726 ปิยะเนตร ไชยกูล 12/03/2024 เวลา 10:24 น. เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น รอดำเนินการ
1725 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:24 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 25000BTU ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1724 ปิยะเนตร ไชยกูล 12/03/2024 เวลา 10:23 น. เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น รอดำเนินการ
1723 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:23 น. เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน 13135.86btu ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1722 ปิยะเนตร ไชยกูล 12/03/2024 เวลา 10:20 น. เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรอง ล้างทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น รอดำเนินการ
1721 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:20 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 26000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1720 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:19 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 26000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1719 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:18 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1718 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:17 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1717 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:17 น. เครื่องปรับอากาศ 28559.92btu 220vรุ่น aer18+eer503 ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1716 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:16 น. เครื่องปรับอากาศ 28559.92btu 220vรุ่น aer18+eer503 ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1715 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:15 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 13000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1714 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:14 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 13000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1713 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:13 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU พร้อมอุปกรณ์ ล้างเครื่ิงปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1712 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:13 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU. ชนิดแขวนเพดานรีโมทมีสาย ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1711 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:12 น. เครื่องปรับอากาศ 28559.92btu 220vรุ่น aer18+eer503 ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1710 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:10 น. เครื่องปรับอากาศ 28559.92btu 220vรุ่น aer18+eer503 ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1709 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:09 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 9199.55 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1708 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:09 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1707 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:08 น. เครื่องปรับอากาศแยกส่วน 25000BTU รุ่นAER-25 ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1706 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:07 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 9199.55 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1705 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:06 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1704 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:05 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1703 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:04 น. เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ตั้งพื้น 40100 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1702 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:03 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด20418.17BTU ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1701 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:03 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด20418.17BTU ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1700 วรายุทธ ยอดสุข 12/03/2024 เวลา 10:02 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด20418.17BTU ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1699 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 12/03/2024 เวลา 09:58 น. 18 คิว No frost ยางซีลตู้เย็นน่าจะเสื่อม ทำให้ปิดตู้ไม่ค่อยสนิท ฝาประตูไม่แนบไปกับตู้(ต้องใช้แรงกดถึงจะปิดสนิท) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1698 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 12/03/2024 เวลา 09:56 น. เครื่องตรวจชนิดของสารแบบวัดค่าการดูดกลืน เครื่องขึ้น not calibrate อาจเกิดจากแบตเตอรี่จากถ่านกระดุม เสื่อม ขอเปลี่ยนถ่านกระดุมใหม่ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1697 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 12/03/2024 เวลา 09:53 น. อ่างควบคุมอุณหภูมิ เครื่องใช้งานได้ปกติ แต่มีอาการไฟรั่ว ไฟดูดนักศึกษา กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1696 พลอยไพลิน จ่าทอง 11/03/2024 เวลา 15:28 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวงขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู บานพับของแอร์ไม่ทำงาน แต่แอร์ทำความเย็นปกติ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1695 พลอยไพลิน จ่าทอง 11/03/2024 เวลา 15:26 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU แอร์ดับ เปิดไม่ติด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1694 สุชัญญา ชุมประเสริฐ 11/03/2024 เวลา 14:54 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 9000 บีทียู พร้อมติดตั้ง มีน้ำรั่ว สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1693 จินดา แสนเสนา 11/03/2024 เวลา 11:53 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 25000 บีทียู แอร์ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1692 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 11/03/2024 เวลา 10:59 น. เครื่องปั่นละเอียดเนื้อเยื่อ Tissue-Homogenizer รอบหมุนต่ำมาก ปั่นได้ช้า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1691 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 08/03/2024 เวลา 20:23 น. ตู้อบความร้อนสูง(Hotair Oven) เสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1690 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 08/03/2024 เวลา 09:11 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40184.49 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง มีกลิ่นเหม็นไหม้ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1689 วรายุทธ ยอดสุข 07/03/2024 เวลา 10:26 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู กระรอกเข้าไปกัดสายไฟ แล้วตายอยู่ข้างใน ส่งกลิ่นเหม็น สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1688 ธนาวัฒน์ เที่ยงตรง 07/03/2024 เวลา 07:38 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 225200 BTU เปิดไม่ติด สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1687 ธนาวัฒน์ เที่ยงตรง 07/03/2024 เวลา 07:37 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 200900 BTU เสียงดัง สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1686 บัญชา ขำพิทักษ์ 06/03/2024 เวลา 14:00 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 30000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง แอร์ไม่เย็นเลย สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1685 เพ็ญประภา ศรีประสม 06/03/2024 เวลา 13:33 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวนใต้ฝา ขนาด 30994.15 BTU คาดว่าคอมเพรสเซอร์เสีย สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1684 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 05/03/2024 เวลา 16:27 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40000 บีทียู พร้อมติดตั้ง มีน้ำแข็งเกาะเป็นๆหายๆ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1683 เพ็ญประภา ศรีประสม 05/03/2024 เวลา 14:43 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 บีทียู ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1682 วรายุทธ ยอดสุข 05/03/2024 เวลา 13:52 น. ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1 ชุด เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้การได้ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1681 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 05/03/2024 เวลา 13:51 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ Adapter ติดกับ roter เอาไม่ออก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1680 ปรีดารัตน์ ประไพ 05/03/2024 เวลา 13:23 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู บานสวิงชำรุด เทปกาวที่ยึดหน้ากากเสื่อม ทำให้บานสวิงตกลงมา สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1679 มาริษา บุญถาวร 05/03/2024 เวลา 13:05 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 13489.34 บีทียู รุ่น AER-12LTEER-403PD แอร์ไม่เย็น ทำอุณหภูมิได้แค่ 28 องศา สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1678 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 05/03/2024 เวลา 10:31 น. Circular Dichroism Chiroptical Spectrometer ส่วนประมวลผล เปิดคอมแล้วค้างหน้าบูทวินโดว์ เข้าหน้าโปรแกรมไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1677 เพ็ญประภา ศรีประสม 05/03/2024 เวลา 10:29 น. ตู้เย็น ไม่เย็น มีกลิ่นเหม็นเน่า กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1676 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 05/03/2024 เวลา 08:56 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1675 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 22:11 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (Air condition) ขนาด 26133.38 BTU พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1674 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 22:09 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1673 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 22:08 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1672 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 22:08 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1671 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 22:07 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1670 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 22:06 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1669 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 22:06 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1668 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 22:04 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1667 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 22:02 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1666 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 22:01 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1665 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 22:00 น. เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1664 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 21:59 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36100 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1663 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 21:56 น. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1662 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/03/2024 เวลา 21:54 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 16000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง ล้างเครื่องปรับอากาศ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1661 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 04/03/2024 เวลา 12:48 น. เครื่องเขย่าแบบตั้งโต๊ะชนิดควบคุมอุณหภูมิ ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1660 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 04/03/2024 เวลา 12:44 น. ตู้ปลอดเชื้อชนิดใบโอฮาซาด Class II ค่าแรงลม Inflow ไม่ถึง 0.5 กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1659 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 04/03/2024 เวลา 12:40 น. ตู้ปลอดเชื้อชนิดไบโอฮาดซาด Class II brower ไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1658 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 04/03/2024 เวลา 12:38 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน ขณะใช้งานมีเสียงปะทุ แล้วเครื่องก็ดับไป กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1657 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 04/03/2024 เวลา 11:01 น. ตู้อบเลี้ยงเชื้อ ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1656 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 04/03/2024 เวลา 10:55 น. เครื่องเขย่าแบบสายพานความเร็ว 120 รอบ/ นาที ใส่ Flask 125 ml. ได้ 96 ใบ (ผลิตในประเทศไทย) ขณะเขย่ามีเสียงดัง และไม่อยู่กับที กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1655 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:46 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวนใต้ฝ้า ขนาด 25000 บีทียู ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1654 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:46 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวนใต้ฝ้า ขนาด 20000 บีทียู ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1653 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:45 น. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1652 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:44 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1651 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:43 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1650 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:43 น. เครื่องปรับอากาศขนาด 28000 บีทียู ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1649 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:42 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด12992 บีทียู ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1648 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:41 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12500 BTU. พร้อมติดตั้ง พร้อมพัดลม ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1647 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:40 น. เครื่องปรับอากาศ 30000 BTU ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1645 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:32 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 13000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1644 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:31 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1643 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:29 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ไม่ต่ำกว่า 30000 BTU พร้อมติดตั้ง ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1642 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:25 น. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1641 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:11 น. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 12,000 บีทียู ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1640 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:11 น. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 12,000 บีทียู ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1639 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:10 น. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 12,000 บีทียู ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1638 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:09 น. เครื่องปรับอากาศ 20000 BTU ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1637 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:08 น. เครื่องปรับอากาศ ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1636 วรายุทธ ยอดสุข 04/03/2024 เวลา 10:07 น. เครื่องปรับอากาศ ล้างแอร์ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วชิราภรณ์ คงปาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
1635 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 03/03/2024 เวลา 22:45 น. เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความดันสูง(Autoclave)ความจุห้องนึ่ง 85 ลิตร สวิสต์ เปิด-ปิด เสีย (ค้าง) ทำให้ไ่ม่สามารถเปิดเครื่องได้ หมายเหตุ: ขณะนี้ยังมีอุปกรณ์/ของ ค้างอยู่ในเครื่อง เพราะเปิดเอาออกไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1634 วรายุทธ ยอดสุข 01/03/2024 เวลา 15:13 น. เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมติดตั้ง ระบบรวน ค้าง สแกนนิ้วได้ แต่ไม่สามารถปลดล็อคประตูได้ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1633 ฝาดีย๊ะ ฮายีบิลัง 01/03/2024 เวลา 09:49 น. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา Model CX31RBSFA แป้นบรรจุเลนส์ (Nosepiece stopper) ไม่ล็อค กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1632 ภัสมน เมืองทอง 29/02/2024 เวลา 14:59 น. Top loading balance (2 ตำแหน่ง) ชั่งสารไม่ได้ ขึ้น ERR 53 กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1631 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 29/02/2024 เวลา 13:43 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance) กดปุ่ม on-off ไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1630 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 29/02/2024 เวลา 13:42 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance) กดปุ่ม on-off ไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1629 ธีรภัทร สังข์ทอง 29/02/2024 เวลา 13:17 น. เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิได้ ระบบให้ความร้อนไม่ทำงาน (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.แหลมทอง ชื่นชม รับทราบ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1628 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 29/02/2024 เวลา 08:44 น. เครื่องสำหรับหล่อชิ้นเนื้อ ไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1627 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 29/02/2024 เวลา 08:34 น. เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย โถแก้วฝั่ง outlet แตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1626 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 28/02/2024 เวลา 16:02 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง,วชิราภรณ์ คงปาน รอผลประเมิน
1625 รมิตานันท์ มาลากูล 28/02/2024 เวลา 15:59 น. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา Model CX31RBSFA แป้นบรรจุเลนส์(NOSEPIECE STOPPER) ไม่ล็อค กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1624 กนกอร ศรีจันทร์ 28/02/2024 เวลา 10:59 น. ตู้อบ (Oven) ไม่ร้อน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1623 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 28/02/2024 เวลา 10:27 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมเครื่องลดความดันแบบใช้น้ำ (Rotary Evaporator) ไม่สามารถควบคุมการเลื่อนขึ้นลงได้ ต้องเปลี่ยน gas spring lift กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1622 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 27/02/2024 เวลา 10:11 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Ku ไม่สำรองไฟ เนื่องจากเมื่อเกิดไฟดับไม่มีหระแสไฟเก็บไว้เลย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1621 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 27/02/2024 เวลา 09:10 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 12652.53 บีทียู พร้อมติดตั้ง รีโมทเสีย สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1620 วารุณี พ่วงศิริ 23/02/2024 เวลา 16:11 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 12000 BTU. รุ่น CS-PC12HKT แอร์ไม่เย็นค่ะ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1619 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 22/02/2024 เวลา 17:30 น. ชุดเครื่องทำน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องเปิดไม่ติด หมายเหตุ: อาการเสียเหมือนครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเคยแจ้งซ่อมไปไม่นาน จึงไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุใด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1618 บัญชา ขำพิทักษ์ 22/02/2024 เวลา 15:33 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 60000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ล้างแอร์ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1617 จิตตรียา ตันสกุล 22/02/2024 เวลา 10:23 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมปั๊มสุญญากาศ (Rotary Evaporator+Pumpสุญญากาศ) ยางซีลเสื่อม เครื่องไม่มีสุญญากาศ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1615 บัญชา ขำพิทักษ์ 21/02/2024 เวลา 15:19 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 60000 บีทียู พร้อมติดตั้ง แอร์ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1614 ชัญชิสา ทันพรม 21/02/2024 เวลา 14:35 น. เก้าอี้บุนวมมีพนักพิงมีเท้าแขน ล้อชำรุด สุทัศน์ ยอดเมฆ,เจริญจิตต์ ลูกทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1613 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 21/02/2024 เวลา 12:49 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1612 นิดานุช ชัมภูชนะ 21/02/2024 เวลา 11:59 น. เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำแบบไหลเวียน เครื่องไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1611 นิดานุช ชัมภูชนะ 21/02/2024 เวลา 11:36 น. เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำแบบไหลเวียน เครื่องไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1610 ศิริรักษ์ รสดี 20/02/2024 เวลา 15:13 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ตำกว่า 20000 บีทียู พร้อมติดตั้ง มีน้ำรั่วจากตัวแอร์ ที่จอขึ้น E1 สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1609 มรรษภูมิ เดชเจริญ 20/02/2024 เวลา 14:46 น. เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก รุ่น minispin ฝาหลุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1608 สุจรรยา อนุชาญ 20/02/2024 เวลา 11:04 น. เครื่องกลั่นน้ำ เปิดสวิตซ์ไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1607 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 19/02/2024 เวลา 15:51 น. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา กำลังขยาย 40 -1000 เท่า หลังจากที่บ.sci-ed มาทำความสะอาดกล้องพบเชื้อราในทางเดินแสงและหัวกล้อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1606 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 19/02/2024 เวลา 15:48 น. กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ เนื่องด้วยบ.sci-ed มา ทำความสะอาดกล้องพบเชื้อราในทางเดินแสงและหัวกล้อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1605 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 19/02/2024 เวลา 15:13 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20418.77 BTU น้ำไหลทะลักออกมาจากตัวเครื่อง สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1604 พันทิพา รุณแสง 19/02/2024 เวลา 12:25 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น Stabilizer ที่ติดกับเครื่องปั่นเหวี่ยงไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1603 สุชัญญา ชุมประเสริฐ 19/02/2024 เวลา 10:13 น. เก้าอี้แบบมีพนักพิงมีท้าวแขนบุผ้าฝ้าย ชำรุด สุทัศน์ ยอดเมฆ,เจริญจิตต์ ลูกทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1601 สุจิตรา แก้วสระ 16/02/2024 เวลา 15:15 น. เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) ระบบการทำงานของ Auto injector มีปัญหา อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1600 อพิชญา โสตติมานนท์ 16/02/2024 เวลา 15:12 น. เก้าอี้ไม้สีขาว แผ่นไม้รองเบาะชำรุด ทำให้ไม่สามารถนั่งได้ สุทัศน์ ยอดเมฆ,เจริญจิตต์ ลูกทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1599 วารุณี พ่วงศิริ 16/02/2024 เวลา 13:47 น. Unstired Digital Bath อุณหภูมิไม่ขึ้นตามที่ตั้งค่าไว้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1598 วารุณี พ่วงศิริ 16/02/2024 เวลา 13:45 น. เตาให้ความร้อนสำหรับวิเคราะห์ค่าซีโอดี รุ่น DRB 200 หลอดติดภายในเครื่อง เอาออกไม่ได้ค่ะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1597 นิดานุช ชัมภูชนะ 16/02/2024 เวลา 10:18 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 850 VA เปิิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1596 นิดานุช ชัมภูชนะ 16/02/2024 เวลา 09:40 น. ชุดวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-16-1/33(บ) - สรีร/Sth-19-4/33 ปรอทแตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1595 นิดานุช ชัมภูชนะ 16/02/2024 เวลา 09:39 น. ชุดวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-16-1/33(บ) - สรีร/Sth-19-4/33 ปรอทแตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1594 โชติวิตย์ สิทธิยุโณ 16/02/2024 เวลา 08:33 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพิ้นหรือแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง รุ่น YCLH36/FLCH36 หลังจากพี่ช่างมาซ่อมรอบล่าสุด 1 วัน แอร์ดับเหมือนเดิมครับ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1593 วรายุทธ ยอดสุข 15/02/2024 เวลา 15:33 น. ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1 ชุด ช่างที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด เข้ามาตรวจสอบพบว่า ฮาร์ทดิส เสีย ทางร้านจะทำใบเสนอราคาส่งไป สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1592 สาวิตรี ดือราแม 14/02/2024 เวลา 19:37 น. ตู้ควัน ตู้ดูดควันยังคงทำงานตลอดเวลา แม้จะปิดสวิชต์แล้ว โดยตู้ควบคุมแผงเปิดปิดระบบตู้ควันในห้อง PR526 มีเสียงช็อตเป็นบางครั้ง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1591 ภัสมน เมืองทอง 14/02/2024 เวลา 14:55 น. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ตำกว่า 25000 บีทียู พร้อมติดตั้ง แอร์ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1590 พันทิพา รุณแสง 14/02/2024 เวลา 14:23 น. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารโดยใช้แสงในช่วงการมองเห็น ฝาคริบใส่ตัวอย่างหัก เครื่องแจ้งการทำงานล้มเหลว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1589 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 14/02/2024 เวลา 13:47 น. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดพร้อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1588 พงศธร อมรพิทักษ์สุข 14/02/2024 เวลา 13:04 น. เครื่องบดแบบบอลล์มิลล์(Micro Mill)ขนาด100-800rpm. 880W.รุ่นPulverisette7 เครื่องไม่หมุน อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1587 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 14/02/2024 เวลา 12:49 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 13007.76 BTU พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แอร์ไม่ทำความเย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1586 โชติวิตย์ สิทธิยุโณ 13/02/2024 เวลา 10:31 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพิ้นหรือแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง รุ่น YCLH36/FLCH36 แอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เปิดไม่ติด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1585 นารีนาท มุนีรังสี 13/02/2024 เวลา 10:11 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า150 VA เปลี่ยนแบตเตอรี่ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1584 กนกอร ศรีจันทร์ 09/02/2024 เวลา 08:21 น. เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ย่านแสงมองเห็น (Visible Spectrophotometer) ตัวเลขไม่นิ่ง เมื่อปิดฝาเครื่องวัดค่าไม่ได้ เมื่อวัดค่าไปสักพักค่าวิ่ง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1583 สุภากิจ เภาเสน 08/02/2024 เวลา 11:37 น. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1200VA เมื่อใช้งานเครื่องแล้วมีเสียงร้อง เครื่องไม่จ่ายไฟยัง output กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1582 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 08/02/2024 เวลา 10:24 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู เครื่องปรับอากาศไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1581 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 07/02/2024 เวลา 16:21 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู อุณหภูมิเย็นจัด ปรับอุณหภูมิไม่ได้ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1580 นุชรีย์ ชมเชย 07/02/2024 เวลา 15:12 น. เครื่องวัดค่าประจุไฟฟ้า(เครื่องวัดค่า d33) ตัวเลขขาด ค่าวัดไม่นิ่ง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1579 กนกกาญจน์ พงษ์สุวรรณ์ 07/02/2024 เวลา 11:44 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 8 เครื่อง มีอาการติดๆดับๆ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1578 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 07/02/2024 เวลา 11:28 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 37501.29 บีทียู เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1577 วนิดา สุขเกษศิริ 07/02/2024 เวลา 11:09 น. ตู้ดูดควันพิษ (Microbid safety cabt class II 12) แบตเตอรี่เสื่อม ช่างเข้ามาเชคเบื้องต้น ควรเปลี่ยนแบตเตอรีื กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1576 ธนากร ทองอนันต์ 06/02/2024 เวลา 16:15 น. โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ มีเสียงหวีดแทรกระหว่างใช้งาน (ทดลองเปลี่ยนเครื่อง เสียงหวีดก็ยังคงอยู่..) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1575 กนกอร ศรีจันทร์ 06/02/2024 เวลา 10:25 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic Stirrer & Hot plate) ไม่ร้อน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1574 นิดานุช ชัมภูชนะ 05/02/2024 เวลา 19:19 น. เครื่องออสโมมิเตอร์ (Micro-osmolmeter) รุ่น 210 Calibrate แล้วค่าติดลบไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1573 กนกอร ศรีจันทร์ 05/02/2024 เวลา 15:16 น. เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) ปลั๊กสายไฟขาด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1572 มาริษา บุญถาวร 05/02/2024 เวลา 11:27 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้า ขนาด 52 ลิตร รุ่น ES-315 ท่อสายยางต่อกับกล่องน้ำขาด กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1571 พลอยไพลิน จ่าทอง 05/02/2024 เวลา 10:01 น. Microplate reader เนื่องด้วยเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท อาจารย์กาญจนาต้องการให้บริษัทข้าางนอกมาตรวจสอบ maintenance การทำงานของเครื่อง (เครื่องมีราคา 1,000,000 บาท) ไม่เคย maintenance ในรอบ 5-10 ปี ทั้งนี้ ขอส่งใบเสนอราคาสำหรับให้บริษัทมาตรวจสอบเครื่องค่ะ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1570 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 05/02/2024 เวลา 09:23 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 38000 บีทียู พอเปิดแอร์แล้วมีเสียงปะทุและมีกลิ่นไหม้ตามมา สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1569 สมภพ แซ่เฮง 05/02/2024 เวลา 09:08 น. Top loading balance (เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง Max.wt.220g. ชั่งวัดได้ไม่ตรงตามน้ำหนักจริง ช่วย recalibrate ให้หน่อยครับ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1568 สมภพ แซ่เฮง 05/02/2024 เวลา 09:06 น. ตู้แช่แข็ง ขนาด 9.5 คิว เครื่องดับ ไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1567 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 02/02/2024 เวลา 09:58 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40184.49 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศเสีย เปิดไม่ติด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1566 ชวนพิศ ขาวคง 01/02/2024 เวลา 10:16 น. ตู้อบสุญญากาศพร้อมปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Drying Oven) รุ่น VD53 ที่ดักจับไอน้ำมันกร่อน และหักออกมา กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
1565 ธีรยุทธ มาลากูล 01/02/2024 เวลา 07:50 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 58000 BTU มีน้ำรั่ว สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1564 กัมปนาท พรรณราย 31/01/2024 เวลา 15:59 น. ออสซิลโลสโคป 20 MHz. ปุ่มปรับค่า time/division หัก รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม คุณวิศรุต กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1563 ปิยากร บุญยัง 31/01/2024 เวลา 14:56 น. ตู้เก็บสารเคมีระบบดูดซับไอระเหยสารคมีแบบไร้ท่อ ช่วยตรวจสอบไฟแสดงสถานะของตู้ ไม่โชว์ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1562 กนกอร ศรีจันทร์ 31/01/2024 เวลา 13:31 น. เครื่องกวนสารละลายด้วยแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) ไม่หมุน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1561 สุพัตรา แก้วทะโร 31/01/2024 เวลา 12:46 น. เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร (Rotavapor R-220 pro, 230V) พร้อมอุปกรณ์ ไฟไม่เข้า หน้าจอไม่ติด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1560 สุจิตรา แก้วสระ 29/01/2024 เวลา 16:03 น. เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟ (HPLC)แบบสมรรถนะสูง ปั๊มรั่วสารละลายไหลออกมา อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1559 กรุงประกาย อัมโร 29/01/2024 เวลา 15:39 น. วิทยาศาสตร์ (TAB-CoE/CHEM)ร63-0014 / ตู้ดูดความชื้น / ประตูหลุด กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1558 วารุณี พ่วงศิริ 29/01/2024 เวลา 15:29 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสาร Rotor แตก/ชำรุด เนื่องจากโดยสารเคมี เมื่อใช้เครื่องต่อไปอาจทำให้เครื่องปั่นเหวี่ยงไม่สมดุล และเสียหายได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1557 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 29/01/2024 เวลา 15:28 น. เครื่องทดสอบการทนต่อแรงดึงและแรงกด (Universal Testing Machine) Harddisk เสีย โปรแกรมไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่องได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,เศียร บัวแก้ว,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1556 จินดา แสนเสนา 29/01/2024 เวลา 14:30 น. เครื่องเคลือบผิวชิ้นงานด้วยวิธีอิออนสปัตเตอริ่งและด้วยการทำคาร์บอนให้เป็นไอ ใช้งานไม่ได้ คือ ไม่สามารถ vacuum ให้ความดันเพียงพอต่อขั้นตอนการสปัตเตอร์ มีการแจ้งเตือนที่ไม่สามารถแก้ไขความเสียหายได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1555 พงศธร อมรพิทักษ์สุข 29/01/2024 เวลา 11:22 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ขึ้น temp sensor defect อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1554 จิตตรียา ตันสกุล 26/01/2024 เวลา 16:36 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic stirrer & hot plate) error 9 ไม่หมุนค่ะ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1553 สุภากิจ เภาเสน 26/01/2024 เวลา 13:48 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สูญญากาศพร้อมปั้ม (Rotary Evaporator) เครื่องอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ประเมินอาการเพื่อดำเนินการซ่อม กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1552 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 26/01/2024 เวลา 13:38 น. เครื่องบันทึกข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด DVR 16 ch. Hi-3216 เปิดไม่ติด สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1551 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 26/01/2024 เวลา 13:10 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู แอร์ปรับอุณหภูมิไม่ได้ ค้างอยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1550 กนกอร ศรีจันทร์ 25/01/2024 เวลา 15:50 น. High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) เครื่องHPLC มีการรั่วของmobile phase ที่ pump valve ขณะใช้งาน และความดันไม่ขึ้นแล้วค่ะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1549 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 25/01/2024 เวลา 09:27 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 บีทียู เครื่องไม่เย็น มีแค่ลมออกมา สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1548 นุชรีย์ ชมเชย 24/01/2024 เวลา 14:14 น. เครื่องทำเรือนชิ้นงาน(Specimen Mounting Press) ระบบไฮดรอลิคมีปัญหา การปรับขึ้นลงช่องใส่ตัวอย่างฝืด มีเสียงดีง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1547 อนุชิต ดาราไกร 24/01/2024 เวลา 12:52 น. อุปกรณ์รับส่งสตรีมมิ่งเพลทฟอร์ม รีโมทเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1546 วนิดา สุเมธากุลวัฒน์ 23/01/2024 เวลา 14:28 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 13007.76 บีทียู และมิเตอร์พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศทำงาน แต่อุณหภูมิไม่ลดลงเลย เปิดเครื่อง อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส เวลาผ่านไป อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1545 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 23/01/2024 เวลา 13:14 น. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ model ES-315 มี error message ปรากฏที่หน้าจอว่า error2 ตอนเครื่องใกล้ autoclave เสร็จ ไม่ทราบว่าปัญหาที่แท้จริงเกิดจากสาเหตุใด และเครื่องใช้งานได้ปกติไหม กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1544 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 23/01/2024 เวลา 08:57 น. ตู้เย็นระบบโนฟรอสต์ 2 ประตูขนาด 17.7 คิว น้ำไหลออกจากตู็เย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1543 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 22/01/2024 เวลา 10:09 น. เครื่องกวนและให้ความร้อนสารละลาย heater ไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1542 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 22/01/2024 เวลา 10:08 น. เตาแผ่นความร้อนพร้อมที่คน (Hot plate with stirrer) stirrer ไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1541 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 22/01/2024 เวลา 10:05 น. Bench To Refrigerated Centrifuge (เซนตริฟิวส์แบบตั้งโต๊ะปรับอุณหภูมิได้) Top speed 6500 rpm. ไวต่อ imbalance เมื่อเปิด บ่อยครั้งจะขึ้น hotmotor ปั่นเร็วกว่า 2500 rpm ไม่ได้ ตัวทำความเย็นไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1540 อมรรัตน์ ชูเกลี้ยง 21/01/2024 เวลา 19:07 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู มีน้ำแอร์ รั่วมาจากแอร์ จำนวน 1 ตัว ที่ห้องทานข้าว (common room) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1539 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 19/01/2024 เวลา 16:07 น. เครื่องอัดเบ้า(Compression molding machine) ขนาด 30 ตัน (หัวเดียว) สายไฮโดรลิคเสื่อมสภาพ (แตก) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,เศียร บัวแก้ว,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1538 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 18/01/2024 เวลา 09:11 น. เครื่องกวนแม่เหล็กปรับอุณหภูมิได้ (Hot plate) เครื่องไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1537 สุจิตรา แก้วสระ 17/01/2024 เวลา 15:17 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู บานสวิงไม่ทำงาน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1536 สุจิตรา แก้วสระ 17/01/2024 เวลา 15:13 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู บานสวิงไม่ทำงาน และรีโมทเสีย สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1535 วราภรณ์ เรือทอง 17/01/2024 เวลา 11:41 น. ชุดถ่ายภาพอัติโนมัติจากกล้องจุลทรรศน์ระบบดิจิตอล ไม่มีภาพแสดง เนื่องจากซิฟท์เสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1534 สุพัตรา แก้วทะโร 17/01/2024 เวลา 11:21 น. เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร (Rotavapor R-220 pro, 230V) พร้อมอุปกรณ์ เปิดหน้าจอไม่ได้ เหมือนว่าไฟจะไม่เข้า อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1533 รัชกฤช ศุภกุลโอภาส 16/01/2024 เวลา 15:22 น. MMTD1 18 Sample Thermal demagnetiserModel MMTD 18 Serial 41 อุณหภูมิ Overshoot หลังซ่อม กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1532 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 15/01/2024 เวลา 15:41 น. ตู้บ่มอุณหภูมิต่ำควบคุมความชื้น ไม่สามารถทำความอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องได้ ตัวอย่าง ถ้าตั้งค่าที่ 20 หรือ 25 องศาเซลเซียส เครื่องจะมีอุณหภูมิอยู่ 40 องศาเซลเซียส กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1531 กนกอร ศรีจันทร์ 15/01/2024 เวลา 15:24 น. เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ย่านแสงมองเห็น (Visible Spectrophotometer) มีประกายไฟตอนเปิดเครื่อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1530 กนกอร ศรีจันทร์ 15/01/2024 เวลา 15:23 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) แบบตั้งโต๊ะ เปิดเครื่องไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1529 กนกอร ศรีจันทร์ 15/01/2024 เวลา 15:22 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hot Plate) ขนาด 1500 w. ไม่ heat กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1528 กนกอร ศรีจันทร์ 15/01/2024 เวลา 15:21 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. ไม่ heat กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1527 กนกอร ศรีจันทร์ 15/01/2024 เวลา 15:20 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic Stirrer & hot plate) ไม่ stirr กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1526 กนกอร ศรีจันทร์ 15/01/2024 เวลา 15:19 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic stirrer & hot plate) ไม่ heat กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1525 กนกอร ศรีจันทร์ 15/01/2024 เวลา 15:19 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic stirrer & hot plate) ไม่ stirr กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1524 กนกอร ศรีจันทร์ 15/01/2024 เวลา 15:18 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic Stirrer & Hot plate) "ฒ๋ STIRR กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1523 กนกอร ศรีจันทร์ 15/01/2024 เวลา 15:17 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic Stirrer & Hot plate) ไม่ร้อน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1522 โชติวิตย์ สิทธิยุโณ 15/01/2024 เวลา 14:37 น. สเตอริไลซิงก์ คาบิเนท (Sterilizing cabinet) (Biohazard) แจ้งตรวจเช็คประสิทธิภาพของตู้ BSC เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายตู้เพื่อการปฏิบัติการที่คล่องตัว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1521 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 15/01/2024 เวลา 14:13 น. พัดลมฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว หลุดจากจุดที่ติดตั้ง สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1520 เสรี นิยมเดชา 15/01/2024 เวลา 13:48 น. ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ระบบดิจิตอล model DP72 ( ซื้อจาก Olympus Singapore Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์) power supply สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1519 กัมปนาท พรรณราย 15/01/2024 เวลา 10:47 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 25000 บีทียูพร้อมติดตั้ง แอร์ไม่เย็น ปรับอุณหภูมิไม่ได้ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1518 กัมปนาท พรรณราย 15/01/2024 เวลา 10:47 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู พร้อมติดตั้ง แอร์ไม่เย็น ปรับอุณหภูมิไม่ได้ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1517 กัมปนาท พรรณราย 15/01/2024 เวลา 10:46 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู พร้อมติดตั้ง แอร์ไม่เย็น ปรับอุณหภูมิไม่ได้ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1516 กัมปนาท พรรณราย 15/01/2024 เวลา 10:45 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู พร้อมติดตั้ง แอร์ไม่เย็น ปรับอุณหภูมิไม่ได้ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1515 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/01/2024 เวลา 09:00 น. เครื่องผสมสารให้เป็นเนื้อเดียวกัน(Homoginizer) เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1514 พิมพาภรณ์ ชุมสุวรรณ์ 12/01/2024 เวลา 15:51 น. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1513 กนกอร ศรีจันทร์ 12/01/2024 เวลา 15:18 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู มีเชื้อราขึ้นที่เครื่อง มีกลิ่นเหม็น อับชื้นมาก สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1512 โชติวิตย์ สิทธิยุโณ 11/01/2024 เวลา 15:38 น. เตาไมโครเวฟ ขนาด 28 ลิตร รุ่น R-311 ตอนเปิดใช้งานเครื่องไม่สามารถทำความร้อนได้, ไฟด้านในตอนใช้งานไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1511 โชติวิตย์ สิทธิยุโณ 11/01/2024 เวลา 15:32 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพิ้นหรือแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง รุ่น YCLH36/FLCH36 ตอนเปิดมีน้ำไหลออกมาจำนวนมาก สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1510 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 11/01/2024 เวลา 14:07 น. ชุดเครื่องทำน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1509 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 11/01/2024 เวลา 09:20 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนแบบตั้งโต๊ะ Thermo Scientific Sorvall Legend X1 and Legend XT Centrifuge Series ประตูเครื่องมีปัญหาต้องเปิด ปิดด้วยมือไม่สามารถสั่งการที่หน้าเครื่องได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1508 มารียัม หะยีอาบู 11/01/2024 เวลา 08:27 น. ตู้อบด้วยความร้อนสูง รุ่น UNB500 ประตูหลุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1507 จิตตรียา ตันสกุล 10/01/2024 เวลา 11:44 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic stirrer & hot plate ) หน้าจอบอก Error9 (safety circuit) และไม่แสดงอุณหภูมิและไม่หมุน อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1506 จิตตรียา ตันสกุล 10/01/2024 เวลา 11:43 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic stirrer & hot plate) หน้าจอบอก Error9 (safety circuit) และไม่แสดงอุณหภูมิและไม่หมุน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1505 พลอยไพลิน จ่าทอง 10/01/2024 เวลา 11:17 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18995.63 BTU. รุ่น AER - 18N + EER502 เครื่องปรับอากาศเมื่อเปิดเครื่องมีน้ำรั่วออกมาตลอดเวลา สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1504 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 10/01/2024 เวลา 10:55 น. เครื่องทำน้ำเย็น น้ำไหลไม่หยุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1503 สุจรรยา อนุชาญ 09/01/2024 เวลา 16:13 น. เครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixer) สายไฟชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1502 กรุงประกาย อัมโร 09/01/2024 เวลา 11:05 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) พร้อมปั๊ม เลขครุภัณฑ์ 300-324-45-300-1-47 อาการเสีย ซิลข้อต่อเสื่อมสภาพ ไม่สามารถทำระบบสุญญากาศได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1501 ภัสมน เมืองทอง 08/01/2024 เวลา 09:48 น. ตู้เก็บสารเคมีปลอดภัย ขนาดไม่น้อยกว่า 1600x510x2000 มิลลิเมตร พร้อมระบบการดูดกรองไอสารเคมี(รุ่น StoreFlex1634) มีเสียงเตือน และหน้าจอขึ้นว่า FAN 01 control failure กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1500 ภัสมน เมืองทอง 08/01/2024 เวลา 09:45 น. เครื่องปั่นหลอดทดลอง เวลาเครื่องทำงานมีเสียงดัง น่าจะแกนหมุนเอียงไม่คงที่ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1499 จิตตรียา ตันสกุล 05/01/2024 เวลา 14:41 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) พร้อมปั้ม สายไฟที่ใช้กับ bath ชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1498 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 05/01/2024 เวลา 13:43 น. ระบบทำความเย็นในห้อง Cold room ห้องมีความเย็นลดลง อุณหภูมิเหลือ 19 องศาเซลเซียส กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1497 พลอยไพลิน จ่าทอง 05/01/2024 เวลา 11:26 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18995.63 BTU. รุ่น AER - 18N + EER502 เปิดเครื่องปรับอากาศแล้ว ไม่ทำความเย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1496 โชติวิตย์ สิทธิยุโณ 05/01/2024 เวลา 11:08 น. ตู้เย็นขนาด 15.2 คิว แบบ2ประตูระบบโนฟร๊อส ตู้เย็นอุณหภูมิสูงกว่าปกติเมื่อวัดอุณหภูมิในตู้เย็นพบว่าอุณหภูมิในตู้ประมาณ 25 องศา กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1495 วันทพล งามดี 04/01/2024 เวลา 11:10 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 13000 บีทียู พร้อมติดตั้ง แอร์ไม่เย็น ปรับอุณหภูมิไม่ได้ คาดว่าน้ำยาแอร์รั่วออกจากระบบ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1494 พลอยไพลิน จ่าทอง 04/01/2024 เวลา 11:01 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 40000 บีทียูพร้อมติดตั้ง เปิดไม่ติด เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1493 จินดา แสนเสนา 04/01/2024 เวลา 09:12 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 BTU. ชนิดแขวน Model. MKII-C-1 มีสัตว์ติดอยู่ในเครื่องปรับอากาศ(คาดว่าน่าจะเป็นหนู หรือกระรอก) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1492 กรุงประกาย อัมโร 03/01/2024 เวลา 17:01 น. เครื่องเขย่าตะกอน อาการเสีย ไม่สามารถล๊อกฝาได้ อนุชิต ดาราไกร ผู้แจ้ง กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1491 สุดา จักรทอง 03/01/2024 เวลา 15:37 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมปั้มน้ำแบบลดความดัน(Rotary Evaporator) ระบบสูญญากาศของเครื่องทำงานไม่ดี กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1490 สุดา จักรทอง 03/01/2024 เวลา 15:35 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุน(Rotary Evaporator)พร้อมปั้มน้ำแบบลดความดันและเครื่องหล่อเย็น ระบบสูญญากาศของเครื่องทำงานไม่ดี กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1489 มารียัม หะยีอาบู 03/01/2024 เวลา 13:36 น. เครื่องสเปกโทรอิเล็กโตรเคมีสทรี เครื่องสเปกโทรอิเล็กโตรเคมีสทรีไม่สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมที่ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์ได้ค่ะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1488 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 03/01/2024 เวลา 13:01 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40184.49 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แอร์ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1487 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 03/01/2024 เวลา 13:00 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40184.49 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แอร์ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1486 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 03/01/2024 เวลา 12:14 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติตดั้ง น้ำหยดจากแอร์ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1485 สุจิตรา แก้วสระ 28/12/2023 เวลา 11:22 น. เครื่องอังไอน้ำ (Water Baths) เสียบปลั๊กเครื่องไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1484 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 27/12/2023 เวลา 11:13 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 บีทียู แอร์ไม่เย็น มีแค่ลมออกมา สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1483 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 27/12/2023 เวลา 11:07 น. ระบบทำความเย็นในห้อง Cold room ห้องไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1482 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 26/12/2023 เวลา 15:20 น. Stabilizer ใช้ไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1481 กัมปนาท พรรณราย 26/12/2023 เวลา 13:45 น. เครื่องปรับอากาศ เปิดแล้วตัด ไม่สามารถใช้การได้ ป.ล. เนื่องจากเป็นแอร์ห้อง แลปวิจัย + การเรียนการสอน และมีเครื่องมือที่ถ้าอุณหภูมิสูง จะทำให้เครื่องมือทำงานไม่ปกติ จึงรบกวนขอความกรุณาตรวจสอบโดยเร่งด่วนด้วยครับ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1480 จุฑานัฎ แก้วบำรุง 26/12/2023 เวลา 12:53 น. Cooling Ace Model CA-1111 EY188318 ไม่ทำความเย็น (อาจจะเช็คอาการอื่นๆ ด้วย) อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1479 จุฑานัฎ แก้วบำรุง 26/12/2023 เวลา 12:52 น. เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน พร้อมอุปกรณ์ เครื่องไม่ทำความเย็น (อาจจะเช็คอาการอื่นๆด้วย) อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1478 จอมใจ บุญกาญจน์ 26/12/2023 เวลา 11:28 น. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 9000 บีทียู ชนิดติดผนัง รีโมทแอร์เสีย สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1477 สุพัตรา แก้วทะโร 26/12/2023 เวลา 10:31 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง (Air Condition) น้ำแอร์ย้อย แจ้งซ่อมไปเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 66 แต่ยังไม่ได้ซ่อมค่ะ และตอนนี้ฝนตก น้ำแอร์ไหลลงมาเยอะมากเลยค่ะ ถ้าไม่มีคนอยู่น้ำจะไหลล้นถังน้ำที่วางรองและจะไหลลงพื้นค่ะ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1476 อนุชิต ดาราไกร 25/12/2023 เวลา 14:56 น. เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปรแบบภาคสนาม ค่า pH ที่อ่านได้ไม่ปกติ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1475 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 22/12/2023 เวลา 15:54 น. เครื่องดูดความชื่นในอากาศ รั่ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1474 ธีรภัทร สังข์ทอง 22/12/2023 เวลา 12:01 น. เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิได้ เมื่อใช้งานโหมดเขย่าไปประมาณ1ชม. อัตราการสั่นลดลง จนหยุดเขย่าไปในที่สุด (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.แหลมทอง ชื่นชม รับทราบ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1473 นิดานุช ชัมภูชนะ 22/12/2023 เวลา 09:00 น. พัดลมแบบตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว เปิดไม่ติด นำมาวางไว้ที่ห้อง PR318 นะคะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1472 สุจรรยา อนุชาญ 22/12/2023 เวลา 08:49 น. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด เปิดเครื่องแล้ว เครื่องไม่ทำงาน ไม่มีเสียงเครื่องทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1471 ปัญชลิกา เดชะมาก 21/12/2023 เวลา 14:07 น. Economy Labaratary Oven เครื่องทำความร้อนไปไม่ถึงอุณห๓ุมิที่ตั้ง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1470 กรุงประกาย อัมโร 21/12/2023 เวลา 11:19 น. ปั๊มลม อ.ชัชชัย ฟิสิกส์ อาการเสีย ไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1469 กรุงประกาย อัมโร 21/12/2023 เวลา 10:26 น. เครื่องปั๊มสาร/วิทยาศาสตร์(PHYกองทุน)ร63-0020/อาการเสียไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1468 ชนิดา แซ่โค้ว 20/12/2023 เวลา 14:59 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Breaker ON-OFF ไม่สามารถใช้งานได้ กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1467 ภัสมน เมืองทอง 20/12/2023 เวลา 11:49 น. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 25800 บีทียู แอร์เสีย ไม่เปิด-ปิดตาม timer (การเรียนการสอน ห้องใช้เลี้ยงต้นไม้) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1466 ภัสมน เมืองทอง 20/12/2023 เวลา 11:16 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ติด timer เพื่อลดความชื้น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1465 ภัสมน เมืองทอง 20/12/2023 เวลา 11:14 น. กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ ชนิด 2 ตา แท่นวางสไลด์ไม่คงที่ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1464 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 20/12/2023 เวลา 11:10 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง หน้ากากเครื่องปรับอากาศหลุด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1463 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 20/12/2023 เวลา 11:08 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1462 เสาวรส สุวรรณโณ 20/12/2023 เวลา 09:56 น. โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย ไฟไม่เข้า ( ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1461 กรุงประกาย อัมโร 20/12/2023 เวลา 08:36 น. พัดลมระบายอากาศ/เปิดไม่ติด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1460 เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ 19/12/2023 เวลา 16:16 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 13007.76 BTU พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1459 ฝาดีย๊ะ ฮายีบิลัง 19/12/2023 เวลา 12:28 น. ตู้ปลอดเชื้อ (Biohazard Laminar Flow) ชนิดเป่าลมตามแนวดิ่งแบบหมุนวน สายท่อส่งแก๊สเข้าตู้รั่ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1458 สุมาลี อบเชย 19/12/2023 เวลา 10:15 น. ตู้ปลอดเชื้อ หลอดไฟส่องสว่างภายในตู้ไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1457 อำนวย โสภารัตน์ 18/12/2023 เวลา 16:10 น. รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ล้อเอียง ทำให้เข็นลำบาก สุทัศน์ ยอดเมฆ,เจริญจิตต์ ลูกทอง รอผลประเมิน
1456 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 18/12/2023 เวลา 13:58 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance) เปิดเครื่องไม่ติด และหน้าจอมีไฟกระพริบ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1455 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 18/12/2023 เวลา 13:52 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance) เปิดเครื่องไม่ติด หน้าจอไม่มีตัวเลขใดๆขึ้นเลย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1454 วรายุทธ ยอดสุข 18/12/2023 เวลา 13:51 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU แอร์ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1453 พลอยไพลิน จ่าทอง 18/12/2023 เวลา 13:22 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วคัทเอาท์ไฟตัดเองตลอด ไฟน่าจะเกิน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1452 ภัสมน เมืองทอง 18/12/2023 เวลา 11:22 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ตำกว่า 36800 บีทียู รีโมทมีสาย พร้อมติดตั้ง แอร์ไม่เย็น(การเรียนการสอน) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1451 ปัญชลิกา เดชะมาก 18/12/2023 เวลา 10:57 น. เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอนสารปริมาณน้อย 24 หลุม เครื่องขึ้น error เมื่อปิดฝา กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1450 จิระภา พันธรัตน์ 18/12/2023 เวลา 09:18 น. เครื่องดูดความชื้น สายยาง drain น้ำทิ้งเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1447 จิระภา พันธรัตน์ 18/12/2023 เวลา 09:09 น. ชุดเครื่องมืออ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ถึงระยะเวลาเพื่อ celibate เครื่องและโปรแกรมระบบ (ได้แนบใบเสนอราคา พร้อมแล้ว) กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1446 อมรรัตน์ ชูเกลี้ยง 14/12/2023 เวลา 18:16 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40184btu อุณหภูมิไม่เย็นค่ะ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1445 พลอยไพลิน จ่าทอง 14/12/2023 เวลา 15:59 น. ตะเกียงบุนเส็นชนิดเหยียบและสัมผัส ที่เหยียบเหยียบไม่ติด หัวแก๊สมีปัญหา ขึ้นเครื่องหมายเตือนว่ามีปัญหา "!" กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1444 พลอยไพลิน จ่าทอง 14/12/2023 เวลา 15:23 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวงขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู ไม่ทำความเย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1443 วรายุทธ ยอดสุข 14/12/2023 เวลา 13:31 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด25000บีทียู ไม่ค่อยเย็น และไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1442 ปิยากร บุญยัง 14/12/2023 เวลา 13:28 น. พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8นิ้ว เปิดไม่ได้ ต้องการซ่อมใช้งาน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1441 กนกอร ศรีจันทร์ 13/12/2023 เวลา 16:11 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic stirrer & Hot plate) กลัวไฟช๊อต เพราะเครื่องลอกคราบ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1440 กนกอร ศรีจันทร์ 13/12/2023 เวลา 16:09 น. เครื่องกวนสารละลายด้วยแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) สายไฟขาด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1439 กนกอร ศรีจันทร์ 13/12/2023 เวลา 16:08 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic Stirrer & hot plate) คนแรงเกิน ควบคุมความแรงไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1438 วารุณี พ่วงศิริ 13/12/2023 เวลา 10:21 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ บอร์ดเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1437 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 13/12/2023 เวลา 10:18 น. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ไม่สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1436 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 13/12/2023 เวลา 10:16 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Ku ไฟกระพริบ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1435 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 13/12/2023 เวลา 10:10 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 15000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ เซตอุณหภูมิเท่าไรก็จะตีกลับไปที่30 องสาเซลเซียส สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1434 พิศเรศ เมืองนิล 12/12/2023 เวลา 14:30 น. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 12,000 บีทียู เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้าบอร์ด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1433 ปิยวรรณ แพะทอง 07/12/2023 เวลา 16:09 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 25300 บีทียู พร้อมติดตั้ง คอมเพทเซอร์เสีย สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1432 จินดา แสนเสนา 07/12/2023 เวลา 13:25 น. เลเซอร์พลังงานสูง ต่อเครื่องสำรองไฟแล้วไฟกระชาก ตัว Varistor บนวงจรกันไฟกระชากระเบิด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1431 วารุณี พ่วงศิริ 07/12/2023 เวลา 11:21 น. Orbital Incubator refrigerated Shaker ไม่ทำงาน (เครื่องไม่เขย่า) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1430 อนุชิต ดาราไกร 07/12/2023 เวลา 09:58 น. Upright Ult Freezer ทำความเย็นไม่ได้ พัดลมส่งเสียงดัง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1429 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 07/12/2023 เวลา 09:41 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู เครื่องปรับอากาศไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1428 กรุงประกาย อัมโร 07/12/2023 เวลา 09:15 น. ตู้ดูดควันพิษ (Microbid safety cabt class II 12) T-Handle เสีย กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1427 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 07/12/2023 เวลา 00:01 น. ชุดเครื่องทำน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ หลอดกลั่นน้ำไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1426 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 06/12/2023 เวลา 14:03 น. เครื่องดูดความชื้นอัตโนมัติ(Automatic Dry Cabinet) รุ่น KD-70 ไฟไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1425 รมิตานันท์ มาลากูล 06/12/2023 เวลา 13:04 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 42000 บีทียู พร้อมติดตั้ง รุ่น AR 44T + ER 44T แอร์สั่น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1424 รมิตานันท์ มาลากูล 06/12/2023 เวลา 13:02 น. พัดลมระบายโคจร พร้อมติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว รุ่น F -BU18T น็อตที่ยึดพัดลมหลุด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1423 กัมปนาท พรรณราย 06/12/2023 เวลา 12:06 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 BTU. ชนิดแขวน Model. MKII-C-1 แอร์ไม่ทำงาน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1422 กัมปนาท พรรณราย 06/12/2023 เวลา 12:06 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 BTU. ชนิดแขวน Model. MKII-C-1 แอร์ไม่ทำงาน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1421 ปิยะเนตร ไชยกูล 06/12/2023 เวลา 11:40 น. เครื่องขัดพื้นขนาด 18 นิ้ว ไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1420 มาริษา บุญถาวร 06/12/2023 เวลา 10:49 น. อ่างน้ำชนิดควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 45 ลิตร ปุ่มเปิดเครื่องหลุด เปิดเครื่องไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1419 ภัสมน เมืองทอง 06/12/2023 เวลา 10:07 น. พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว ใบพัดของพัดลมดูดอากาศไม่หมุน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1418 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 06/12/2023 เวลา 08:53 น. เครื่องกรองน้ำ(Water Purification) น้ำรั่ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1417 นารีนาท มุนีรังสี 04/12/2023 เวลา 16:58 น. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2000 VA/1600 W เปลี่ยนแบตเตอรี่ (คุณกรุงประกายยกเครื่องไปซ่อม 4/12/2566 แล้วค่ะ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1416 เศียร บัวแก้ว 04/12/2023 เวลา 10:05 น. เครื่องอัดขึ้นรูปตัวอย่างด้วยความร้อนขนาดที่ใช้ในห้องปฎิบัติการ ชุดปรับอุณภูมิเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1415 เศียร บัวแก้ว 04/12/2023 เวลา 10:02 น. เครื่องอัดยางระบบไฮโดรลิกใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนชุดปรับอุณภูมิ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1414 มาริษา บุญถาวร 01/12/2023 เวลา 15:12 น. Standard Lab Oven เครื่องมีควันเมื่อเปิดใช้งาน เนื่องจากเคยมีการไหม้ของอุปกรณ์ภายในมาก่อน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1413 วารุณี พ่วงศิริ 01/12/2023 เวลา 15:09 น. Magnetic stirrer&hotplate เครื่องไม่ให้ความร้อน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1412 สุจรรยา อนุชาญ 01/12/2023 เวลา 13:19 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40000 บีทียู พร้อมติดตั้ง แอร์มีเสียงดัง สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1411 ปัญชลิกา เดชะมาก 01/12/2023 เวลา 09:21 น. เครื่องแยกดีเอ็นเอแบบแนวนอน เครื่องเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1410 ปัญชลิกา เดชะมาก 01/12/2023 เวลา 09:18 น. ตู้อบฆ่าเชื้อ (Hot air oven) ใบพัดระบายลมร้อนไม่หมุนทำให้อุณหภูมิเกินจากที่ตั้งไว้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1409 พลอยไพลิน จ่าทอง 30/11/2023 เวลา 15:57 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ตำกว่า 20000 บีทียู พร้อมติดตั้ง มีน้ำรั่วจากตัวแอร์ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1408 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 30/11/2023 เวลา 12:29 น. พัดลมดูดอากาศ 16 นิ้ว ไม่ทำงาน ใบพัดหลุด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1407 วารุณี พ่วงศิริ 29/11/2023 เวลา 15:45 น. ตู้ควัน เปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1406 วารุณี พ่วงศิริ 29/11/2023 เวลา 15:44 น. กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา ไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1405 นิดานุช ชัมภูชนะ 29/11/2023 เวลา 13:41 น. Powerlab เครื่องเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1404 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 29/11/2023 เวลา 11:09 น. ตู้แช่แข็ง ตู้ไม่ทำความเย็น เนื่องจากsafeguardเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1403 ภัสมน เมืองทอง 29/11/2023 เวลา 09:46 น. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) แบบตั้งโต๊ะ calibrate ไม่ได้ ขึ้น ERR กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1402 ภัสมน เมืองทอง 29/11/2023 เวลา 09:45 น. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) แบบตั้งโต๊ะ calibrate ไม่ได้ ขึ้น ERR กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1401 จินดา แสนเสนา 28/11/2023 เวลา 15:32 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 9000 บีทียู. แอร์ไม่เย็น และมีกลิ่นไหม้ที่คอมเพรสเซอร์ด้านนอก สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1400 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 28/11/2023 เวลา 11:36 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ขาตั้งชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1399 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 28/11/2023 เวลา 11:28 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 38000 บีทียู ขึ้น E8 และ compresser ไม่ทำงาน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1398 สุจรรยา อนุชาญ 28/11/2023 เวลา 10:19 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 38000 บีทียู แอร์ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1397 สมบูรณ์ ฤทธิพรัด 27/11/2023 เวลา 16:11 น. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 54 นิ้ว เปิดเครื่องไม่ติด กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1396 รมิตานันท์ มาลากูล 27/11/2023 เวลา 16:07 น. ตู้บ่มเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ขอบประตูตู้ชั้นในหลุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1395 กัมปนาท พรรณราย 27/11/2023 เวลา 14:52 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู พร้อมติดตั้ง แอร์ไม่ทำงาน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1394 กัมปนาท พรรณราย 27/11/2023 เวลา 14:51 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู พร้อมติดตั้ง แอร์ไม่ทำงาน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1393 กัมปนาท พรรณราย 27/11/2023 เวลา 14:50 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู พร้อมติดตั้ง แอร์ไม่ทำงาน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1392 ภัสมน เมืองทอง 27/11/2023 เวลา 11:43 น. โทรศัพท์ ที่ตัวเครื่องไม่มีสัญญาณ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1391 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 24/11/2023 เวลา 16:31 น. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดพร้อมเครื่องกรองน้ำคู่ เปิดเครื่องแล้วน้ำแข็งไม่ออก ฟังเสียง และจากที่ลองส่องดูการทำงานของแกนหมุนน้ำแข็งออกจากกระบอก พบว่าไม่หมุน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1390 สุชัญญา ชุมประเสริฐ 24/11/2023 เวลา 15:47 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 33312.89 บีทียู รีโมทมีสาย พร้อมติดตั้ง แอร์ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1389 นิดานุช ชัมภูชนะ 24/11/2023 เวลา 12:25 น. ตู้ปลอดเชื้อแบบจ่ายลมทางแนวดิ่ง หลอดไฟในตู้ไม่สามารถปิด ขณะใช้งานตู้ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1388 สุจรรยา อนุชาญ 24/11/2023 เวลา 11:25 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องขึ้น Error เมื่อทำอุณหภูมิเกิน 100 C กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1387 นิดานุช ชัมภูชนะ 24/11/2023 เวลา 10:26 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู เครื่องเสียงดังเวลาเปิดใช้งาน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1386 สุพัตรา แก้วทะโร 23/11/2023 เวลา 10:58 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง (Air Condition) น้ำย้อย เนื่องจากช่างจากข้างนอกมาดูแอร์อีกตัวนึงในห้อง ขออนุญาตให้ช่างดูแอร์ตัวนี้ด้วยนะคะ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1385 วัญญารัตน์ คงสรรพ 23/11/2023 เวลา 09:27 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 25300 บีทียู พร้อมติดตั้ง คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1384 วัญญารัตน์ คงสรรพ 23/11/2023 เวลา 09:26 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 25300 บีทียู พร้อมติดตั้ง มีน้ำไหลขณะใช้งาน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1383 วรายุทธ ยอดสุข 23/11/2023 เวลา 09:17 น. ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1 ชุด ตรวจสอบจุดที่ติดตั้งกล้งวงจรปิดที่เสียทั้ง 3 ตัว บนจอมอนิเตอร์ เพื่อทราบเลขครุภัณฑ์และดำเนินการซ่อมหรือซื้อทดแทนต่อไป สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1382 พลอยไพลิน จ่าทอง 22/11/2023 เวลา 16:24 น. เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง ไม่ทำความเย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1381 สุพัตรา แก้วทะโร 22/11/2023 เวลา 14:09 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง (Air Condition) สวิตซ์ตีกลับ และเปิดแอร์ไม่ได้ รบกวนช่วยมาดูด่วนหน่อยนะคะเนื่องจากเป็นห้องเครื่องมือที่เปิดแอร์ 24 ชม.ค่ะ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1380 เบ็ญจวรรณ ขวัญมณี 22/11/2023 เวลา 13:51 น. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU อุณหภูมิค้างอยู่ที่ 21 องศา (พี่สรายุธ มาดูให้แล้วค่ะ แต่ยังเป็นอยู่) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1379 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 22/11/2023 เวลา 10:36 น. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 9000 BTU เครื่องปรับอากาศเสีย น้ำยาแอร์ขาด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1378 วารุณี พ่วงศิริ 21/11/2023 เวลา 15:15 น. หมัอนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้า รุ่น ES-315 เปิดเครื่องแล้วไฟกระพริบที่หน้าจอเครื่อง จากนั้นก็ดับไป กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1377 วารุณี พ่วงศิริ 21/11/2023 เวลา 14:32 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้า ขนาด 52 ลิตร รุ่น ES-315 เปิดเครื่องแล้วไฟกระพริบที่หน้าจอเครื่อง จากนั้นก็ดับไป กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1376 กัมปนาท พรรณราย 20/11/2023 เวลา 14:10 น. เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น ต้องใช้เรียน Lab ทุกวัน พฤหัสบดี เริ่มเรียนครั้งแรก วันที่ 30 พฤศจิกายน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1375 กัมปนาท พรรณราย 20/11/2023 เวลา 14:09 น. เครื่องปรับอากาศ เย็นไม่ฉ่ำ ต้องใช้เรียน Lab ทุกวัน พฤหัสบดี เริ่มเรียนครั้งแรก วันที่ 30 พฤศจิกายน สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1374 พลอยไพลิน จ่าทอง 20/11/2023 เวลา 10:19 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพิ้นหรือแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง รุ่น YCLH36/FLCH36 ไม่ทำความเย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1373 สุจิตรา แก้วสระ 20/11/2023 เวลา 09:28 น. ปั๊มน้ำ ขนาด 0.5 HP 200 V. ก่อนเครื่องเสียมอเตอร์มีกลิ่นเหม็นไหม้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1372 นิดานุช ชัมภูชนะ 20/11/2023 เวลา 08:28 น. เครื่องปรับอากาศ 30000 BTU เปิดใช้งานแล้วเบรคเกอร์ตัด พอเปิดเบรคเกอร์เครื่องก็เปิดไม่ติด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1371 กัมพล นันทรัตน์ 17/11/2023 เวลา 15:30 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู แอร์ไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1370 อมรรัตน์ ชูเกลี้ยง 17/11/2023 เวลา 09:02 น. เครื่องปรับอากาศ 48000 BTU 380 V compressor มีน้ำแข็งเกาะ แอร์มีหยดน้ำ ขอความอนุเคราะห์ แจ้งซ่อม โดยให้ช่างมาเช็ค วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ปล. หากช่างไม่สะดวกวัน-เวลา ดังกล่าว สามารถเลื่อนวันได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1369 นิดานุช ชัมภูชนะ 16/11/2023 เวลา 16:34 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 850 VA เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1368 นิดานุช ชัมภูชนะ 16/11/2023 เวลา 16:19 น. เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำแบบไหลเวียน ไม่ทำอุณหภูมิ ปรับอุณหภูมิไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1367 กัมปนาท พรรณราย 16/11/2023 เวลา 16:17 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 850 VA ไม่สำรองไฟ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1366 สุพัตรา แก้วทะโร 16/11/2023 เวลา 13:33 น. เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร (Rotavapor R-220 pro, 230V) พร้อมอุปกรณ์ ขวดกลั่นแตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1365 เศียร บัวแก้ว 16/11/2023 เวลา 12:35 น. ตู้ดูดควันพร้อม Hood และชุดกรองสารพิษ ไม่ดูด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1364 ชนิดา แซ่โค้ว 15/11/2023 เวลา 11:19 น. เครื่องเขย่าสารแบบ Orbital ไม่สามารถปรับความเร็วรอบได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1363 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 15/11/2023 เวลา 11:13 น. พัดลมฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว เกลียวของฝาล๊อคใบพัดรูด ล๊อคใบพัดไม่อยู่ เสี่ยงหลุดได้ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1362 เพ็ญประภา ศรีประสม 15/11/2023 เวลา 09:48 น. ตู้อบความร้อนไฟฟ้า รุ่น UF55 53 ลิตร เปิดเครื่องแล้วไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1361 วชิราภรณ์ คงปาน 14/11/2023 เวลา 16:42 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU ล้างแอร์เครื่องปรับอากาศ (แจ้งให้ ผศ.ดร.ต่อศักดิ์) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1360 เสาวรส สุวรรณโณ 13/11/2023 เวลา 18:00 น. เก้าอี้นั่งทำงานมีที่ท้าวแขน ปรับระดับสูงต่ำได้ ที่พักแขนหัก ทั้ง 2 ข้าง สุทัศน์ ยอดเมฆ,เจริญจิตต์ ลูกทอง รอผลประเมิน
1359 วรายุทธ ยอดสุข 13/11/2023 เวลา 14:48 น. ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1 ชุด มีีเสียงดัง คาดเกิดจากพัดลมระบายอากาศ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1358 กรุงประกาย อัมโร 13/11/2023 เวลา 14:41 น. Autopipete 6515-027-0002/147-008 ม.นราธิวาส แบตเสื่อม กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1357 สุพัตรา แก้วทะโร 13/11/2023 เวลา 08:27 น. ปั๊มลม อุปกรณ์ของเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ กดปุ่มเปิดแล้วปั๊มไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1356 กรุงประกาย อัมโร 10/11/2023 เวลา 14:39 น. Autopipete 6515-027-0002/147-003 ม.นราธิวาส แบตเสื่อม กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1355 กรุงประกาย อัมโร 10/11/2023 เวลา 14:37 น. Autopipete 6515-027-0002/147-007 ม.นราธิวาส แบตเสื่อม กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1354 ปัญชลิกา เดชะมาก 09/11/2023 เวลา 13:22 น. เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 10000 RPM ทดลองหมุนขณะใส่ Rotor มีการติดขัด แกน Roteor หมุนไม่ค่อยได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1353 ชนิดา แซ่โค้ว 09/11/2023 เวลา 08:43 น. ตู้เย็นขนาด 15.2 คิว แบบ2ประตูระบบโนฟร๊อส ไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1352 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 08/11/2023 เวลา 19:52 น. กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.2x2.4 ม. ผิวหน้าฟอร์เมกาเสื่อม เป็นรอยขีดข่วน คราบน้ำหมึกจากปากกาไวน์บอร์ดติดฝังแน่นเข้าเนื้อฟอร์เมกา เคยลองใช้ตัวทำละลายลบก็ไม่ออก สุทัศน์ ยอดเมฆ,เจริญจิตต์ ลูกทอง รอผลประเมิน
1351 เศียร บัวแก้ว 08/11/2023 เวลา 09:40 น. เครื่องกวนผสมสาร รุ่น RW20 ไม่หมุน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1350 เศียร บัวแก้ว 08/11/2023 เวลา 09:38 น. เตาให้ความร้อนพร้อมชุดกวนสารละลาย รุ่น MS7-H550-S ไม่ร้อนและไม่หมุน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1349 เศียร บัวแก้ว 08/11/2023 เวลา 09:34 น. เตาให้ความร้อนพร้อมชุดกวนสารละลาย รุ่น MS7-H550-S ไม่ร้อนและไม่หมุน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1348 ปัญชลิกา เดชะมาก 08/11/2023 เวลา 09:33 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ ฝาครอบตัวเครื่องด้านหลังแตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1347 เศียร บัวแก้ว 08/11/2023 เวลา 09:30 น. เตาให้ความร้อนพร้อมชุดกวนสารละลาย รุ่น MS7-H550-S ไม่ร้อน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1346 ปัญชลิกา เดชะมาก 08/11/2023 เวลา 09:28 น. Micro centrifuge (ไมโครเซนตริฟิวส์)Top speed 1300 rpm. เสียงดังขณะหมุนเหวี่ยง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1345 ปัญชลิกา เดชะมาก 08/11/2023 เวลา 09:26 น. ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow Cabinet) Class II Type A2 หลอด UV ตัดก่อนเวลาที่ตั้งไว้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1344 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 08/11/2023 เวลา 09:22 น. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA ไม่มีไฟ เปิดแล้วมีไฟกระพริบ สักพักก็ดับไป กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1343 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 08/11/2023 เวลา 09:21 น. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA ไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1342 อรยา ดอกกะฐิน 07/11/2023 เวลา 15:39 น. เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิได้ เครื่องไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1341 วิภาวดี จันทวงค์ 07/11/2023 เวลา 14:34 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง เซนเซอร์ไทม์เสีย อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1340 ปัทมา ชูมณี 07/11/2023 เวลา 13:52 น. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ รุ่น WB-29 ปุ่มเปิด-ปิดชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1339 ปัทมา ชูมณี 07/11/2023 เวลา 13:49 น. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ รุ่น WB-29 ปุ่มเปิด-ปิดชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1338 เสรี นิยมเดชา 07/11/2023 เวลา 09:51 น. พัดลมระบายอากาศ 10นิ้ว ติดไม้ เปิดไม่ติด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1337 กนกเลิศลักษณ์ สุจริตพนิต 07/11/2023 เวลา 09:30 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU เครื่องปรับอากาศน้ำหยด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1336 อมรรัตน์ ชูเกลี้ยง 06/11/2023 เวลา 17:26 น. เครื่องปรับอากาศ 48000 BTU 380 V compressor มีน้ำแข็งเกาะ ตัวแอร์ มีน้ำหยด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1335 จีราณี หมะประสิทธิ์ 06/11/2023 เวลา 11:31 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู รีโมท เสีย สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1334 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 06/11/2023 เวลา 10:18 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU เปิดแอร์แล้วมีเสียงวี๊ด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1333 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 06/11/2023 เวลา 09:16 น. ชุดเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมเครื่องตรวจวัดแบบไดโอดอะเรย์ ท่อเข้าPrime Needle wash pump รั่ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1332 กัมปนาท พรรณราย 03/11/2023 เวลา 09:21 น. เคริ่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 20000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปแล้ว แต่เปิดไปไม่เกิน 5 นาที ดับ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1331 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 01/11/2023 เวลา 12:00 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40184.49 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง คอมเพรสเซอร์เสียงดังมากกก สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1330 กรุงประกาย อัมโร 01/11/2023 เวลา 09:16 น. 6515-014-0001/149-01 ม.นราธิวาส อาการเสีย error imbalance กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1329 อุมาภรณ์ สงขำ 31/10/2023 เวลา 13:47 น. โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้า สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1328 กรุงประกาย อัมโร 31/10/2023 เวลา 10:45 น. เครื่องทำให้สารละลายแห้ง model DW6-85 ทำ joint สำหรับต่อขวด ตามรูป 10 ชิ้น กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1327 ธีรภัทร สังข์ทอง 31/10/2023 เวลา 10:40 น. เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ 1. ท่อเผาหักเนื่องจากการใช้งาน 2. สั่งทำฝาปิดท่อเพิ่ม 2 คู่ หมายเหตุ* อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.แหลมทอง ชื่นชม รับทราบการขอแจ้งซ่อม อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1326 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 30/10/2023 เวลา 14:52 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ฝาที่ปิดหัก กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1325 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 30/10/2023 เวลา 14:49 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ฝาปิดหัก กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1324 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 30/10/2023 เวลา 14:48 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงความยาวคลื่นที่มองเห็นได้ ไม่สามารถวัดค่าการดูดกลืนได้ กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1323 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 30/10/2023 เวลา 14:26 น. เครื่องดิจิตอลโพลาริมิเตอร์ Lamp เริ่มเสื่อมสภาพ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1322 สุจรรยา อนุชาญ 30/10/2023 เวลา 13:12 น. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ท่อน้ำแตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1321 ปิยวรรณ แพะทอง 30/10/2023 เวลา 09:33 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 25300 บีทียู พร้อมติดตั้ง มีน้ำหยด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1320 ปิยวรรณ แพะทอง 30/10/2023 เวลา 09:32 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 25300 บีทียู พร้อมติดตั้ง คัทเอ้าท์ดีดเวลาเปิดใช้งานประมาณ 5-10 นาที สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1319 กรุงประกาย อัมโร 27/10/2023 เวลา 09:26 น. เครื่องสำรองไฟ อาการเสีย มีเสียงร้อง ไฟสถานะเปลี่ยนแบตเตอรี่ขึ้น กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1318 ปรีดารัตน์ ประไพ 26/10/2023 เวลา 10:07 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30994.15 บีทียู ไม่เย็น มีแต่ลมออก ปรับลดอุณหภูมิแล้ว สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1317 เศียร บัวแก้ว 26/10/2023 เวลา 09:57 น. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ล้อแตก เศียร บัวแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
1316 เศียร บัวแก้ว 26/10/2023 เวลา 09:45 น. เก้าอี้สำหรับนั่งพิมพ์เอกสาร มีล้อเลื่อน มีพนักพิง ล้อแตก เศียร บัวแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
1315 เศียร บัวแก้ว 26/10/2023 เวลา 09:43 น. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ล้อแตก อยู่ระหว่างดำเนินการ
1314 เศียร บัวแก้ว 26/10/2023 เวลา 09:40 น. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ล้อแตก เศียร บัวแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
1313 กรุงประกาย อัมโร 25/10/2023 เวลา 10:09 น. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 18 นิ้ว ไม่หมุน กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1312 ภัสมน เมืองทอง 24/10/2023 เวลา 15:20 น. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 25000 BTU แอร์เปิดไม่ติด (สวิตช์ตัดเอง) และแอร์ไม่มีความเย็นเลย สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1311 เยาวดี ชูมณี 24/10/2023 เวลา 13:16 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู เสียงดัง สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1310 หนึ่งฤทัย อินทรฤทธิ์ 24/10/2023 เวลา 10:26 น. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น แอร์เสีย มีน้ำหยด มีกลิ่นเหม็นไหม้ ไม่แน่ใจว่ามาจากแอร์ไหม สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1309 กัมปนาท พรรณราย 20/10/2023 เวลา 15:26 น. เครื่องเขย่าผสมสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1308 ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ 20/10/2023 เวลา 14:35 น. เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ (Electronic contact thermometer) probe ไม่ทำงาน เสียบเข้ากับ stirrer แล้วขึ้น error กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1307 ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ 20/10/2023 เวลา 14:15 น. ปั๊มลดความดัน ปั๊มไม่สามารถลดความดันได้ และเกจบอกความดันทำงานไม่ปกติ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1306 ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ 20/10/2023 เวลา 14:14 น. เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน พร้อมอุปกรณ์ ปั๊มสุญญากาศไม่สามารถลดความดันได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1305 วิภาวดี เสียงล้ำ 20/10/2023 เวลา 11:26 น. ตู้อบเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ไม่ต้องการออกซิเจน ถุงมือของเครื่องไม่มี/ชำรุด น่าจะเกี่ยบกับระบบแก๊ส เช่น รั่ว ระบบปั๊ม กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1304 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 20/10/2023 เวลา 10:03 น. ไมโครปิเปต ขนาด 100-1000 ul. หมุนตัวเลขกำหนดปริมาณสารไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1303 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 20/10/2023 เวลา 10:01 น. ไมโครปิเปต ขนาด 0.1-3 ul. ปลายสวมtip หัก ใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1302 กรุงประกาย อัมโร 19/10/2023 เวลา 13:17 น. High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) tube ชำรุด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1301 ศตพร อิสระ 19/10/2023 เวลา 10:28 น. เครื่องกวนและให้ความร้อนสารละลาย strirer ไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1300 ศตพร อิสระ 19/10/2023 เวลา 10:27 น. เครื่องอังไอน้ำ (Water bath) ความร้อนไม่ตัด ตามอุณหภูมิที่ต้องการ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1299 ศตพร อิสระ 19/10/2023 เวลา 10:25 น. Vortex Mixer (เครื่องผสมสารละลายในหลอดทดลองแบบทำให้เกิดหมุนวน) เครื่องไม่หมุน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1298 ศตพร อิสระ 19/10/2023 เวลา 10:25 น. Vortex Mixer (เครื่องผสมสารละลายในหลอดทดลองแบบทำให้เกิดหมุนวน) เครื่องไม่หมุน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1297 นิดานุช ชัมภูชนะ 19/10/2023 เวลา 10:20 น. ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส พร้อมถังคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ Model DW-86L628 ตู้แจ้งเตือนแบตเตอรี่ low กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1296 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 18/10/2023 เวลา 15:14 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง แอร์ไม่เย็น ต้องเปิด 15C แต่เหมือนได้ความเย็นที่ประมาณ 25C สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1295 กัมปนาท พรรณราย 18/10/2023 เวลา 11:42 น. Spectral Survey Meter เปิดไม่ติด//รายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.คมฤทธิ์ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1294 เสรี นิยมเดชา 17/10/2023 เวลา 14:11 น. ตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี เป็นตู้ดูดควันระเหยสารเคมี (Fume hood) เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1293 กรุงประกาย อัมโร 17/10/2023 เวลา 11:29 น. เครื่องสำรองไฟ ตัวที่ 4อาการเสีย มีเสียงร้อง ไฟสถานะเปลี่ยนแบตเตอรี่ขึ้น กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1292 กรุงประกาย อัมโร 17/10/2023 เวลา 11:28 น. เครื่องสำรองไฟ ตัวที่ 1 อาการเสีย มีเสียงร้อง ไฟสถานะเปลี่ยนแบตเตอรี่ขึ้น กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1291 กรุงประกาย อัมโร 17/10/2023 เวลา 10:45 น. เครื่องสำรองไฟ อาการเสีย มีเสียงร้อง ไฟสถานะเปลี่ยนแบตเตอรี่ขึ้น กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1290 มูรณีย์ มะแซ 17/10/2023 เวลา 10:42 น. กล้องจุลทรรศน์แบบ Stereo เป็นแบบ 2 กระบอกตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้น-ลง ชุดไฟล่างเสีย (ไฟบนปกติ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1289 มูรณีย์ มะแซ 17/10/2023 เวลา 10:42 น. กล้องจุลทรรศน์แบบ Stereo เป็นแบบ 2 กระบอกตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้น-ลง ชุดไฟเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1288 มูรณีย์ มะแซ 17/10/2023 เวลา 10:24 น. กล้องจุลทรรศน์สองตา ไฟไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1287 มูรณีย์ มะแซ 17/10/2023 เวลา 10:23 น. กล้องจุลทรรศน์แบบ compound microscope ไฟไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1286 มูรณีย์ มะแซ 17/10/2023 เวลา 10:22 น. กล้องจุลทรรศน์สองตาแบบเลนส์ประกอบ sn:845743846019646575846599846624 ไฟไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1285 มูรณีย์ มะแซ 17/10/2023 เวลา 10:18 น. กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ ปุ่มปรับโฟกัสเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1284 สมบูรณ์ ฤทธิพรัด 17/10/2023 เวลา 10:07 น. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ขึ้นสถานะ error ว่า Fe น่าจะสายฟรีซเสีย สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1283 สมบูรณ์ ฤทธิพรัด 17/10/2023 เวลา 10:04 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู เปิดเครื่องไม่ได้ คัทเอาท์ตัดเอง สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1282 เสาวรส สุวรรณโณ 17/10/2023 เวลา 09:05 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1281 เสาวรส สุวรรณโณ 17/10/2023 เวลา 09:04 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1280 เสาวรส สุวรรณโณ 17/10/2023 เวลา 09:04 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1279 เสาวรส สุวรรณโณ 17/10/2023 เวลา 09:03 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1278 เสาวรส สุวรรณโณ 17/10/2023 เวลา 09:02 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1277 เสาวรส สุวรรณโณ 17/10/2023 เวลา 09:01 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ล้างเครื่องปรับอากาศ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1276 ฝาดีย๊ะ ฮายีบิลัง 16/10/2023 เวลา 14:01 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Tomy High speed M.SS-320 พอความดันเครื่องขึ้น ไอน้ำถูกระบายออกมา ดังรูปภาพที่แนบ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1275 จิตตรียา ตันสกุล 16/10/2023 เวลา 13:04 น. เครื่องลดความดันโดยใช้น้ำ(Water Aspirator)รุ่น A-3S EYELA, JAPAN ปั๊มไม่ดูด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1274 นิดานุช ชัมภูชนะ 16/10/2023 เวลา 10:39 น. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Autospirometer) รุ่น SpiroLab III เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1272 ธมลพรรณลออ ขุนศรี 12/10/2023 เวลา 10:39 น. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU: คอยด์เย็น ล้างแอร์ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1271 ธมลพรรณลออ ขุนศรี 12/10/2023 เวลา 10:38 น. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU: คอยด์เย็น ล้างแอร์ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1270 ธมลพรรณลออ ขุนศรี 12/10/2023 เวลา 10:37 น. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU: คอยด์เย็น ล้างแอร์ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1269 ธมลพรรณลออ ขุนศรี 12/10/2023 เวลา 10:37 น. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU : คอยด์เย็น ล้างแอร์ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1268 ธมลพรรณลออ ขุนศรี 12/10/2023 เวลา 10:36 น. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU : คอยด์เย็น ล้างเครื่องปรับอากาศ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1267 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 12/10/2023 เวลา 09:36 น. เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแรงดันต่ำ และแรงดันปานกลางพร้อมอุปกรณ์ (Flash and preparative chromatography) - O ring สำหรับ guard column holder แตก - guard column เสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1266 กัมปนาท พรรณราย 12/10/2023 เวลา 09:05 น. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2000VA/1200 มีเสียงดังเตือน แบตเตอรี่ ตลอดเวลา กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1265 สุจรรยา อนุชาญ 11/10/2023 เวลา 16:28 น. ตู้ดูดควัน สำหรับห้องปฏิบัติการ ขึ้น Air fail กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1264 สุจรรยา อนุชาญ 11/10/2023 เวลา 16:26 น. ตู้ดูดควัน สำหรับห้องปฏิบัติการ เปิดเครื่องแล้วไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1263 จินดา แสนเสนา 11/10/2023 เวลา 16:12 น. เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 12500 บีทียู พร้อมติดตั้ง เวลาเปิดมีเสียงดัง และไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1262 ศศิธร รัตนะ 11/10/2023 เวลา 15:12 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู มีน้ำรั่วจากคอยล์เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1261 กัมปนาท พรรณราย 11/10/2023 เวลา 14:35 น. อุปกรณ์ประกอบการพิมพ์แบบ 3 มิติ ความละเอียดสูง-เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ SLA ใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1260 วรายุทธ ยอดสุข 11/10/2023 เวลา 14:02 น. กล้องวงจรปิด พบว่ามีเสียงหวีดตลอดเวลา ตั้งแต่เช้าวันที่ 9 ต.ค. จึงถอดปลั๊ก เพราะเสียงหวีดดังและรบกวนการทำงาน สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1259 ปัญชลิกา เดชะมาก 11/10/2023 เวลา 13:05 น. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ แบบ ฟลูออเรสเซนต์ คอมพิวเตอร์ใช้งานคู่เครื่องมือขึ้นข้อความ Automatic Repair ไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับกล้องจุลทรรศน์ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1258 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 10/10/2023 เวลา 14:39 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance) นำ้หนักคงที่ไม่เพิ่มตามปริมาณสารที่เพิ่ม กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1257 กนกอร ศรีจันทร์ 10/10/2023 เวลา 09:36 น. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยการวัดการดูดกลืนของสาร RAM ทดสอบไม่ผ่าน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1255 ปิยากร บุญยัง 06/10/2023 เวลา 10:25 น. ตู้แช่แข็ง -30C แบบยืน อุณภูมิไม่ได้ตามที่เซตคือ (-30) องศาเซลเซียส ปิดและเปิดเครื่องใหม่เมื่อวันที่ 22/9/66 ได้อุณหภูมิ (-30) องศาเซลเซียส และคงที่อยู่ได้ 14 วัน แต่เมื่อ 5/10/66 อุณหภูมิเพิ่มมาที่ (-10) องศาเซลเซียสอีกแล้วค่ะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1252 นารีนาท มุนีรังสี 06/10/2023 เวลา 10:16 น. ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ เปลี่ยน Aif filter / HEPA filter (มีคราบสกปรก ดังรูป) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1251 กรุงประกาย อัมโร 06/10/2023 เวลา 09:21 น. 6515-036-0001/149-002 ม.นราธิวาส / waterbarth / ไม่ร้อน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1250 สมบูรณ์ ฤทธิพรัด 06/10/2023 เวลา 09:05 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู เครื่องปรับอากาศไม่เย็น สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1249 กุสุมา อชิรเสนา 05/10/2023 เวลา 14:49 น. ตู้เย็น ขนาด 7.7 คิว 1) ยางบานประตูช่องฟรีสเสื่อม ปิดไม่สนิท 2) มีเสียงดังจากตู้เย็นตลอด ดังบ่อยมาก ทุกวัน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1248 มาริษา บุญถาวร 05/10/2023 เวลา 14:26 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร (Spectrophotometer visible) รุ่น Genesys 10S UV-Vis ฝาเครื่องตรงข้อต่อหัก ไม่สามารถปิดได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1247 วรสา เรืองหิรัญวงศ์ 05/10/2023 เวลา 11:06 น. เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อพานาโซนิครุ่น KXT2371MXW สายสัญญานโทรศัพท์ที่ต่อกับโทรศัพท์ชำรุด ขอเปลี่ยนสายใหม่ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1246 รมิตานันท์ มาลากูล 05/10/2023 เวลา 10:54 น. โทรศัพท์ไร้สาย หน้าจอมืด ไม่แสดงอะไรเลย สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1245 ปัญชลิกา เดชะมาก 04/10/2023 เวลา 16:37 น. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 6500 วัตต์ เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1244 สุพัตรา แก้วทะโร 04/10/2023 เวลา 16:05 น. ถังเก็บสารตัวทำละลายแบบสแตนเลสสตีล ขนาด 17 ลิตร วาล์วแก๊ส THF รั่ว อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1243 เสรี นิยมเดชา 04/10/2023 เวลา 10:48 น. กล้องจุลทรรศน์เฟสคอนทราส ยี่ห้อ olympus model BHA Serial no.204209 พร้อมกล้องถ่ายภาพโอลิมปัส ไฟที่ฐานกล้องไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1242 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 04/10/2023 เวลา 10:11 น. เครื่องอัดขึ้นรูปตัวอย่างด้วยความร้อนขนาดที่ใช้ในห้องปฎิบัติการ ชุดควบคุมอุณหภูมิ plate ด้านบนไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,เศียร บัวแก้ว,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1241 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 04/10/2023 เวลา 10:01 น. เครื่องโครมาโตกราฟคอลัมภ์ชนิดเจลหรือเครื่องศึกษาการกระจายน้ำหนักโมเลกุล Signal ไม่เรียบ และ เครื่องฟ้อง leak detect กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1240 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 04/10/2023 เวลา 09:49 น. เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ UPS ไม่สำรองไฟ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1239 กรุงประกาย อัมโร 02/10/2023 เวลา 18:41 น. Microbial safety cabt-class II1.8 ไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1238 นิดานุช ชัมภูชนะ 02/10/2023 เวลา 08:52 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า 1.5 KVA: Uninterruptible power supply Type single UPS: Model T-1500 Powermatic Co. Ltd. มีเสียงดังแจ้งเตือนตลอดเวลา และมีเสียงเหมือนด้านในช็อต กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1237 นารีนาท มุนีรังสี 29/09/2023 เวลา 13:11 น. ชุดแยกสารพันธุกรรมในแนวนอน พลาสติกมีรอยแตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1236 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 29/09/2023 เวลา 11:47 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU มีเสียงดังจากตัวเครื่องและเครื่องไม่เย็น หมายเหตุ: ขอรบกวนช่างแจ้งสาเหตุให้อาจารย์รับทราบในวันมาตรวจสอบเครื่องหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1235 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 29/09/2023 เวลา 11:45 น. เครื่องทำให้น้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง น้ำจากเครื่องกรองน้ำขั้นต้นไม่เข้าตัวเครื่อง หมายเหตุ: ขอรบกวนช่างแจ้งสาเหตุของการเสียให้อาจารย์รับทราบในวันตรวจสอบหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1234 เยาวภา สุขพรมา 29/09/2023 เวลา 10:15 น. เครื่องกวนสารละลายและให้ความร้อน (Hot Plate Stirrer) รุ่น MR 3001 ไม่ร้อน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1233 เยาวภา สุขพรมา 29/09/2023 เวลา 10:14 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic stirrer & hot plate) เปิดแล้ว ไม่ร้อน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1232 เยาวภา สุขพรมา 29/09/2023 เวลา 10:12 น. เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแรงดันต่ำ และแรงดันปานกลางพร้อมอุปกรณ์ (Flash and preparative chromatography) หน้าจอ touch screen เครื่องแยกสาร MPLC ไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1231 นารีนาท มุนีรังสี 29/09/2023 เวลา 09:22 น. ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ มีเสียงแก๊สรั่วจากถัง CO2 กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1230 นุชรีย์ ชมเชย 27/09/2023 เวลา 15:40 น. เครื่องทำเรือนชิ้นงาน(Specimen Mounting Press) น้ำมันไฮดรอลิก รั่ว กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1229 ภัสมน เมืองทอง 27/09/2023 เวลา 09:43 น. Top loading balance (2 ตำแหน่ง) ชั่งสารไม่ได้ ขึ้น ERR กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1228 ภัสมน เมืองทอง 27/09/2023 เวลา 09:41 น. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 25800 บีทียู แอร์มีน้ำหยด(ทำให้พื้นไม้เสียหาย) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1227 ภัสมน เมืองทอง 27/09/2023 เวลา 09:40 น. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 25000 BTU แอร์ไม่เย็น ออกเฉพาะลม สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1226 วารุณี พ่วงศิริ 26/09/2023 เวลา 11:22 น. เครื่องดูแถบ DNA ภายใต้แสง UV รุ่น M-26V ไฟ UV ไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1225 บุญไสว ซุ้นสุวรรณ 26/09/2023 เวลา 09:44 น. เครื่องโทรศัพท์ สายเสียบโทรศัพท์ เสียบไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1224 กัมปนาท พรรณราย 26/09/2023 เวลา 09:22 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 9000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปแล้ว แต่เปิดไปไม่เกิน 5 นาที ดับ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1223 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 25/09/2023 เวลา 15:43 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40000 บีทียู พร้อมติดตั้ง น้ำรั่ว สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1222 อรพณา อังคสุวรรณ 25/09/2023 เวลา 15:18 น. เครื่องขยายเสียง กำลังขับ 500 W. เปลี่ยนแจ็ค XLR แก้ไขวงจรพัดลม กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1221 อรพณา อังคสุวรรณ 25/09/2023 เวลา 15:13 น. เครื่องขยายเสียง กำลังขับ 700 W. เปลี่ยนแจ็ค XLR แก้ไขวงจรพัดลม เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1220 ฟูรอยดา มูลทรัพย์ 25/09/2023 เวลา 14:15 น. ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow cabinet) เคลื่อนย้ายตู้ปลอดเชื้อ(Laminar Flow Cabinet) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์,สรายุธ แก้วชะนะ,สุทัศน์ ยอดเมฆ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,เจริญจิตต์ ลูกทอง,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1219 ฟูรอยดา มูลทรัพย์ 25/09/2023 เวลา 13:23 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทิศนิยม 2 ตำแหน่ง ช่องต่อปลั๊กชำรุด ไม่สามารถต่อปลั๊กไฟกับเครื่องชั่งได้ กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1218 จอมใจ บุญกาญจน์ 25/09/2023 เวลา 10:34 น. ตู้เย็น ตู้เย็นไม่ทำความเย็น กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1217 ณัฐรุจา สองเมืองหนู 25/09/2023 เวลา 10:03 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด20418.17BTU น้ำยาหล่อลื่น Compressor แห้ง ท่ออาจจะมีรอยรั่ว /เบื้องต้นคุณภัทรพงศ์ เขามาดูให้แล้วด้วยค่ะ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1215 กนกอร ศรีจันทร์ 22/09/2023 เวลา 14:55 น. เครื่องพิมพ์สีพร้อมถังสำหรับเติมหมึก พริ้นเอกสารไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1214 กนกอร ศรีจันทร์ 22/09/2023 เวลา 14:51 น. เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ย่านแสงมองเห็น (Visible Spectrophotometer) หน้าจอมองเลขไม่เห็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1213 รัชนีวรรณ ศิริ 22/09/2023 เวลา 13:39 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เปิดไม่ติด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1207 อรพณา อังคสุวรรณ 21/09/2023 เวลา 13:28 น. ตู้แอมป์กีตาร์ ภาคขยายเสียงเสีย กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1206 อรพณา อังคสุวรรณ 21/09/2023 เวลา 13:17 น. เครื่องขยายเสียง กำลังขับ 350 W. ภาคขยายเสียงเสีย กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1205 ฝาดีย๊ะ ฮายีบิลัง 21/09/2023 เวลา 11:06 น. ตู้แช่ 2 ประตู ขนาด 26.5 คิวบิกฟุต อุณหภูมิขึ้นมาอยู่ที่ 18-20 องศา กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1204 วิภารัตน์ แก้วสวัสดิ์ 21/09/2023 เวลา 10:57 น. โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบไร้สาย ประกอบด้วยเครื่องลูก 1 เครื่องpanasonic รุ่น KXTG3712BXB ปุ่มรับสายและวางสาย ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ (ปุ่มค้าง) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1203 วิภารัตน์ แก้วสวัสดิ์ 21/09/2023 เวลา 10:53 น. โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ แบบไร้สายพร้อมเครื่องลูก 1 เครื่อง ยี่ห้อPANASONIC ปุ่มรับสายและวางสาย ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ (ปุ่มค้าง) สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1202 วชิราภรณ์ คงปาน 20/09/2023 เวลา 15:01 น. ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.7 คิวบิกฟุต อุณหภูมิไม่ทำงาน (ไม่เย็น) // (ติดต่อ รปภ.ที่จุด วท./คุณนพพร ผู้แจ้ง) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1201 ปิยะวัฒน์ สุขบางนพ 19/09/2023 เวลา 13:53 น. ตู้แช่แข็งควบคุมอุณภูมิ -80 องศาเซลเซียส เกี่ยวกับการทำความเย็น ต้องการให้ดูดฝุ่นระบบปรับอากาศ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1200 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 19/09/2023 เวลา 09:26 น. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดพร้อมเครื่องกรองน้ำ ผลิตน้ำแข็งไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1199 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 18/09/2023 เวลา 13:46 น. อ่างควบคุมอุณหภูมิน้ำ อุณหภูมิของน้ำขึ้นไม่ถึงอุณหภูมิที่เซตไว้ เซตไว้ 50 องศา ขึ้นมาประมาณแค่ 40 องศา จากนั้นก็ลดเกลือ 30 กว่า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1198 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 18/09/2023 เวลา 13:44 น. อ่างควบคุมอุณหภูมิน้ำ ใช้งานประมาณ ชั่วโมงครึ่ง อุณหภูมิที่ใช้ประมาณ 40 องศา อาการคือ เครื่องขึ้นไฟแดง 3 ตัว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1197 ผณิกา เชาวเหม 18/09/2023 เวลา 11:07 น. ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป เคสมีเสียงดังปัง แล้วก็ไม่สามารถเปิดได้อีกเลย กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1196 ปัญชลิกา เดชะมาก 18/09/2023 เวลา 10:50 น. ตู้ปลอดเชื้อชนิดใบโอฮาซาด Class II แรงลมแนวราบต่ำกว่ามาตรฐานทำให้ตู้ร้องเตือนเป็นระยะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1195 ปัญชลิกา เดชะมาก 18/09/2023 เวลา 10:42 น. ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล เปิดใช้งานได้ระยะสั้นเนื่องจากแบตไม่สำรองไฟ และหน่วยความจำมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1194 อรพณา อังคสุวรรณ 18/09/2023 เวลา 10:04 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1193 จินดา แสนเสนา 18/09/2023 เวลา 09:27 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU.พร้อมติดตั้ง เปิดไม่ติด สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1192 อมรรัตน์ ชูเกลี้ยง 17/09/2023 เวลา 15:35 น. เครื่องปรับอากาศ 48000 BTU 380 V ล้างแอร์ทั้งหมด 4 ตัว และแอร์ 1 ตัว มี compressor เสีย สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1191 วราภรณ์ เรือทอง 15/09/2023 เวลา 16:09 น. ชุดถ่ายภาพอัติโนมัติจากกล้องจุลทรรศน์ระบบดิจิตอล ไม่มีภาพแสดง เนื่องจากซิฟท์เสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1190 จิระภา พันธรัตน์ 15/09/2023 เวลา 09:21 น. ชุดเครื่องมืออ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ใช้งานในส่วนของโปรแกรมไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1189 จิระภา พันธรัตน์ 15/09/2023 เวลา 09:16 น. CO2 incubator (ตู้ปรับสภาวะแวดล้อมเพื่อเพาะเลี้ยงเชื้อ) ใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1188 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 13/09/2023 เวลา 16:57 น. เครื่องเขย่าสารละลาย มีเสียงดังมากที่ความเร็วสูงๆ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1187 ชวนพิศ ขาวคง 12/09/2023 เวลา 17:35 น. ตู้ดูดควัน ตู้เปิดระบบดูดไม่ได้ เนื่องจากปุ่มเปิดจมลงไปข้างใน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1186 นิดานุช ชัมภูชนะ 12/09/2023 เวลา 15:58 น. เครื่องวัดสมรรถภาพปอด (Autospirometer) รุ่น Spirolab III สาย mouthpiece เสีย กับปริ้นผลไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1185 กานดา ปานทอง 12/09/2023 เวลา 15:34 น. Cooling Ace Model CA-1111 EY188318 เปิดเครื่องแล้วอุณหภูมิไม่ลด และมีไฟ alarm สีแดงปรากฏขึ้น โดยที่เครื่องไม่สามารถทำความเย็นได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1184 นิดานุช ชัมภูชนะ 12/09/2023 เวลา 14:32 น. เครื่องวัดสมรรถภาพปอด (Autospirometer) รุ่น Spirolab III เปิดเครื่องไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1183 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 12/09/2023 เวลา 14:26 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติตดั้ง มีน้ำหยดลงมาจากแอร์ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1182 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 12/09/2023 เวลา 10:17 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ เปิดสวิตช์แล้วเครื่องเดี๋ยวติด เดี๋ยวดับ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1181 เพ็ญประภา ศรีประสม 12/09/2023 เวลา 09:12 น. ตู้เย็น ไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1180 อนุชิต บิลหละ 11/09/2023 เวลา 13:23 น. ตู้ดูดควันพร้อม Hood และชุดกรองสารพิษแบบ SUPER FLOW FUME CUBOARD ประตูฝืดเลื่อนขึ้นติดขัด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1179 ปิยากร บุญยัง 11/09/2023 เวลา 11:08 น. ตู้ควัน 1. พื้นของส่วนพื้นที่ทำงานในตู้ ปริ และแตก ดังไฟล์แนบ 2. แผ่นกระเบื้องยางด้านล่างของตู้ปริ และเปื่อย ดังไฟล์แนบ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1178 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 08/09/2023 เวลา 15:49 น. เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก ขณะเสียบปลั๊กมีเสียงดังและมีกลิ่นไหม้ พอเสียบใหม่แล้วเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1177 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 08/09/2023 เวลา 15:11 น. อ่างน้ำเขย่าและควบคุมอุณหภูมิได้ ปุ่ม Power ชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1176 นิดานุช ชัมภูชนะ 07/09/2023 เวลา 15:23 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12500 BTU. พร้อมติดตั้ง พร้อมพัดลม เปิดไม่ติด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง รอผลประเมิน
1175 ปัญชลิกา เดชะมาก 07/09/2023 เวลา 09:16 น. เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ เครื่องสำรองไฟที่ใช้คู่คอมพิวเตอร์ชำรุด และเมาท์มีอาการค้างและไม่ตอบสนอง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1174 ปัญชลิกา เดชะมาก 07/09/2023 เวลา 09:09 น. ชุดถ่ายทอดสัญญาณแบบดิจิตอลจากกล้องจุลทรรศน์ เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1173 มาริษา บุญถาวร 07/09/2023 เวลา 09:06 น. ตู้เย็น ขนาด 14.5 คิวบิกฟุต ชั้นปกติเป็นน้ำแข็ง ทำให้เชื้อที่เก็บไว้เสียหาย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1172 มาริษา บุญถาวร 07/09/2023 เวลา 09:03 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ (Centrifuge Refrigerated) รุ่น 5804R พร้อม Stabilizer รุ่น SA-3000 VA 1 ตัว เครื่องดับขณะทำงาน และตอนนี้เปิดสวิตซ์ก็ไม่มีไฟเข้า เปิดฝาไม่ออกค่ะ มีตัวอย่างติดอยู่ในเครื่อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1171 ปรีดารัตน์ ประไพ 06/09/2023 เวลา 15:45 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU ไม่เย็น มีเสียงดังจากตัวเครื่อง ติดต่อ ผศ.ดร.ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา ชีวเคมี สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ รอผลประเมิน
1170 เศียร บัวแก้ว 06/09/2023 เวลา 15:07 น. ปั๊มลม PUMA 2HP 2 สูบ 148 ลิตร 2 สาย valve เปิด-ปิด ลมรั่ว เศียร บัวแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
1169 เศียร บัวแก้ว 06/09/2023 เวลา 15:05 น. เครื่องทดสอบการทนต่อแรงดึงและแรงกด (Universal Testing Machine) เครื่องใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,เศียร บัวแก้ว,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1168 ศศิธร รัตนะ 05/09/2023 เวลา 14:50 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู คอยล์ร้อนไม่ทำงาน สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ รอผลประเมิน
1167 จิระภา พันธรัตน์ 05/09/2023 เวลา 14:15 น. ตู้เย็น ขนาด 15.2 คิว ระบบโนฟอร์ส2ประตู ไม่สามารถทำความเย็นได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1166 จิระภา พันธรัตน์ 05/09/2023 เวลา 13:56 น. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ค่าโอมห์ของน้ำไม่ได้ตามที่ต้องการ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1164 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 05/09/2023 เวลา 08:44 น. เครื่องทำน้ำแข็ง น้ำไหลออกจากตัวเครื่อง (น้ำเต็มพื้น) กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1163 ฐิติมา รุจิราลัย 04/09/2023 เวลา 15:17 น. เครื่องแยกสารประกอบโดยใช้ก๊าซ จุดไฟ detector ไม่ค่อยติด ได้สัญญาณของเครื่องต่ำ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1162 ปัญชลิกา เดชะมาก 04/09/2023 เวลา 13:25 น. เครื่องปั่นแยกสารแบบความเร็วต่ำ ไม่น้อยกว่า 12 มิลลิลิตร ฝามีปัญหาการล็อค กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1161 ปัญชลิกา เดชะมาก 04/09/2023 เวลา 12:46 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงในช่วงยูวี เครื่องเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1156 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 02/09/2023 เวลา 15:24 น. เครื่องโครมาโตกราฟคอลัมภ์ชนิดเจลหรือเครื่องศึกษาการกระจายน้ำหนักโมเลกุล ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟ เนื่องจากมีเสียงร้องเตือนเป็นระยะๆ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1155 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 02/09/2023 เวลา 15:12 น. ตู้ดูดควันพร้อม Hood และชุดกรองสารพิษ พัดลมไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1154 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 02/09/2023 เวลา 15:06 น. ตู้อบความร้อน ขนาด 53 ลิตร ปุ่ม Center ค้าง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1153 เศียร บัวแก้ว 30/08/2023 เวลา 13:47 น. เครื่องปั่นสารเคมี ขนาด :W 40 cm.x L 1.5 m. x H 80 cm. ชุดตั้งเวลาเสีย กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1152 นุชรีย์ ชมเชย 30/08/2023 เวลา 08:38 น. เตาเผาอุณหภูมิสูง 1600 เซลเซียส หน้าจอคอนโทรลเปิดใช้งานไม่ได้ (จอดำ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1151 ปัญชลิกา เดชะมาก 29/08/2023 เวลา 14:18 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง Error 8.3 กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1150 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 29/08/2023 เวลา 09:56 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง(Centrifuge) แบบตั้งโต๊ะ ปุ่มกดใช้งานไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1149 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 29/08/2023 เวลา 09:55 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง(Centrifuge) แบบตั้งโต๊ะ ปุ่มกดใช้งานไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1148 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 25/08/2023 เวลา 10:43 น. เครื่องฉีดสารอัตโนมัติ ปั๊มมีปัญหา ขึ้น Power fail กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1147 อมลรดา สานิง 24/08/2023 เวลา 10:07 น. เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (shaker) เครื่องไม่เขย่า อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
1146 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 23/08/2023 เวลา 16:05 น. Circular Dichroism Chiroptical Spectrometer ตัวเครื่องคอม cpu เปิดแล้วไม่ติด ส่วนหน้าจอ และตัวเครื่อง cd เปิดติดปกติ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1145 ปิยากร บุญยัง 23/08/2023 เวลา 09:54 น. ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ ฟิลเตอร์เต็ม ทำให้ไม่เก็บกลิ่่น กลิ่นจึงระเหยออกนอกตู้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1144 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 22/08/2023 เวลา 10:07 น. ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow Cabinet) Class II Type A2 ตะเกียงอัตโนมัติมีปัญหาเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1143 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:58 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1142 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:57 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1141 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:55 น. มัลติมิเตอร์ (Multi - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1140 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:54 น. มัลติมิเตอร์ (Muti - meter) ใช้วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1139 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:54 น. มัลติมิเตอร์ (Muti - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1138 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:53 น. มัลติมิเตอร์ (Multi - meter) ใช้วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1137 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:52 น. มัลติมิเตอร์ (Multi - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1136 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:51 น. มัลติมิเตอร์ (Muti - meter) ใช้วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1135 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:51 น. มัลติมิเตอร์ (Muti - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1134 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:50 น. มัลติมิเตอร์ (Multi - meter) ใช้วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1133 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:50 น. มัลติมิเตอร์ (Multi - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1132 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:49 น. มัลติมิเตอร์ (Muti - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1131 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:49 น. มัลติมิเตอร์ (Muti - meter) ใช้วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1130 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:48 น. มัลติมิเตอร์ (Multi - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1129 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:47 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1128 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:46 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1127 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:45 น. มัลติมิเตอร์ ใช้วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1126 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:44 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1125 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:44 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1124 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:43 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1123 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:40 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1122 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:38 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้(เข็มไม่ขยับ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1121 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:37 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้(เข็มไม่ขยับ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1120 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:33 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้(เข็มไม่ขยับ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1119 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:31 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้(เข็มไม่ขยับ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1118 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:28 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1117 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:27 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1116 นิดานุช ชัมภูชนะ 21/08/2023 เวลา 13:36 น. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ตัวเลขหน้าจอขาด ไม่สามารถอ่านได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1115 จีราณี หมะประสิทธิ์ 18/08/2023 เวลา 13:44 น. เครื่องลดความชื้น เครื่องไม่ทำงาน ไม่รู้สาเหตุ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1114 วันดี อุดมอักษร 17/08/2023 เวลา 11:19 น. ตู้แช่แข็งแบบเย็นจัด ยางที่ขอบฝาปิดตู้เสื่อมสภาพ ทำให้ปิดฝาได้ไม่สนิท กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1113 เยาวภา สุขพรมา 17/08/2023 เวลา 08:19 น. ตู้อบความร้อนไฟฟ้า(Oven) เปิดสวิทช์แล้ว ไฟไม่โชว์ ลองหมุนปรับอุณหภูมิ ก็ไม่ร้อน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1112 ปิยากร บุญยัง 16/08/2023 เวลา 14:35 น. เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ มีเสียงดังตลอดเวลาที่หมุนมือตัด (rotor) และตลอดเวลาที่ใช้งาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1111 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:27 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-023-4/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1110 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:27 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-024-5/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1109 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:26 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-026-7/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1108 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:25 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-026-7/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1107 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:25 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-028-9/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1106 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:24 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-029-10/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1105 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:22 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-020-1/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1104 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:22 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-021-2/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1103 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:21 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-031-12/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1102 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:20 น. ชุดวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-16-1/33(บ) - สรีร/Sth-19-4/33 อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1101 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:19 น. ชุดวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-16-1/33(บ) - สรีร/Sth-19-4/33 อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1100 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:17 น. เครื่องวัดความดันเลือด อาร์มคัพชำรุดใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1099 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:16 น. เครื่องวัดความดันเลือด อาร์มคัพชำรุดใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1098 ปัญชลิกา เดชะมาก 11/08/2023 เวลา 16:02 น. เครื่องสำรองไฟ ขึ้นสถานะไฟสีส้มตลอดเวลา และหน้าจอแสดงผลไม่มีข้อความใดๆแสดงการทำงานของเครื่อง กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
1097 สุจรรยา อนุชาญ 11/08/2023 เวลา 15:40 น. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด เครื่องไม่ผลิตน้ำแข็ง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1096 นิดานุช ชัมภูชนะ 11/08/2023 เวลา 14:46 น. ชุดวัดความดันเลือด (เครื่องวัดความดันและหูฟัง) ปรอทแตก กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1095 นิดานุช ชัมภูชนะ 11/08/2023 เวลา 14:31 น. เครื่องวัดความดันเลือด อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1091 นิดานุช ชัมภูชนะ 11/08/2023 เวลา 14:26 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-022-3/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งายไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1090 พลอยไพลิน จ่าทอง 11/08/2023 เวลา 09:42 น. ตู้แช่แข็งแบบแนวนอนอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส รุ่น C760 ฝาโฟมตู้ -80 แตกหักยุ่ยหมดสภาพ ไม่สามารถกักเก็บความเย็นได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1089 จิตตรียา ตันสกุล 10/08/2023 เวลา 13:19 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) พร้อมปั้ม ยางซีลเสื่อม อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1088 จิตตรียา ตันสกุล 10/08/2023 เวลา 13:17 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมปั๊มสุญญากาศ (Rotary Evaporator+Pumpสุญญากาศ) ยางซีลเสื่อม อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1087 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 10/08/2023 เวลา 10:52 น. Docking stationMixer350E คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องไม่เชื่อมต่อกัน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1086 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 10/08/2023 เวลา 10:49 น. เครื่องอัดขึ้นรูปตัวอย่างด้วยความร้อนขนาดที่ใช้ในห้องปฎิบัติการ ไฟช๊อตที่สายไฟต่อกับแผ่นให้ความร้อนด้านบน กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1085 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 10/08/2023 เวลา 10:19 น. ตู้อบความร้อนไฟฟ้า(Oven) รุ่น UFE500 ความจุ 108 ลิตร ไม่สามารถปิดตู้อบได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1084 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 10/08/2023 เวลา 10:01 น. เครื่องตรวจสอบโครงสร้างโมเลกุลด้วยระบบแสงอินฟราเรดระบบฟูเรียลทรานฟอร์ม (Fourier Transform Infrared Spectrophotometer) TENSOR 27 Background สูง (เบื้องต้นติดต่อบริษัทฯ เข้ามาดูแล้ว กำลังรอใบเสนอราคาค่ะ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1083 ชวนพิศ ขาวคง 09/08/2023 เวลา 15:40 น. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า UPS 850VA./325W. ไม่สามารถสำรองไฟได้ กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1082 มารียัม หะยีอาบู 09/08/2023 เวลา 14:17 น. เครื่องปรับอากาสขนาด 33,413.47 บีทียู-คอยล์เย็น(Fancoil) ตอนเปิดใช้งานเครื่องจะมีน้ำไหลตลอดเวลา กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1081 นุชรีย์ ชมเชย 09/08/2023 เวลา 10:27 น. เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้า เครื่องมีเสียงดัง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1080 นุชรีย์ ชมเชย 09/08/2023 เวลา 10:26 น. เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้า เครื่องมีเสียงดัง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1079 เพ็ญประภา ศรีประสม 09/08/2023 เวลา 09:09 น. เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Probe ชำรุดเสื่อสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1078 อัมรินทร์ มัคกิติกาล 09/08/2023 เวลา 08:22 น. ตู้ดูดควัน ตู้ที่ 1 อาการเสีย มีเสียงดังระหว่างเปิด คุณ กนกอร เป็นผู้แจ้ง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1077 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 08/08/2023 เวลา 14:17 น. เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน พร้อมอุปกรณ์ ซีลยาง (Vacuum gasket KD22 ของ Buchi ) เสื่อม ทำให้ทำสุญญากาศได้ไม่ดี อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1076 กนกอร ศรีจันทร์ 08/08/2023 เวลา 13:36 น. เครื่องฟลูออเรสเซนต์ เครื่องกับคอมพิวเตอร์ เมาส์ คีร์บอร์ดไม่เชื่อมต่อกัน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1075 ปัญชลิกา เดชะมาก 08/08/2023 เวลา 12:49 น. เครื่องสลายโมเลกุลด้วยคลื่นเสียง หน้าจอไม่มีข้อความขึ้นทำให้ไม่สามารถตั้งค่าและไม่สามารถทราบการทำงานที่เป็นปัจจุบันได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1074 วนิดา สุเมธากุลวัฒน์ 08/08/2023 เวลา 09:34 น. เครื่องสำรองไฟขนาด 950VA มีเสียงดัง ไม่สามารถใช้งานได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1073 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 08/08/2023 เวลา 09:02 น. ตู้ดูดความชื้น เสีย ไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1072 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 08/08/2023 เวลา 08:57 น. ตู้ดูดควันพิษ ไม่ทำงาน เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1071 นุชรีย์ ชมเชย 07/08/2023 เวลา 16:52 น. เครื่องขัดชิ้นงานชนิดจานคู่ รุ่น SS-1000BD ปุ่ม STOP ฉุกเฉินชำรุด ขณะขัดเครื่องมีเสียงดังผิดปกติ ปุ่มหมุนตั้งเวลาการทำงานชำรุด ท่อน้ำรั่ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1070 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 07/08/2023 เวลา 16:29 น. ตู้เย็นระบบโนฟรอสต์ 2 ประตูขนาด 17.7 คิว ไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1069 โอภาส บุญเกิด 07/08/2023 เวลา 13:41 น. High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) เกิดสัญญาณ รบกวน noise บ่อยมาก ทำให้ไม่สามารถฉีดสารได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1068 มารียัม หะยีอาบู 07/08/2023 เวลา 13:06 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 13000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ไม่มีลมเย็นออกมา กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1067 อนุชิต บิลหละ 04/08/2023 เวลา 10:22 น. ตู้แช่แข็งแบบแนวนอนอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส รุ่น C760 มีเสียงร้องเตือน / Err.04 / ไฟกระพริบที่ Filter-Clean กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1066 ศตพร อิสระ 03/08/2023 เวลา 16:05 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 32000 บีทียูพร้อมติดตั้ง แอร์ไม่เย็น ออกแต่ลม กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1065 ปิยากร บุญยัง 27/07/2023 เวลา 10:13 น. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ 1. ไฟไม่เข้าเครื่อง stabilizer ของตู้แช่ (-80) 2. ตู้อุณหภูมิไม่ได้ตามที่เซต และหน้าจอโชว์ 41 องศาเซลเซียส 3. จอกระพริบ ก่อนจะไม่แสดงค่าใด ๆ 3. กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1064 พลอยไพลิน จ่าทอง 26/07/2023 เวลา 09:21 น. ตู้เย็น ขนาด 7.2 คิวบิกฟุต ตู้เย็นไม่ทำความเย็นตรงชั้นช่องแช่ปกติ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1063 สุจรรยา อนุชาญ 26/07/2023 เวลา 09:02 น. เครื่องแยกประจุน้ำออกจากน้ำ หน้าจอขึ้นสถานะแจ้งเตือนการเปลี่ยนหลอดยูวีและไส้กรอง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1062 สุจรรยา อนุชาญ 26/07/2023 เวลา 09:00 น. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง หน้าจอขึ้นแจ้งเตือนให้เปลี่ยนหลอดยูวีและไส้กรอง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1061 สมภพ แซ่เฮง 25/07/2023 เวลา 16:38 น. เครื่องระเหยแห้งระบบสูญญากาศ เจอเครื่อง vacuum ที่ต่อเข้ากับเครื่องระเหยแห้งแล้ว รบกวนช่วยมาติดตั้งและตรวจสอบให้หน่อยครับว่า เครื่อง vacuum สามารถใช้งานได้หรือไม่ ขอบคุณครับ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1060 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 25/07/2023 เวลา 09:57 น. เครื่องทำน้ำแข็ง มีน้ำมันไหลออกจากเครื่อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1059 กัมปนาท พรรณราย 25/07/2023 เวลา 08:26 น. เครื่องวัดรังสีไกเกอร์มูลเลอร์ Model 575 ปุ่มกดเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1058 สุมาลี อบเชย 24/07/2023 เวลา 15:52 น. ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์( Biohazard Safety Cabinet) Class II ล้อของตู้ Biohazard Safety Cabinet ทั้ง 4 ล้อ ผุกร่อนและแตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1057 เพ็ญประภา ศรีประสม 24/07/2023 เวลา 13:49 น. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะหนัก ICP-OES รุ่น AVIO500 จุดเปลวไม่ติด และได้ยินเสียงระเบิดในเครื่อง กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน