แจ้งซ่อมครุภัณฑ์


รอดำเนินการ

3

อยู่ระหว่างดำเนินการ

201

ดำเนินการเสร็จสิ้น

931

รอผลประเมิน

791

รายการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ทั้งหมดของคณะ

เลขที่ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง ชื่อรายการ อาการเสีย ผู้ดำเนินการ สถานะ รายละเอียด
1234 เยาวภา สุขพรมา 29/09/2023 เวลา 10:15 น. เครื่องกวนสารละลายและให้ความร้อน (Hot Plate Stirrer) รุ่น MR 3001 ไม่ร้อน รอดำเนินการ
1233 เยาวภา สุขพรมา 29/09/2023 เวลา 10:14 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic stirrer & hot plate) เปิดแล้ว ไม่ร้อน รอดำเนินการ
1232 เยาวภา สุขพรมา 29/09/2023 เวลา 10:12 น. เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแรงดันต่ำ และแรงดันปานกลางพร้อมอุปกรณ์ (Flash and preparative chromatography) หน้าจอ touch screen เครื่องแยกสาร MPLC ไม่ทำงาน รอดำเนินการ
1231 นารีนาท มุนีรังสี 29/09/2023 เวลา 09:22 น. ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ มีเสียงแก๊สรั่วจากถัง CO2 กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1230 นุชรีย์ ชมเชย 27/09/2023 เวลา 15:40 น. เครื่องทำเรือนชิ้นงาน(Specimen Mounting Press) น้ำมันไฮดรอลิก รั่ว กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1229 ภัสมน เมืองทอง 27/09/2023 เวลา 09:43 น. Top loading balance (2 ตำแหน่ง) ชั่งสารไม่ได้ ขึ้น ERR กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1228 ภัสมน เมืองทอง 27/09/2023 เวลา 09:41 น. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 25800 บีทียู แอร์มีน้ำหยด(ทำให้พื้นไม้เสียหาย) วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1227 ภัสมน เมืองทอง 27/09/2023 เวลา 09:40 น. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 25000 BTU แอร์ไม่เย็น ออกเฉพาะลม วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1226 วารุณี พ่วงศิริ 26/09/2023 เวลา 11:22 น. เครื่องดูแถบ DNA ภายใต้แสง UV รุ่น M-26V ไฟ UV ไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1225 บุญไสว ซุ้นสุวรรณ 26/09/2023 เวลา 09:44 น. เครื่องโทรศัพท์ สายเสียบโทรศัพท์ เสียบไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1224 กัมปนาท พรรณราย 26/09/2023 เวลา 09:22 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 9000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปแล้ว แต่เปิดไปไม่เกิน 5 นาที ดับ วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1223 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 25/09/2023 เวลา 15:43 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40000 บีทียู พร้อมติดตั้ง น้ำรั่ว วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1222 อรพณา อังคสุวรรณ 25/09/2023 เวลา 15:18 น. เครื่องขยายเสียง กำลังขับ 500 W. เปลี่ยนแจ็ค XLR แก้ไขวงจรพัดลม กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1221 อรพณา อังคสุวรรณ 25/09/2023 เวลา 15:13 น. เครื่องขยายเสียง กำลังขับ 700 W. เปลี่ยนแจ็ค XLR แก้ไขวงจรพัดลม เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1220 ฟูรอยดา มูลทรัพย์ 25/09/2023 เวลา 14:15 น. ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow cabinet) เคลื่อนย้ายตู้ปลอดเชื้อ(Laminar Flow Cabinet) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1219 ฟูรอยดา มูลทรัพย์ 25/09/2023 เวลา 13:23 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทิศนิยม 2 ตำแหน่ง ช่องต่อปลั๊กชำรุด ไม่สามารถต่อปลั๊กไฟกับเครื่องชั่งได้ กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1218 จอมใจ บุญกาญจน์ 25/09/2023 เวลา 10:34 น. ตู้เย็น ตู้เย็นไม่ทำความเย็น กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1217 ณัฐรุจา สองเมืองหนู 25/09/2023 เวลา 10:03 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด20418.17BTU น้ำยาหล่อลื่น Compressor แห้ง ท่ออาจจะมีรอยรั่ว /เบื้องต้นคุณภัทรพงศ์ เขามาดูให้แล้วด้วยค่ะ ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1215 กนกอร ศรีจันทร์ 22/09/2023 เวลา 14:55 น. เครื่องพิมพ์สีพร้อมถังสำหรับเติมหมึก พริ้นเอกสารไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1214 กนกอร ศรีจันทร์ 22/09/2023 เวลา 14:51 น. เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ย่านแสงมองเห็น (Visible Spectrophotometer) หน้าจอมองเลขไม่เห็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1213 รัชนีวรรณ ศิริ 22/09/2023 เวลา 13:39 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เปิดไม่ติด วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1207 อรพณา อังคสุวรรณ 21/09/2023 เวลา 13:28 น. ตู้แอมป์กีตาร์ ภาคขยายเสียงเสีย กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1206 อรพณา อังคสุวรรณ 21/09/2023 เวลา 13:17 น. เครื่องขยายเสียง กำลังขับ 350 W. ภาคขยายเสียงเสีย กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1205 ฝาดีย๊ะ ฮายีบิลัง 21/09/2023 เวลา 11:06 น. ตู้แช่ 2 ประตู ขนาด 26.5 คิวบิกฟุต อุณหภูมิขึ้นมาอยู่ที่ 18-20 องศา กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1204 วิภารัตน์ แก้วสวัสดิ์ 21/09/2023 เวลา 10:57 น. โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบไร้สาย ประกอบด้วยเครื่องลูก 1 เครื่องpanasonic รุ่น KXTG3712BXB ปุ่มรับสายและวางสาย ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ (ปุ่มค้าง) วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1203 วิภารัตน์ แก้วสวัสดิ์ 21/09/2023 เวลา 10:53 น. โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ แบบไร้สายพร้อมเครื่องลูก 1 เครื่อง ยี่ห้อPANASONIC ปุ่มรับสายและวางสาย ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ (ปุ่มค้าง) วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1202 วชิราภรณ์ คงปาน 20/09/2023 เวลา 15:01 น. ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.7 คิวบิกฟุต อุณหภูมิไม่ทำงาน (ไม่เย็น) // (ติดต่อ รปภ.ที่จุด วท./คุณนพพร ผู้แจ้ง) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1201 ปิยะวัฒน์ สุขบางนพ 19/09/2023 เวลา 13:53 น. ตู้แช่แข็งควบคุมอุณภูมิ -80 องศาเซลเซียส เกี่ยวกับการทำความเย็น ต้องการให้ดูดฝุ่นระบบปรับอากาศ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1200 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 19/09/2023 เวลา 09:26 น. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดพร้อมเครื่องกรองน้ำ ผลิตน้ำแข็งไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1199 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 18/09/2023 เวลา 13:46 น. อ่างควบคุมอุณหภูมิน้ำ อุณหภูมิของน้ำขึ้นไม่ถึงอุณหภูมิที่เซตไว้ เซตไว้ 50 องศา ขึ้นมาประมาณแค่ 40 องศา จากนั้นก็ลดเกลือ 30 กว่า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1198 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 18/09/2023 เวลา 13:44 น. อ่างควบคุมอุณหภูมิน้ำ ใช้งานประมาณ ชั่วโมงครึ่ง อุณหภูมิที่ใช้ประมาณ 40 องศา อาการคือ เครื่องขึ้นไฟแดง 3 ตัว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1197 ผณิกา เชาวเหม 18/09/2023 เวลา 11:07 น. ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป เคสมีเสียงดังปัง แล้วก็ไม่สามารถเปิดได้อีกเลย กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1196 ปัญชลิกา เดชะมาก 18/09/2023 เวลา 10:50 น. ตู้ปลอดเชื้อชนิดใบโอฮาซาด Class II แรงลมแนวราบต่ำกว่ามาตรฐานทำให้ตู้ร้องเตือนเป็นระยะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1195 ปัญชลิกา เดชะมาก 18/09/2023 เวลา 10:42 น. ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล เปิดใช้งานได้ระยะสั้นเนื่องจากแบตไม่สำรองไฟ และหน่วยความจำมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1194 อรพณา อังคสุวรรณ 18/09/2023 เวลา 10:04 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์,นพวงค์ ห่อทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1193 จินดา แสนเสนา 18/09/2023 เวลา 09:27 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU.พร้อมติดตั้ง เปิดไม่ติด สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ รอผลประเมิน
1192 อมรรัตน์ ชูเกลี้ยง 17/09/2023 เวลา 15:35 น. เครื่องปรับอากาศ 48000 BTU 380 V ล้างแอร์ทั้งหมด 4 ตัว และแอร์ 1 ตัว มี compressor เสีย ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1191 วราภรณ์ เรือทอง 15/09/2023 เวลา 16:09 น. ชุดถ่ายภาพอัติโนมัติจากกล้องจุลทรรศน์ระบบดิจิตอล ไม่มีภาพแสดง เนื่องจากซิฟท์เสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1190 จิระภา พันธรัตน์ 15/09/2023 เวลา 09:21 น. ชุดเครื่องมืออ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ใช้งานในส่วนของโปรแกรมไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1189 จิระภา พันธรัตน์ 15/09/2023 เวลา 09:16 น. CO2 incubator (ตู้ปรับสภาวะแวดล้อมเพื่อเพาะเลี้ยงเชื้อ) ใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1188 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 13/09/2023 เวลา 16:57 น. เครื่องเขย่าสารละลาย มีเสียงดังมากที่ความเร็วสูงๆ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1187 ชวนพิศ ขาวคง 12/09/2023 เวลา 17:35 น. ตู้ดูดควัน ตู้เปิดระบบดูดไม่ได้ เนื่องจากปุ่มเปิดจมลงไปข้างใน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1186 นิดานุช ชัมภูชนะ 12/09/2023 เวลา 15:58 น. เครื่องวัดสมรรถภาพปอด (Autospirometer) รุ่น Spirolab III สาย mouthpiece เสีย กับปริ้นผลไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1185 กานดา ปานทอง 12/09/2023 เวลา 15:34 น. Cooling Ace Model CA-1111 EY188318 เปิดเครื่องแล้วอุณหภูมิไม่ลด และมีไฟ alarm สีแดงปรากฏขึ้น โดยที่เครื่องไม่สามารถทำความเย็นได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1184 นิดานุช ชัมภูชนะ 12/09/2023 เวลา 14:32 น. เครื่องวัดสมรรถภาพปอด (Autospirometer) รุ่น Spirolab III เปิดเครื่องไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1183 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 12/09/2023 เวลา 14:26 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติตดั้ง มีน้ำหยดลงมาจากแอร์ สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ รอผลประเมิน
1182 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 12/09/2023 เวลา 10:17 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ เปิดสวิตช์แล้วเครื่องเดี๋ยวติด เดี๋ยวดับ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1181 เพ็ญประภา ศรีประสม 12/09/2023 เวลา 09:12 น. ตู้เย็น ไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1180 อนุชิต บิลหละ 11/09/2023 เวลา 13:23 น. ตู้ดูดควันพร้อม Hood และชุดกรองสารพิษแบบ SUPER FLOW FUME CUBOARD ประตูฝืดเลื่อนขึ้นติดขัด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1179 ปิยากร บุญยัง 11/09/2023 เวลา 11:08 น. ตู้ควัน 1. พื้นของส่วนพื้นที่ทำงานในตู้ ปริ และแตก ดังไฟล์แนบ 2. แผ่นกระเบื้องยางด้านล่างของตู้ปริ และเปื่อย ดังไฟล์แนบ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1178 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 08/09/2023 เวลา 15:49 น. เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก ขณะเสียบปลั๊กมีเสียงดังและมีกลิ่นไหม้ พอเสียบใหม่แล้วเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1177 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 08/09/2023 เวลา 15:11 น. อ่างน้ำเขย่าและควบคุมอุณหภูมิได้ ปุ่ม Power ชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1176 นิดานุช ชัมภูชนะ 07/09/2023 เวลา 15:23 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12500 BTU. พร้อมติดตั้ง พร้อมพัดลม เปิดไม่ติด สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ รอผลประเมิน
1175 ปัญชลิกา เดชะมาก 07/09/2023 เวลา 09:16 น. เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ เครื่องสำรองไฟที่ใช้คู่คอมพิวเตอร์ชำรุด และเมาท์มีอาการค้างและไม่ตอบสนอง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1174 ปัญชลิกา เดชะมาก 07/09/2023 เวลา 09:09 น. ชุดถ่ายทอดสัญญาณแบบดิจิตอลจากกล้องจุลทรรศน์ เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1173 มาริษา บุญถาวร 07/09/2023 เวลา 09:06 น. ตู้เย็น ขนาด 14.5 คิวบิกฟุต ชั้นปกติเป็นน้ำแข็ง ทำให้เชื้อที่เก็บไว้เสียหาย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1172 มาริษา บุญถาวร 07/09/2023 เวลา 09:03 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ (Centrifuge Refrigerated) รุ่น 5804R พร้อม Stabilizer รุ่น SA-3000 VA 1 ตัว เครื่องดับขณะทำงาน และตอนนี้เปิดสวิตซ์ก็ไม่มีไฟเข้า เปิดฝาไม่ออกค่ะ มีตัวอย่างติดอยู่ในเครื่อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1171 ปรีดารัตน์ ประไพ 06/09/2023 เวลา 15:45 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU ไม่เย็น มีเสียงดังจากตัวเครื่อง ติดต่อ ผศ.ดร.ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา ชีวเคมี สรายุธ แก้วชะนะ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ รอผลประเมิน
1170 เศียร บัวแก้ว 06/09/2023 เวลา 15:07 น. ปั๊มลม PUMA 2HP 2 สูบ 148 ลิตร 2 สาย valve เปิด-ปิด ลมรั่ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
1169 เศียร บัวแก้ว 06/09/2023 เวลา 15:05 น. เครื่องทดสอบการทนต่อแรงดึงและแรงกด (Universal Testing Machine) เครื่องใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1168 ศศิธร รัตนะ 05/09/2023 เวลา 14:50 น. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู คอยล์ร้อนไม่ทำงาน สรายุธ แก้วชะนะ,ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ,วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1167 จิระภา พันธรัตน์ 05/09/2023 เวลา 14:15 น. ตู้เย็น ขนาด 15.2 คิว ระบบโนฟอร์ส2ประตู ไม่สามารถทำความเย็นได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1166 จิระภา พันธรัตน์ 05/09/2023 เวลา 13:56 น. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ค่าโอมห์ของน้ำไม่ได้ตามที่ต้องการ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1164 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 05/09/2023 เวลา 08:44 น. เครื่องทำน้ำแข็ง น้ำไหลออกจากตัวเครื่อง (น้ำเต็มพื้น) กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1163 ฐิติมา รุจิราลัย 04/09/2023 เวลา 15:17 น. เครื่องแยกสารประกอบโดยใช้ก๊าซ จุดไฟ detector ไม่ค่อยติด ได้สัญญาณของเครื่องต่ำ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1162 ปัญชลิกา เดชะมาก 04/09/2023 เวลา 13:25 น. เครื่องปั่นแยกสารแบบความเร็วต่ำ ไม่น้อยกว่า 12 มิลลิลิตร ฝามีปัญหาการล็อค กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1161 ปัญชลิกา เดชะมาก 04/09/2023 เวลา 12:46 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงในช่วงยูวี เครื่องเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1156 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 02/09/2023 เวลา 15:24 น. เครื่องโครมาโตกราฟคอลัมภ์ชนิดเจลหรือเครื่องศึกษาการกระจายน้ำหนักโมเลกุล ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟ เนื่องจากมีเสียงร้องเตือนเป็นระยะๆ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1155 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 02/09/2023 เวลา 15:12 น. ตู้ดูดควันพร้อม Hood และชุดกรองสารพิษ พัดลมไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1154 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 02/09/2023 เวลา 15:06 น. ตู้อบความร้อน ขนาด 53 ลิตร ปุ่ม Center ค้าง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1153 เศียร บัวแก้ว 30/08/2023 เวลา 13:47 น. เครื่องปั่นสารเคมี ขนาด :W 40 cm.x L 1.5 m. x H 80 cm. ชุดตั้งเวลาเสีย กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1152 นุชรีย์ ชมเชย 30/08/2023 เวลา 08:38 น. เตาเผาอุณหภูมิสูง 1600 เซลเซียส หน้าจอคอนโทรลเปิดใช้งานไม่ได้ (จอดำ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1151 ปัญชลิกา เดชะมาก 29/08/2023 เวลา 14:18 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง Error 8.3 กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1150 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 29/08/2023 เวลา 09:56 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง(Centrifuge) แบบตั้งโต๊ะ ปุ่มกดใช้งานไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1149 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 29/08/2023 เวลา 09:55 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง(Centrifuge) แบบตั้งโต๊ะ ปุ่มกดใช้งานไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1148 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 25/08/2023 เวลา 10:43 น. เครื่องฉีดสารอัตโนมัติ ปั๊มมีปัญหา ขึ้น Power fail กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1147 อมลรดา สานิง 24/08/2023 เวลา 10:07 น. เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (shaker) เครื่องไม่เขย่า อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1146 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 23/08/2023 เวลา 16:05 น. Circular Dichroism Chiroptical Spectrometer ตัวเครื่องคอม cpu เปิดแล้วไม่ติด ส่วนหน้าจอ และตัวเครื่อง cd เปิดติดปกติ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1145 ปิยากร บุญยัง 23/08/2023 เวลา 09:54 น. ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ ฟิลเตอร์เต็ม ทำให้ไม่เก็บกลิ่่น กลิ่นจึงระเหยออกนอกตู้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1144 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 22/08/2023 เวลา 10:07 น. ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow Cabinet) Class II Type A2 ตะเกียงอัตโนมัติมีปัญหาเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1143 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:58 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1142 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:57 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1141 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:55 น. มัลติมิเตอร์ (Multi - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1140 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:54 น. มัลติมิเตอร์ (Muti - meter) ใช้วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1139 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:54 น. มัลติมิเตอร์ (Muti - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1138 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:53 น. มัลติมิเตอร์ (Multi - meter) ใช้วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1137 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:52 น. มัลติมิเตอร์ (Multi - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1136 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:51 น. มัลติมิเตอร์ (Muti - meter) ใช้วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1135 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:51 น. มัลติมิเตอร์ (Muti - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1134 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:50 น. มัลติมิเตอร์ (Multi - meter) ใช้วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1133 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:50 น. มัลติมิเตอร์ (Multi - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1132 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:49 น. มัลติมิเตอร์ (Muti - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1131 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:49 น. มัลติมิเตอร์ (Muti - meter) ใช้วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1130 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:48 น. มัลติมิเตอร์ (Multi - meter) สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1129 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:47 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1128 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:46 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1127 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:45 น. มัลติมิเตอร์ ใช้วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1126 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:44 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1125 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:44 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1124 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:43 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1123 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:40 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1122 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:38 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้(เข็มไม่ขยับ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1121 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:37 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้(เข็มไม่ขยับ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1120 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:33 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้(เข็มไม่ขยับ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1119 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:31 น. มัลติมิเตอร์ วัดค่าไม่ได้(เข็มไม่ขยับ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1118 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:28 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1117 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 22/08/2023 เวลา 08:27 น. มัลติมิเตอร์ สายไฟขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1116 นิดานุช ชัมภูชนะ 21/08/2023 เวลา 13:36 น. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ตัวเลขหน้าจอขาด ไม่สามารถอ่านได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1115 จีราณี หมะประสิทธิ์ 18/08/2023 เวลา 13:44 น. เครื่องลดความชื้น เครื่องไม่ทำงาน ไม่รู้สาเหตุ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1114 วันดี อุดมอักษร 17/08/2023 เวลา 11:19 น. ตู้แช่แข็งแบบเย็นจัด ยางที่ขอบฝาปิดตู้เสื่อมสภาพ ทำให้ปิดฝาได้ไม่สนิท กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1113 เยาวภา สุขพรมา 17/08/2023 เวลา 08:19 น. ตู้อบความร้อนไฟฟ้า(Oven) เปิดสวิทช์แล้ว ไฟไม่โชว์ ลองหมุนปรับอุณหภูมิ ก็ไม่ร้อน อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1112 ปิยากร บุญยัง 16/08/2023 เวลา 14:35 น. เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ มีเสียงดังตลอดเวลาที่หมุนมือตัด (rotor) และตลอดเวลาที่ใช้งาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1111 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:27 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-023-4/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1110 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:27 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-024-5/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1109 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:26 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-026-7/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1108 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:25 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-026-7/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1107 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:25 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-028-9/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1106 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:24 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-029-10/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1105 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:22 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-020-1/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1104 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:22 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-021-2/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1103 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:21 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-031-12/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1102 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:20 น. ชุดวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-16-1/33(บ) - สรีร/Sth-19-4/33 อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1101 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:19 น. ชุดวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-16-1/33(บ) - สรีร/Sth-19-4/33 อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1100 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:17 น. เครื่องวัดความดันเลือด อาร์มคัพชำรุดใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1099 นิดานุช ชัมภูชนะ 15/08/2023 เวลา 10:16 น. เครื่องวัดความดันเลือด อาร์มคัพชำรุดใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1098 ปัญชลิกา เดชะมาก 11/08/2023 เวลา 16:02 น. เครื่องสำรองไฟ ขึ้นสถานะไฟสีส้มตลอดเวลา และหน้าจอแสดงผลไม่มีข้อความใดๆแสดงการทำงานของเครื่อง กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1097 สุจรรยา อนุชาญ 11/08/2023 เวลา 15:40 น. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด เครื่องไม่ผลิตน้ำแข็ง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1096 นิดานุช ชัมภูชนะ 11/08/2023 เวลา 14:46 น. ชุดวัดความดันเลือด (เครื่องวัดความดันและหูฟัง) ปรอทแตก กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1095 นิดานุช ชัมภูชนะ 11/08/2023 เวลา 14:31 น. เครื่องวัดความดันเลือด อาร์มคัพเสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1091 นิดานุช ชัมภูชนะ 11/08/2023 เวลา 14:26 น. เครื่องวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-022-3/38(พย) อาร์มคัพเสียใช้งายไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1090 พลอยไพลิน จ่าทอง 11/08/2023 เวลา 09:42 น. ตู้แช่แข็งแบบแนวนอนอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส รุ่น C760 ฝาโฟมตู้ -80 แตกหักยุ่ยหมดสภาพ ไม่สามารถกักเก็บความเย็นได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1089 จิตตรียา ตันสกุล 10/08/2023 เวลา 13:19 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) พร้อมปั้ม ยางซีลเสื่อม อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1088 จิตตรียา ตันสกุล 10/08/2023 เวลา 13:17 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมปั๊มสุญญากาศ (Rotary Evaporator+Pumpสุญญากาศ) ยางซีลเสื่อม อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1087 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 10/08/2023 เวลา 10:52 น. Docking stationMixer350E คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องไม่เชื่อมต่อกัน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1086 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 10/08/2023 เวลา 10:49 น. เครื่องอัดขึ้นรูปตัวอย่างด้วยความร้อนขนาดที่ใช้ในห้องปฎิบัติการ ไฟช๊อตที่สายไฟต่อกับแผ่นให้ความร้อนด้านบน กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1085 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 10/08/2023 เวลา 10:19 น. ตู้อบความร้อนไฟฟ้า(Oven) รุ่น UFE500 ความจุ 108 ลิตร ไม่สามารถปิดตู้อบได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1084 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 10/08/2023 เวลา 10:01 น. เครื่องตรวจสอบโครงสร้างโมเลกุลด้วยระบบแสงอินฟราเรดระบบฟูเรียลทรานฟอร์ม (Fourier Transform Infrared Spectrophotometer) TENSOR 27 Background สูง (เบื้องต้นติดต่อบริษัทฯ เข้ามาดูแล้ว กำลังรอใบเสนอราคาค่ะ) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1083 ชวนพิศ ขาวคง 09/08/2023 เวลา 15:40 น. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า UPS 850VA./325W. ไม่สามารถสำรองไฟได้ กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1082 มารียัม หะยีอาบู 09/08/2023 เวลา 14:17 น. เครื่องปรับอากาสขนาด 33,413.47 บีทียู-คอยล์เย็น(Fancoil) ตอนเปิดใช้งานเครื่องจะมีน้ำไหลตลอดเวลา กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1081 นุชรีย์ ชมเชย 09/08/2023 เวลา 10:27 น. เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้า เครื่องมีเสียงดัง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1080 นุชรีย์ ชมเชย 09/08/2023 เวลา 10:26 น. เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้า เครื่องมีเสียงดัง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1079 เพ็ญประภา ศรีประสม 09/08/2023 เวลา 09:09 น. เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Probe ชำรุดเสื่อสภาพ กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
1078 อัมรินทร์ มัคกิติกาล 09/08/2023 เวลา 08:22 น. ตู้ดูดควัน ตู้ที่ 1 อาการเสีย มีเสียงดังระหว่างเปิด คุณ กนกอร เป็นผู้แจ้ง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1077 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 08/08/2023 เวลา 14:17 น. เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน พร้อมอุปกรณ์ ซีลยาง (Vacuum gasket KD22 ของ Buchi ) เสื่อม ทำให้ทำสุญญากาศได้ไม่ดี อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1076 กนกอร ศรีจันทร์ 08/08/2023 เวลา 13:36 น. เครื่องฟลูออเรสเซนต์ เครื่องกับคอมพิวเตอร์ เมาส์ คีร์บอร์ดไม่เชื่อมต่อกัน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1075 ปัญชลิกา เดชะมาก 08/08/2023 เวลา 12:49 น. เครื่องสลายโมเลกุลด้วยคลื่นเสียง หน้าจอไม่มีข้อความขึ้นทำให้ไม่สามารถตั้งค่าและไม่สามารถทราบการทำงานที่เป็นปัจจุบันได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1074 วนิดา สุเมธากุลวัฒน์ 08/08/2023 เวลา 09:34 น. เครื่องสำรองไฟขนาด 950VA มีเสียงดัง ไม่สามารถใช้งานได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1073 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 08/08/2023 เวลา 09:02 น. ตู้ดูดความชื้น เสีย ไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1072 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 08/08/2023 เวลา 08:57 น. ตู้ดูดควันพิษ ไม่ทำงาน เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1071 นุชรีย์ ชมเชย 07/08/2023 เวลา 16:52 น. เครื่องขัดชิ้นงานชนิดจานคู่ รุ่น SS-1000BD ปุ่ม STOP ฉุกเฉินชำรุด ขณะขัดเครื่องมีเสียงดังผิดปกติ ปุ่มหมุนตั้งเวลาการทำงานชำรุด ท่อน้ำรั่ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1070 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 07/08/2023 เวลา 16:29 น. ตู้เย็นระบบโนฟรอสต์ 2 ประตูขนาด 17.7 คิว ไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1069 โอภาส บุญเกิด 07/08/2023 เวลา 13:41 น. High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) เกิดสัญญาณ รบกวน noise บ่อยมาก ทำให้ไม่สามารถฉีดสารได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1068 มารียัม หะยีอาบู 07/08/2023 เวลา 13:06 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 13000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ไม่มีลมเย็นออกมา กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1067 อนุชิต บิลหละ 04/08/2023 เวลา 10:22 น. ตู้แช่แข็งแบบแนวนอนอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส รุ่น C760 มีเสียงร้องเตือน / Err.04 / ไฟกระพริบที่ Filter-Clean กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1066 ศตพร อิสระ 03/08/2023 เวลา 16:05 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 32000 บีทียูพร้อมติดตั้ง แอร์ไม่เย็น ออกแต่ลม กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1065 ปิยากร บุญยัง 27/07/2023 เวลา 10:13 น. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ 1. ไฟไม่เข้าเครื่อง stabilizer ของตู้แช่ (-80) 2. ตู้อุณหภูมิไม่ได้ตามที่เซต และหน้าจอโชว์ 41 องศาเซลเซียส 3. จอกระพริบ ก่อนจะไม่แสดงค่าใด ๆ 3. กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1064 พลอยไพลิน จ่าทอง 26/07/2023 เวลา 09:21 น. ตู้เย็น ขนาด 7.2 คิวบิกฟุต ตู้เย็นไม่ทำความเย็นตรงชั้นช่องแช่ปกติ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1063 สุจรรยา อนุชาญ 26/07/2023 เวลา 09:02 น. เครื่องแยกประจุน้ำออกจากน้ำ หน้าจอขึ้นสถานะแจ้งเตือนการเปลี่ยนหลอดยูวีและไส้กรอง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1062 สุจรรยา อนุชาญ 26/07/2023 เวลา 09:00 น. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง หน้าจอขึ้นแจ้งเตือนให้เปลี่ยนหลอดยูวีและไส้กรอง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1061 สมภพ แซ่เฮง 25/07/2023 เวลา 16:38 น. เครื่องระเหยแห้งระบบสูญญากาศ เจอเครื่อง vacuum ที่ต่อเข้ากับเครื่องระเหยแห้งแล้ว รบกวนช่วยมาติดตั้งและตรวจสอบให้หน่อยครับว่า เครื่อง vacuum สามารถใช้งานได้หรือไม่ ขอบคุณครับ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1060 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 25/07/2023 เวลา 09:57 น. เครื่องทำน้ำแข็ง มีน้ำมันไหลออกจากเครื่อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1059 กัมปนาท พรรณราย 25/07/2023 เวลา 08:26 น. เครื่องวัดรังสีไกเกอร์มูลเลอร์ Model 575 ปุ่มกดเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1058 สุมาลี อบเชย 24/07/2023 เวลา 15:52 น. ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์( Biohazard Safety Cabinet) Class II ล้อของตู้ Biohazard Safety Cabinet ทั้ง 4 ล้อ ผุกร่อนและแตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1057 เพ็ญประภา ศรีประสม 24/07/2023 เวลา 13:49 น. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะหนัก ICP-OES รุ่น AVIO500 จุดเปลวไม่ติด และได้ยินเสียงระเบิดในเครื่อง กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1056 กัมปนาท พรรณราย 24/07/2023 เวลา 13:45 น. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ปุ่มปรับความต่างศักย์เสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1055 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 24/07/2023 เวลา 11:09 น. ตู้อบลมร้อน (OVEN FORCED CONVECTION) เครื่องมีปัญหาในการเซตค่าอุณหภุมิ setอุณหภูมิไว้ที่60 องศา แต่ข้ามคืน อุณหภูมิขึ้นสูงที่147 องศา และมีกลิ่นไหม้ ทำให้ของในตู้หลอม กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1054 กัมปนาท พรรณราย 24/07/2023 เวลา 09:13 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA เปิดไม่ติด (ใช้กับ ชุดคัดเลือกความยาวคลื่นแสงฟลูออเรสเซนส์สำหรับการถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์) กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1053 นิดานุช ชัมภูชนะ 21/07/2023 เวลา 15:30 น. เครื่องวัดไขมัน เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1052 นิดานุช ชัมภูชนะ 21/07/2023 เวลา 15:29 น. เครื่องวัดไขมัน เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1051 อนุชิต ดาราไกร 21/07/2023 เวลา 14:51 น. ตู้อบลมร้อน พัดลมหมุนเวียนอากาศในตู้ไม่หมุนทั้ง 2 ตัว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1050 นิดานุช ชัมภูชนะ 21/07/2023 เวลา 14:18 น. Powerlab Force transducer เป็นอุปกรณ์พ่วงกับเครื่อง powerlab อาการเสียคืออุปกรณ์เมื่อเชื่อมกับ powerlab แล้วไม่มีสัญญาณ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1049 นิดานุช ชัมภูชนะ 21/07/2023 เวลา 14:18 น. Powerlab Force transducer เป็นอุปกรณ์พ่วงกับเครื่อง powerlab อาการเสียคืออุปกรณ์เมื่อเชื่อมกับ powerlab แล้วไม่มีสัญญาณ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1048 นิดานุช ชัมภูชนะ 21/07/2023 เวลา 14:17 น. Powerlab Force transducer เป็นอุปกรณ์พ่วงกับเครื่อง powerlab อาการเสียคืออุปกรณ์เมื่อเชื่อมกับ powerlab แล้วไม่มีสัญญาณ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1047 อนุชิต ดาราไกร 21/07/2023 เวลา 13:36 น. Upright Ult Freezer มีเสียงดังออกมาจากด้านใต้ตัวเครื่อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1046 รมิตานันท์ มาลากูล 21/07/2023 เวลา 12:04 น. ตู้บ่มเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ขอบประตูชั้นในหลุด กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1045 ปัญชลิกา เดชะมาก 21/07/2023 เวลา 10:59 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ประตูกระจกด้านข้างชำรุดไม่สามารถเปิดปิดได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1044 เศียร บัวแก้ว 20/07/2023 เวลา 14:08 น. เครื่องอัดยางระบบไฮโดรลิกใช้ไฟฟ้า ร้อนช้า ต้องการเปลี่ยน ชุดทำความร้อนใหม่(เคยแจ้งซ่อมไปแล้ว) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1043 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 19/07/2023 เวลา 15:11 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ไฟไม่เข้า เปิด-ปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1042 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 19/07/2023 เวลา 11:32 น. ตู้แช่แข็ง(ฝาทึบแนวนอน) ขนาด 13.3 คิว เครื่องไม่ทำความเย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1041 โกศล ภูริวัฒนกุล 19/07/2023 เวลา 11:13 น. รอกยกศพพร้อมติดตั้ง ตัวบังคับโซ่ชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1040 ปิยะเนตร ไชยกูล 19/07/2023 เวลา 09:22 น. พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 24 นิ้ว ในขณะเปิดขึ้นควัน กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1039 กรุงประกาย อัมโร 18/07/2023 เวลา 13:47 น. ระบบทำความเย็นในห้อง Cold room สายพานหย่อน กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1038 จิตตรียา ตันสกุล 17/07/2023 เวลา 16:34 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) ระบบสุญญากาศไม่ทำงาน อาจมีอุปกรณ์เสื่อม อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1037 จิตตรียา ตันสกุล 17/07/2023 เวลา 16:32 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) ปุ่มที่ปรับการหมุนเสียค่ะ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1036 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 17/07/2023 เวลา 15:36 น. ตู้ปลอดเชื้อชนิดไบโอฮาดซาด Class II หลอด UV ตรงขั้มเริ่มดำ เวลาเปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1035 ศตพร อิสระ 17/07/2023 เวลา 15:00 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร(Spectrophotometer) เปิดเครื่องไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1034 ศตพร อิสระ 17/07/2023 เวลา 15:00 น. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสาร เปิดเครื่องไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1033 ศตพร อิสระ 17/07/2023 เวลา 14:59 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร(Spectrophotometer) เปิดเครื่องไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1032 ชวนพิศ ขาวคง 17/07/2023 เวลา 13:33 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน ไฟไม่เข้า เปลี่ยนสายไฟ(ที่ใช้ได้กับเครื่องอื่น) ก็ยังไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1031 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 17/07/2023 เวลา 11:00 น. ตู้เย็น ความจุ 430 ลิตร (15.5 คิว) ระบบโนฟอรส ดูดกลิ่น ไม่ทำความเย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1030 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 14/07/2023 เวลา 15:42 น. ตู้อบลมร้อน (Oven) เปิดใช้งานแล้วปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นไม่ได้ จะคงที่อยุ่ที่ 29 องศาเซลเซียส และมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาที่หน้าจอ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
1029 อัครพงษ์ ตุลย์จิตราภรณ์ 14/07/2023 เวลา 15:34 น. เครื่องอัดเบ้า(Compression molding machine) ขนาด 30 ตัน (หัวเดียว) สายไฮโดรลิครั่วซึม มีน้ำมันหยดออกมา กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
1028 อนุชิต บิลหละ 14/07/2023 เวลา 13:33 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ (Centrifuge Refrigerated) รุ่น 5804R พร้อม Stabilizer รุ่น SA-3000 VA 1 ตัว เกลียวล๊อคฝาครอบRoter หลุด กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1027 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 13/07/2023 เวลา 14:54 น. เครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องไม่จ่ายออก กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1026 ปิยากร บุญยัง 13/07/2023 เวลา 10:39 น. Tissue Center อุณหภูมิไม่ได้ตามที่เซต (ด้านขวา ตามรูปไฟล์แนบ) แต่รูปด้านซ้าย อุณหภูมิได้ตามที่เซต ทั้งๆ ที่ใช้ปลั๊กเสียบเดียวกัน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1025 เศียร บัวแก้ว 13/07/2023 เวลา 09:28 น. เครื่องทดสอบการทนต่อแรงดึงและแรงกด (Universal Testing Machine) - ชุดวัดการเคลื่อนที่ไม่ทำงานและทางบริษัทได้เสนอราคามาแล้ว ( รออนุมัติ ) กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
1024 อนุชิต บิลหละ 12/07/2023 เวลา 13:42 น. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา Model CX31RBSFA Eyepiece เสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1023 อนุชิต บิลหละ 12/07/2023 เวลา 13:39 น. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา Model CX31RBSFA Stop Revolving เสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1022 อนุชิต บิลหละ 12/07/2023 เวลา 13:37 น. Binocular Microscope Stop Revolving เสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1021 อนุชิต บิลหละ 12/07/2023 เวลา 13:31 น. กล้องจุลทรรศน์ แบบ สเตอริโอซูมพร้อมไฟส่องด้านบน รุ่นSZ51 ปุ่มปรับแสงเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1019 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 12/07/2023 เวลา 11:01 น. ตู้แช่แข็ง - 80 องศ่าเซลเซียส แบบตั้ง ขอบยางหลุด ประตูปิดไม่สนิท กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
1018 กนกอร ศรีจันทร์ 12/07/2023 เวลา 10:37 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ขนาด 1 KVA แบตเสื่อม อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1015 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 10/07/2023 เวลา 14:58 น. ตู้ดูดควันและกลิ่นไอสารเคมีแบบมีท่อ บานกระจกปิดhood ไม่สามารถเซตระดับได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1012 นิดานุช ชัมภูชนะ 10/07/2023 เวลา 13:29 น. Powerlab ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องมือพ่วง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
1008 นารีนาท มุนีรังสี 10/07/2023 เวลา 11:42 น. เครื่องดูดความชื้น รุ่น 35 ลิตร/วัน • น้ำจากเครื่องไม่ไหลไปตามท่อที่ต่อไปนอกผนังห้อง • เปลี่ยน adapter ปลั๊ก เนื่องจากปลั๊กหลวม กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1004 พันทิพา รุณแสง 10/07/2023 เวลา 10:50 น. ชุดเครื่องทำน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ ระบบตัดการทำน้ำอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถังไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1003 อัครพงษ์ ตุลย์จิตราภรณ์ 07/07/2023 เวลา 13:49 น. เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows หมดอายุ รวมถึง microsoft office ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อบันทึกผลได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
1002 อัครพงษ์ ตุลย์จิตราภรณ์ 07/07/2023 เวลา 13:45 น. เครื่องอัดเบ้า(Compression molding machine) ขนาด 30 ตัน (หัวเดียว) สวิตต์ฮีตเตอร์ไม่สามารถตัดการทำงานได้ เปิดเครื่องแล้วฮีตเตอร์ทำงานเลย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,เศียร บัวแก้ว,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
1001 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 07/07/2023 เวลา 11:29 น. ชุดเครื่องทำน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
987 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 06/07/2023 เวลา 16:56 น. เครื่องกรองน้ำระบบ reverse Osmosis solenoidvalve แตก และไส้กรองตันและเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
986 สมภพ แซ่เฮง 05/07/2023 เวลา 16:03 น. เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำแบบไหลเวียน เนื่องจากเครื่องไม่ได้ทำการเปิดใช้เป็นเวลานานมาก หลายปี เมื่อลองเสียบปลั๊กเปิดเครื่อง เหมือนไม่มีไฟเข้า ทำให้เครื่องไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
983 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 05/07/2023 เวลา 13:27 น. เครื่องสำหรับหล่อชิ้นเนื้อ แผ่นความร้อนไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
979 กรุงประกาย อัมโร 04/07/2023 เวลา 16:06 น. ตู้เย็นแบบ 2 ประตู สีน้ำเงิน ขนาด 21.8 คิวบิกฟุต มีน้ำหยดในตู้ กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
978 อัมรินทร์ มัคกิติกาล 04/07/2023 เวลา 15:40 น. ตู้ดูดควัน ห้อง CH 208 ไม่สามารถเปิดได้ คุณ กนกอร ศรีจันทร์ เป็นผู้แจ้ง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
977 ลักขณา กัณหะยูวะ วิงก์ฟิลด์ 04/07/2023 เวลา 14:29 น. Vacuum pump รุ่น V-700 ไม่สามารถประกอบและใช้เครื่องมือได้ เครื่องมือหลัก คือ evaporator ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้ Micro/C-B-17-1-1/3/55, Micro/C-B-17-1-2/3/55, Micro/C-B-17-1-3/3/55 รบกวนมาช่วยประกอบและทดสอบเครื่องให้ด้วยค่ะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
976 อัมรินทร์ มัคกิติกาล 03/07/2023 เวลา 14:28 น. ตู้ดูดควัน อาการเสีย เปิด/ปิิด ตู้ไม่ได้ และกระจกมีอาการแตกร้าว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
975 ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ 03/07/2023 เวลา 11:08 น. เตาให้ความร้อนแบบหลุม หัวปลั๊กไหม้ติดกับเต้าเสียบ พลาสติกหลอมดึงไม่ออก อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
974 นิดานุช ชัมภูชนะ 03/07/2023 เวลา 09:36 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
973 นิดานุช ชัมภูชนะ 03/07/2023 เวลา 09:34 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
972 นิดานุช ชัมภูชนะ 03/07/2023 เวลา 09:33 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
971 รมิตานันท์ มาลากูล 28/06/2023 เวลา 12:40 น. Microbial safety cabt-class II1.8 ลมเข้าตู้ไม่พอ ขึ้น " inflow low ' กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
970 กัมปนาท พรรณราย 27/06/2023 เวลา 14:33 น. ชุดบันทึกสัญญาณคลื่นไหวสะเทือน ประสานกับ อ.สวัสดี ยอดขยัน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
969 กัมปนาท พรรณราย 27/06/2023 เวลา 14:32 น. เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็กโลก ประสานกับ อ.สวัสดี ยอดขยัน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
968 กัมปนาท พรรณราย 27/06/2023 เวลา 14:30 น. Grauity meter (Lacost Ramberge) Model G. ประสานกับ อ.สวัสดี ยอดขยัน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
967 อนุชิต บิลหละ 26/06/2023 เวลา 16:10 น. เตาให้ความร้อนสำหรับวิเคราะห์ค่าซีโอดี รุ่น DRB 200 ใส่หลอดไม่ได้เนื่องจากมีคราบสารอยู่ข้างใน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
966 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 23/06/2023 เวลา 16:18 น. Ultracentrifuge เสียใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
965 กรุงประกาย อัมโร 23/06/2023 เวลา 15:42 น. ตู้แช่อุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส error F1 Change Battery Backup กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
964 นิดานุช ชัมภูชนะ 23/06/2023 เวลา 15:22 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า เปิดแล้วมีเสียงร้องเตือน ตอนนี้นำเครื่องมาไว้ที่ห้อง PR318 ค่ะ กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
963 นิดานุช ชัมภูชนะ 22/06/2023 เวลา 15:30 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องดับ เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
962 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 21/06/2023 เวลา 13:38 น. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ แบบ ฟลูออเรสเซนต์ มีเชื้อราเกาะที่เลนส์กล้อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
961 เสาวนิต ทรายทอง 21/06/2023 เวลา 09:20 น. กล้องจุลทรรศน์ กำลังขยายต่ำ 3 กระบอก รุ่น SZ4045CRTV (หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด อีกครั้ง หลังจากเเจ้งซ่อมเเละใช้ไปประมาณเดือนนึง (ขอให้นัดหมาย วันที่จะเข้าซ่อมก่อนทำการเข้าซ่อม ทางเบอร์ 061-9514965 ล่วงหน้านะคะ) หมายเหตุ : ขอไม่ส่งรูปเเล้วนะคะ เพราะเคยส่งไปเเล้ว เมื่อเดือนที่เเล้ว อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
960 นารีนาท มุนีรังสี 19/06/2023 เวลา 16:56 น. ตู้ปลอดเชื้อ ติดตั้งสายต่อถัง CO2 กับตู้ปลอดเชื้อ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
959 ปิยะวัฒน์ สุขบางนพ 19/06/2023 เวลา 15:37 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ ซีล O ring เสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
958 นุชรีย์ ชมเชย 16/06/2023 เวลา 13:46 น. เครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ข้อต่อ 3 ทาง น้ำรั่ว กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
957 นุชรีย์ ชมเชย 16/06/2023 เวลา 13:39 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงย่ายยู-วีหรือแสงมองเห็น เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟ กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
956 รมิตานันท์ มาลากูล 13/06/2023 เวลา 12:19 น. Hot plate sterior เครื่องไม่หมุน แต่ยังทำความร้อนได้อยู่ กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
955 กนกอร ศรีจันทร์ 13/06/2023 เวลา 08:48 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง เสียบไฟไม่เข้า เปืดไม่ติด อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
954 เสรี นิยมเดชา 07/06/2023 เวลา 10:05 น. เครื่องสำหรับหลอมแบบชิ้นเนื้อ ฝาครอบชั้นวางเบ้าหลอมเเตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
953 เพ็ญประภา ศรีประสม 06/06/2023 เวลา 16:05 น. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะหนัก ICP-OES รุ่น AVIO500 ระบบมอเตอร์ดูดควันชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
952 ปิยากร บุญยัง 06/06/2023 เวลา 10:10 น. Tissue Center อุณหภูมิไม่ได้ตามที่เซต กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
951 นิดานุช ชัมภูชนะ 04/06/2023 เวลา 09:53 น. เครื่องปั๊มสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ เปิดสวิตซ์ไม่ติด มีควันขึ้น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
950 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/06/2023 เวลา 15:45 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) สัญญาณ alarm ดังตลอดเวลา และล้าง filter กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
949 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/06/2023 เวลา 15:44 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) สัญญาณ alarm ดังตลอดเวลา และล้าง filter กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
948 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/06/2023 เวลา 15:43 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) สัญญาณ alarm ดังตลอดเวลา และล้าง filter กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
947 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/06/2023 เวลา 15:43 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) สัญญาณ alarm ดังตลอดเวลา และล้าง filter กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
946 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/06/2023 เวลา 15:41 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) สัญญาณ alarm ดังตลอดเวลา และล้าง filter กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
945 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/06/2023 เวลา 15:40 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) สัญญาณ alarm ดังตลอดเวลา และล้าง filter กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
944 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/06/2023 เวลา 15:40 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) สัญญาณ alarm ดังตลอดเวลา และล้าง filter กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
943 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/06/2023 เวลา 15:39 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) สัญญาณ alarm ดังตลอดเวลา และล้าง filter กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
942 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/06/2023 เวลา 15:38 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) สัญญาณ alarm ดังตลอดเวลา และล้าง filter กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
941 กรุงประกาย อัมโร 02/06/2023 เวลา 13:15 น. ตู้ดูดควัน/พัดลมดูดไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
940 มารียัม หะยีอาบู 31/05/2023 เวลา 13:26 น. เครื่องปาดขอเหลวแบบอัตโนมัติ เครื่องเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
939 นารีนาท มุนีรังสี 31/05/2023 เวลา 11:11 น. ตู้ปลอดเชื้อ ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง laminar flow เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตรวจในรอบที่ผ่านมา และตรวจเช็ค/ติดตั้งถังจ่าย CO2 ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ (Co2 incubator) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
938 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 30/05/2023 เวลา 11:40 น. เครื่องทำให้น้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง สายยางที่เชื่อมระหว่างเครื่องกรองน้ำขั้นต้นกับตัวเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์เสื่อม/ชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
937 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 30/05/2023 เวลา 11:37 น. ชุดเครื่องทำน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
936 นุชรีย์ ชมเชย 29/05/2023 เวลา 14:32 น. ตู้อบไฟฟ้า รุ่น FED240 กดสวิตซ์เปิดใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
935 นุชรีย์ ชมเชย 29/05/2023 เวลา 14:18 น. เครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ น้ำที่ผ่านการกรองมีสีเหลือง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
934 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 29/05/2023 เวลา 13:03 น. ชุดเครื่องกลั่นระเหยสารสูญญากาศแบบหมุน ไฟเข้าแต่เปิดเครื่องและปั๊มไม่ติด แล้วปลั๊กไฟเครื่อง cooling bath หลวมด้วย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
933 วรางคณา ราชชำรอง 29/05/2023 เวลา 11:43 น. Powerlab เปิดเครื่องไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
932 สุจิตรา แก้วสระ 29/05/2023 เวลา 09:07 น. เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) ทำงานมีเสียงดังผิดปกติ ควบคุมอัตราการไหลของสารไม่ได้ ค่าไม่นิ่ง อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
931 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 26/05/2023 เวลา 16:25 น. เครื่องทดสอบการทนต่อแรงดึงและแรงกด (Universal Testing Machine) แบตเตอรี่เครื่อง UPS เสื่อม ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
930 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 26/05/2023 เวลา 16:04 น. เครื่องฉีดสารอัตโนมัติ ปั๊มไม่ทำงาน แสดงสัญญาณเตือนไฟสีแดง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
929 ปัญชลิกา เดชะมาก 26/05/2023 เวลา 14:25 น. เครื่องปริมาณสารพันธุกรรมปริมาณน้อย เครื่องสำรองไฟชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
928 ปัญชลิกา เดชะมาก 26/05/2023 เวลา 14:19 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometervisible ไม่สามารถเข้าสู่หน้าจอการวัดได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
927 ปัญชลิกา เดชะมาก 26/05/2023 เวลา 14:15 น. ตู้แช่แข็งสำหรับเก็บตัวอย่าง ฝาตู้ชั้นในแตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
926 กรุงประกาย อัมโร 25/05/2023 เวลา 21:38 น. วิทยาศาสตร์(PHYกองทุน)ร63-0008/เครื่องจ่ายไฟแรงสูง High volt Power Supply/เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
925 กรุงประกาย อัมโร 25/05/2023 เวลา 21:34 น. วิทยาศาสตร์(PHYกองทุน)ร63-0015/เครื่องจ่ายไฟแรงสูง High volt Power Supply/จ่าย HV ได้แต่มีกลิ่นไหม้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
924 สุภาธิณี คงแก้ว 24/05/2023 เวลา 09:21 น. เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง( Ultrasonic Cleaning) มีไฟฟ้าเข้า แต่เครื่องไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
923 พันทิพา รุณแสง 22/05/2023 เวลา 16:42 น. ตู้เย็นแบบ 2 ประตูขนาดไม่ต่ำกว่า 11 คิวบิกฟุต รุ่น SR-F613 ไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
922 นิดานุช ชัมภูชนะ 22/05/2023 เวลา 15:50 น. ตู้ปลอดเชื้อแบบจ่ายลมทางแนวดิ่ง หลอดไฟภายในตู้เสีย ไฟไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
921 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 22/05/2023 เวลา 13:39 น. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 6500 วัตต์ เครื่องทำงานได้ระยะหนึ่งแล้วก็ดับไปเองโดยไม่ทราบสาเหตุในขณะที่ไฟดับอยู่ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
920 นิดานุช ชัมภูชนะ 22/05/2023 เวลา 13:17 น. ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส พร้อมถังคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ Model DW-86L628 เครื่องต่าย co2 เข้าตู้ - 80 ขึ้นไฟแดงเตือน low แบต กับ low CO2 กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
919 อัครพงษ์ ตุลย์จิตราภรณ์ 21/05/2023 เวลา 14:03 น. เครื่องผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง ขนาด 6นิ้วx15นิ้วL เปิดเครื่องบดผสมแล้วมีเสียงดังแปลกๆ กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
918 นารีนาท มุนีรังสี 18/05/2023 เวลา 14:24 น. เครื่องกระจ่ายสัญญาณคอมพิวเตอร์ เข้า4ออก4 เครื่องสำรองไฟ ไม่ขึ้นตัวเลขกำลังไฟ และเคยแสดงหน้าจอว่า fault กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
917 อนุชิต บิลหละ 16/05/2023 เวลา 09:02 น. ตู้แช่เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 33 คิว รุ่น SDC - 1000 AY อุณภูมิสูงกว่าที่setใช้งาน (4-8องศา) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
916 พันทิพา รุณแสง 12/05/2023 เวลา 16:02 น. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส เครื่องขึ้น error F1 คือ แบตเตอรี่แจ้งเตืนอุณหภูมิสูงหมดอายุการใช้งาน จึงขอเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามใบเสนอราคาที่ส่งให้ทางอีเมล์ค่ะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
915 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 12/05/2023 เวลา 14:06 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง เครื่องเปิดไม่ติด หมายเหตุ: รบกวนช่างติดต่อ อ.ลัดดา ก่อนและหลังการซ่อม กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
914 ชนิดา แซ่โค้ว 12/05/2023 เวลา 11:44 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ยางบริเวณฝาเครื่องขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
913 ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ 12/05/2023 เวลา 11:35 น. เครื่องกวนสารละลายและให้ความร้อน (Hot Plate Stirrer) รุ่น MR 3001 ไม่สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
912 ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ 12/05/2023 เวลา 11:33 น. Hot Plate Magnetic Stirrer รุ่น MR3001 ( Heidolph / Germany) stirrer ไม่หมุน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
911 พลอยไพลิน จ่าทอง 12/05/2023 เวลา 10:26 น. ตู้เย็นระบบโนฟรอส ขนาด 6.2 คิวบิกฟุต ไม่ทำความเย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
910 เพ็ญประภา ศรีประสม 12/05/2023 เวลา 09:05 น. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Lab Water) น้ำไม่ไหล กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
909 พันทิพา รุณแสง 10/05/2023 เวลา 09:59 น. ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เนื่องจากน้ำยาวัดระดับ CO2 ในตู้เสื่อมสภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนจึงส่งใบเสนอราคามาตามรูป กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
908 ปิยากร บุญยัง 09/05/2023 เวลา 09:59 น. ตู้แช่ขนาดไม่ต่ำกว่า 54 คิวบิกฟุต มีน้ำรั่วลงพื้นเพิ่มมากขึ้นทุกวัน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
907 สากีนา เคดาร์ 08/05/2023 เวลา 16:22 น. เครื่องดูดความชื้น ท่อระบายน้ำตัน กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
906 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 08/05/2023 เวลา 11:01 น. MICROBIAL SAFETY CAB T-CLASS II0.9 หลอด uv กระพริบ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
905 เสาวนิต ทรายทอง 08/05/2023 เวลา 09:36 น. กล้องจุลทรรศน์ กำลังขยายต่ำ 3 กระบอก รุ่น SZ4045CRTV หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด (ขอให้นัดหมาย วันที่จะเข้าซ่อมก่อนทำการเข้าซ่อม ทางเบอร์ 061-9514965 ล่วงหน้านะคะ) อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
904 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 08/05/2023 เวลา 09:24 น. ตู้อบฆ่าเชื้อ (Hot air oven) พัดลมระบายอากาศหมุนฝั่งเดียว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
903 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 08/05/2023 เวลา 09:22 น. ตู้อบฆ่าเชื้อ (Hot air oven) เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
902 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 02/05/2023 เวลา 14:03 น. เครื่องวัดสีแบบพกพา ตัวล็อคฝาแบตหัก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
901 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 02/05/2023 เวลา 14:00 น. เครื่อง Gas Chromatography ตัวAutosample ไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
900 เพ็ญประภา ศรีประสม 02/05/2023 เวลา 12:03 น. เครื่องสเปคโตรโฟโต้มิเตอร์ UV-Vis Spectrophotometer รุ่น Prove 300 ไม่สามารถใช้งานตามปกติได้ (ปัญหาเกี่ยวกับภาค Optical) กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
899 สุพัตรา แก้วทะโร 02/05/2023 เวลา 11:18 น. เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร (Rotavapor R-220 pro, 230V) พร้อมอุปกรณ์ ความดันลงช้า บางครั้ง cooling ขึ้น error R14 อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
898 ปิยะเนตร ไชยกูล 01/05/2023 เวลา 16:13 น. พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 24 นิ้ว เสียบไฟแล้วไม่หมุน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
897 ชนิดา แซ่โค้ว 01/05/2023 เวลา 11:01 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) รุ่น HVA-110 เครื่องเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
896 เศียร บัวแก้ว 28/04/2023 เวลา 10:06 น. ตู้อบ (OVEN) เปิด-ปิด ประตูไม่ได้ เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
895 นารีนาท มุนีรังสี 27/04/2023 เวลา 15:46 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณภูมิ ยางวง (Sealing) รอบฝา rotor ขาด rotor รุ่น FA-45-30-11 กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
894 กัมปนาท พรรณราย 27/04/2023 เวลา 10:32 น. เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังชั่นต่าง ๆ Model.4011 ปรับค่าความต่างศักย์ (Amp) และ ความถี่ (f) ไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
893 กัมปนาท พรรณราย 27/04/2023 เวลา 10:18 น. เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า Model. 4011 ปรับค่าความต่างศักย์ (Amp) และ ความถี่ (f) ไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
892 กัมปนาท พรรณราย 27/04/2023 เวลา 10:17 น. เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังชั่นต่าง ๆ Model.4011 สัญญาณไม่นิ่ง ไ่ม่ให้รูปไซน์ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
891 กัมปนาท พรรณราย 27/04/2023 เวลา 10:16 น. เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า Model. 4011 ปรับค่าความต่างศักย์ไม่ได้ (Amp เสีย) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
890 กัมปนาท พรรณราย 27/04/2023 เวลา 10:15 น. เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังชั่นต่าง ๆ Model.4011 ปรับค่าความต่างศักย์ไม่ได้ (Amp เสีย) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
889 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 20/04/2023 เวลา 14:16 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) เซ็นเซอร์มีเสียงดังตลอดเวลา ในขณะที่ปิดประตูของตู้ดูดควันในระยะปลอดภัยแล้ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
888 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 20/04/2023 เวลา 14:16 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) เซ็นเซอร์มีเสียงดังตลอดเวลา ในขณะที่ปิดประตูของตู้ดูดควันในระยะปลอดภัยแล้ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
887 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 20/04/2023 เวลา 14:15 น. ตู้ดูดควัน(Fume Hood) เซ็นเซอร์มีเสียงดังตลอดเวลา ในขณะที่ปิดประตูของตู้ดูดควันในระยะปลอดภัยแล้ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
886 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 20/04/2023 เวลา 14:14 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) เซ็นเซอร์มีเสียงดังตลอดเวลา ในขณะที่ปิดประตูของตู้ดูดควันในระยะปลอดภัยแล้ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
885 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 20/04/2023 เวลา 14:13 น. ตู้ดูดควันไอกรดสารเคมี (Fume Hood) เซ็นเซอร์มีเสียงดังตลอดเวลา ในขณะที่ปิดประตูของตู้ดูดควันในระยะปลอดภัยแล้ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
884 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 20/04/2023 เวลา 14:12 น. ตู้ดูดควัน(Fume Hood) เซ็นเซอร์มีเสียงดังตลอดเวลา ในขณะที่ปิดประตูของตู้ดูดควันในระยะปลอดภัยแล้ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
883 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 20/04/2023 เวลา 14:11 น. ตู้ดูดควัน(Fume Hood) เซ็นเซอร์มีเสียงดังตลอดเวลา ในขณะที่ปิดประตูของตู้ดูดควันในระยะปลอดภัยแล้ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
882 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 20/04/2023 เวลา 14:10 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) เซ็นเซอร์มีเสียงดังตลอดเวลา ในขณะที่ปิดประตูของตู้ดูดควันในระยะปลอดภัยแล้ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
881 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 20/04/2023 เวลา 14:08 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) เซ็นเซอร์มีเสียงดังตลอดเวลา ในขณะที่ปิดประตูของตู้ดูดควันในระยะปลอดภัยแล้ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
880 กัมปนาท พรรณราย 20/04/2023 เวลา 08:44 น. Light Source Hg&Power Supply สายไฟเข้าหลอดไฟชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
879 เพ็ญประภา ศรีประสม 18/04/2023 เวลา 10:48 น. ตู้ดูดควันไอสารเคมี เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
878 พันทิพา รุณแสง 18/04/2023 เวลา 10:34 น. ตู้แช่แข็งชนิดอุณหภูมิต่ำาพิเศษ (Ultra-Low Freeger) อุณหภูมิสูงขึ้นมาที่ 6 องศาเซลเซียส กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
877 กรุงประกาย อัมโร 12/04/2023 เวลา 08:14 น. เครื่องทำน้ำแข็ง ได้รับบริจาค/น้ำแข็งออกน้อย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ ดำเนินการเสร็จ
876 ศตพร อิสระ 11/04/2023 เวลา 09:01 น. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (Shaking water bath) Type WB22 เครื่องไม่ทำอุณหภูมิ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
875 นุชรีย์ ชมเชย 11/04/2023 เวลา 08:43 น. เครื่อง UV-visible Spectrophotometer เปิดเครื่องไฟไม่เข้าเครื่อง อาการเดียวกับเครื่อง UV รหัส SC.MA/SUV-1/45 ซึ่งซ่อมไปแล้ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
874 ชนิดา แซ่โค้ว 10/04/2023 เวลา 14:10 น. เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง รุ่นSEVEN EASY S20K วัดได้ค่าไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
873 ศตพร อิสระ 07/04/2023 เวลา 16:07 น. ตู้ดูดควัน พัดลมไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
872 ศตพร อิสระ 07/04/2023 เวลา 16:06 น. ตู้ดูดควัน หลอดไฟและพัดลมไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
871 ชนิดา แซ่โค้ว 07/04/2023 เวลา 08:25 น. ตู้แช่ 2 ประตู ขนาด 33 คิว รุ่น SEC - 1000 SBD อุณหภูมิไม่เป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
866 ขวัญชนก เดชยง 04/04/2023 เวลา 09:30 น. เครื่องผลิตโอโซน ไม่ทำงาน ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
865 นุชรีย์ ชมเชย 03/04/2023 เวลา 11:09 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงย่ายยู-วีหรือแสงมองเห็น เปิดเครื่องไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
864 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 01/04/2023 เวลา 15:20 น. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดพร้อมเครื่องกรองน้ำคู่ เบรคเกอร์ควบคุมเครื่องตัด พอ on เบรคเกอร์มีควันขึ้น และกลิ่นไหม้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
863 เพ็ญประภา ศรีประสม 31/03/2023 เวลา 08:22 น. เครื่องกรองน้ำระบบ RO เปลี่ยนสารกรองน้ำ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
862 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 29/03/2023 เวลา 10:33 น. เครื่องทำน้ำแข็ง ไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
861 มารียัม หะยีอาบู 28/03/2023 เวลา 15:38 น. เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบ 96 ขั้ว มีไฟสีแดง ภายในเครื่องตลอดเวลา พบว่าเครื่องไม่สามารถเปิดได้ เชื่อมต่อกับ pc ก็ไม่ได้ ตรวจสอบพบว่า mainbord เสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
860 โกศล ภูริวัฒนกุล 28/03/2023 เวลา 13:37 น. ห้องเย็นสำเร็จรูปตู้ตั้งพื้น ขนาด -20 องศาเซลเซียส ประตูล๊อกไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
856 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 24/03/2023 เวลา 11:11 น. เครื่องล้างทำความสะอาดโดยใช้คลื่นความถี่สูง ตั้งเวลาและปรับอุณหภูมิไม่ได้ แต่มีสัณญานไฟ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
855 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 24/03/2023 เวลา 11:03 น. ตู้แช่แข็ง(ฝาทึบแนวนอน) ขนาด 13.3 คิว เครื่องไม่ทำความเย็น มีปัญหาเรื่องปรับอุณหภูมิ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
854 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 23/03/2023 เวลา 13:39 น. ชุดเครื่องทำน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องเปิดไม่ติด มีกลิ่นเหม็นไหม้จากตัวเครื่อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
853 มารียัม หะยีอาบู 22/03/2023 เวลา 15:10 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง UV-VISIBLE Lamp หมดอายุการใช้งาน (lamp energy low) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
852 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 21/03/2023 เวลา 15:47 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance) ปุ่มกดๆไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
850 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 20/03/2023 เวลา 15:41 น. เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograpy) 1.ปั้มขับเคลื่อนเฟสเคลื่อนที่สารตัวทำละลาย Tube ต่อกับคอลัมน์ขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
849 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 20/03/2023 เวลา 15:38 น. ตู้ดูดควัน สำหรับห้องปฏิบัติการ วัดแรงลมไม่ขึ้น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
848 อนุชิต บิลหละ 20/03/2023 เวลา 11:15 น. Microbial safety cabt-class II1.8 เปิดเครื่องแล้วมีกลิ่นไหม้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
843 อมลรดา สานิง 17/03/2023 เวลา 12:58 น. เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ Insulation plug ชำรุด อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
842 กรุงประกาย อัมโร 16/03/2023 เวลา 14:19 น. เครื่องซักผ้า 2 ฝา SANYO รุ่น SW-655S อาการเสีย เสื่อมสภาพ คุณพลอยไพลิน จ่าทอง ผู้แจ้ง กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
841 ปิยากร บุญยัง 15/03/2023 เวลา 16:23 น. ตู้เก็บสารเคมีระบบดูดซับไอระเหยสารคมีแบบไร้ท่อ ติดตั้งตัวระบบดูดซับไอระเหยสารเคมี (ได้ถอดออกเมื่อ 4 เดือนก่อน) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
840 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 14/03/2023 เวลา 15:42 น. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบดิจิตอล (pH-meter) หน้าจอเห็นตัวเลขไม่ชัด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
839 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 14/03/2023 เวลา 15:15 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Balance) ชั่งน้ำหนักไม่ได้ ไม่ขึ้นตัวเลข อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
837 กรุงประกาย อัมโร 13/03/2023 เวลา 14:28 น. พัดลมไอเย็น Hatari รุ่น AC Turbo 1 หมายเลขครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์(วัสดุ สนล.)ร65-0097 อาการเสีย เปิดไม่ติด (พี่เป้า อาคารผู้แจ้ง) กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
836 ชนิดา แซ่โค้ว 13/03/2023 เวลา 10:55 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) รุ่น HVA-110 หน้าจอขึ้นแจ้งเตือน Lo ไม่ขึ้นอุณหภูมิขณะใช้งาน กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
835 วชิราภรณ์ คงปาน 09/03/2023 เวลา 12:43 น. เครื่องทำน้ำเย็น ที่กดน้ำเย็นชำรุด/ไม่ทำงาน/กดน้ำไม่ออก (#21041) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
834 พันทิพา รุณแสง 08/03/2023 เวลา 10:33 น. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ model ES-315 หน้าจอ LCD ค้างทำให้ไม่สามารถตั้งค่าได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
833 อนุชิต บิลหละ 07/03/2023 เวลา 15:38 น. เครื่องทำน้ำกลั่น รุ่น2008 ระบบกลั่นไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
832 สุจิตรา แก้วสระ 07/03/2023 เวลา 11:17 น. เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) มีน้ำรั่วตรง needle seat เครื่อง error อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
831 อมลรดา สานิง 28/02/2023 เวลา 11:09 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อนพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ (Hotplate & Stirrer) เปิดเครื่องไม่ติด อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
830 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 27/02/2023 เวลา 08:32 น. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 6500 วัตต์ เครื่องไม่ทำงานตอนไฟดับ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
829 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 24/02/2023 เวลา 14:30 น. ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow Cabinet) Class II Type A2 ปลั๊กไฟหลุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
828 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 23/02/2023 เวลา 11:38 น. เครื่องดูดความชื้น ขนาด 50 ลิตร ต่อท่อน้ำทิ้ง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
827 วารุณี พ่วงศิริ 23/02/2023 เวลา 09:44 น. ตู้เย็น ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 13.6 ลบ.ฟุต ไม่มีความเย็น ทั้งชั้นปกติ และช่องแช่แข็ง ** มีความจำเป็นต้องใช้เก็บเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
826 นิดานุช ชัมภูชนะ 22/02/2023 เวลา 10:37 น. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ค่าไม่นิ่ง ตัวเลขวิ่งตลอดเวลา กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
825 สันติ ลืมไธสง 22/02/2023 เวลา 09:51 น. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดแรงดันสูงสุด 150 บาร์ ไม่มีแรงฉีดดันน้ำ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
824 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 22/02/2023 เวลา 09:50 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ โครงเครื่องปั่นเหวี่ยงแตก และขึ้น error E-24 กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
823 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 22/02/2023 เวลา 09:45 น. ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอฮาซาด model NU-425-400E หลอด uv ไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
822 อรณิชา รัตนาภรณ์ 21/02/2023 เวลา 14:50 น. ตู้เย็น ขนาด 16.3 คิวบิกฟุต ตู้เย็นไม่เย็นทั้งชั้นบนและชั้นล่างคะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
821 วชิราภรณ์ คงปาน 21/02/2023 เวลา 14:24 น. ตู้เย็น ขนาด 16.3 คิวบิกฟุต ตู้เย็นไม่เย็นทั้งชั้นบนและชั้นล่าง / รับแจ้งซ่อมต่อจาก ดร.อรณิชา (หลักสูตรชีวเคมี) เบอร์ติดต่อ 8274 จากหมายเลขซ่อมของงานสนับสนุนด้านกายภาพฯ #21045 กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
820 วิภาวดี เสียงล้ำ 21/02/2023 เวลา 13:28 น. ตู้เย็นขนาด 15.2 คิว แบบ2ประตูระบบโนฟร๊อส ตู้ไม่ทำความเย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
819 กรุงประกาย อัมโร 20/02/2023 เวลา 14:59 น. วิทยาศาสตร์(AP.SCวัสดุ)ร63-0017/ใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
818 เศียร บัวแก้ว 20/02/2023 เวลา 10:25 น. เตาอบแบบหลอดทดลอง มอเตอร์เกียร์เสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,เศียร บัวแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
817 เศียร บัวแก้ว 20/02/2023 เวลา 10:12 น. เครื่องอัดยางระบบไฮโดรลิกใช้ไฟฟ้า เครื่องร้อนช้า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
816 เศียร บัวแก้ว 20/02/2023 เวลา 10:02 น. เครื่องทดสอบการทนต่อแรงดึงและแรงกด (Universal Testing Machine) load cell 1000 N ได้ค่าทดสอบไม่ตรงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอื่น กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
815 เศียร บัวแก้ว 20/02/2023 เวลา 09:56 น. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน (Refrigrated Circulators) รุ่น CTL911 เครื่องร้อน อุณภูมิไม่ลด กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
814 สุจิตรา แก้วสระ 20/02/2023 เวลา 09:38 น. เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ย่านแสงมองเห็น(Visible Spectrophotometer) อ่านค่าไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
813 สุจิตรา แก้วสระ 20/02/2023 เวลา 09:37 น. เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ย่านแสงมองเห็น(Visible Spectrophotometer) อ่านค่าไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
812 สุจิตรา แก้วสระ 20/02/2023 เวลา 09:34 น. เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ย่านแสงมองเห็น(Visible Spectrophotometer) วัดค่าไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
811 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 16/02/2023 เวลา 13:55 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง (Balance) หน้าจอไม่ขึ้นตัวเลข อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
810 นิดานุช ชัมภูชนะ 16/02/2023 เวลา 12:50 น. ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส พร้อมถังคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ Model DW-86L628 ต้องการล้างทำความสะอาด filter ช่องระบายอากาศของเครื่อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
809 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 16/02/2023 เวลา 10:53 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance) เปิดเครื่องไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
808 อมลรดา สานิง 16/02/2023 เวลา 10:08 น. เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ ฝาปิดท่อรั่ว อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
807 อัมรินทร์ มัคกิติกาล 16/02/2023 เวลา 08:58 น. เครื่องเคลือบเอกสาร อาการเสีย ควันขึ้น และ ไม่สมารถเคลือบเอกสารได้ รหัสวัสดุฯ /324-009/2554 คุณ สุพัฒรา แก้วทะโร เป็นผู้แจ้ง อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
806 อัมรินทร์ มัคกิติกาล 16/02/2023 เวลา 08:56 น. เครื่อง ไมโครปิเปต อาการเสีย เครื่องตกแล้วชิ้นส่วนหลุด รหัสวัสดุฯ /324-004/2557 คุณ สุพัฒรา แก้วทะโร เป็นผู้แจ้ง อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
805 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 15/02/2023 เวลา 11:32 น. เครื่องทำน้ำแข็ง มีน้ำไหลออกจากตัวเครื่อง กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
804 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 13/02/2023 เวลา 16:30 น. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ แบบ ฟลูออเรสเซนต์ ภายในกล้องมีเชื้อรา กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
803 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 10/02/2023 เวลา 13:12 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ Adapter สำหรับหลอด 50 ml ติดกับ roter เอาไม่ออก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
802 อนุชิต บิลหละ 10/02/2023 เวลา 10:25 น. เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอนสารปริมาณน้อย รุ่น centrifuge 5804 โช๊คอัพฝาเปิดปิดเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
801 อนุชิต บิลหละ 10/02/2023 เวลา 10:23 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) รุ่น 5804 โช๊คอัพฝาเปิดปิดเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
800 อนุชิต บิลหละ 10/02/2023 เวลา 10:22 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) รุ่น 5804 โช๊คอัพฝาเปิดปิดเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
799 อนุชิต บิลหละ 10/02/2023 เวลา 10:21 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) รุ่น 5804 โช๊คอัพฝาเปิดปิดเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
798 อนุชิต บิลหละ 10/02/2023 เวลา 10:20 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) รุ่น 5804 โช๊คอัพฝาเปิดปิดเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
797 อนุชิต บิลหละ 10/02/2023 เวลา 10:19 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) รุ่น 5804 โช๊คอัพฝาเปิดปิดเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
796 อนุชิต บิลหละ 10/02/2023 เวลา 10:17 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) รุ่น 5804 โช๊คอัพฝาเปิดปิดเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,เศียร บัวแก้ว,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
795 อนุชิต บิลหละ 10/02/2023 เวลา 10:14 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) รุ่น 5804 โช๊คอัพฝาเปิดปิดเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
794 ชนิดา แซ่โค้ว 10/02/2023 เวลา 08:42 น. ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ รุ่น KB400 อุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
793 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 08/02/2023 เวลา 14:51 น. ตู้เย็น ความจุ 430 ลิตร (15.5 คิว) ระบบโนฟอรส ดูดกลิ่น มีน้ำไหลออกจากตู้เย็น ต้องเอาผ้าคอยซับน้ำเอาไว้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
792 นารีนาท มุนีรังสี 07/02/2023 เวลา 13:15 น. เครื่องชั่ง 4ตำแหน่ง รุ่น ED 2245 เครื่องขึ้นว่า error ไม่สามารถชั่งได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
791 เศียร บัวแก้ว 07/02/2023 เวลา 10:32 น. เครื่องบดสารเคมี (Universal Ball Mill) ประกอบด้วย Pot Mill 4 อัน สายพานขาดและเลื่อนปรับเข้าออกไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
790 มูรณีย์ มะแซ 06/02/2023 เวลา 14:47 น. ตู้แช่ ขนาด 9.5 คิวบิกฟุต แบบฝาทึบ ไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
789 ภัสมน เมืองทอง 03/02/2023 เวลา 17:01 น. กล้องจุลทรรศน์สเตดริโอ ชนิด 2 ตา กระจกที่วางตัวอย่าง(stage)แตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
788 ภัสมน เมืองทอง 03/02/2023 เวลา 16:59 น. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ กระจกที่วางตัวอย่าง(stage)แตก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
787 กัมปนาท พรรณราย 01/02/2023 เวลา 13:32 น. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
786 กัมปนาท พรรณราย 01/02/2023 เวลา 13:32 น. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
785 กัมปนาท พรรณราย 01/02/2023 เวลา 13:31 น. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
784 กัมปนาท พรรณราย 01/02/2023 เวลา 13:31 น. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
783 กัมปนาท พรรณราย 01/02/2023 เวลา 13:30 น. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
782 กัมปนาท พรรณราย 01/02/2023 เวลา 13:30 น. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
781 กัมปนาท พรรณราย 01/02/2023 เวลา 13:29 น. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
780 กัมปนาท พรรณราย 01/02/2023 เวลา 13:28 น. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,ชนินทร์ นิลสุวรรณ์ รอผลประเมิน
779 พันทิพา รุณแสง 31/01/2023 เวลา 14:36 น. Stabilizer ไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
778 พันทิพา รุณแสง 31/01/2023 เวลา 14:23 น. ตู้ดูดควัน พัดลมดูดควันไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
777 รัชกฤช ศุภกุลโอภาส 30/01/2023 เวลา 12:47 น. MMTD1 18 Sample Thermal demagnetiserModel MMTD 18 Serial 41 อุณหภูมิ overshoot ตั้งอุณหภูมิของเครื่อง (ใน temp control) ไว้ 100C อุณหภูมิภายในช่องเผาสูงถึง 350C กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
776 กรุงประกาย อัมโร 27/01/2023 เวลา 10:30 น. หม้อน้ำควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
775 กรุงประกาย อัมโร 27/01/2023 เวลา 10:28 น. Steriomicroscope ไฟไม่ติด กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
774 สุจรรยา อนุชาญ 26/01/2023 เวลา 15:51 น. เครื่องถ่ายภาพเจล(GEL DOC) รุ่นธรรมดา หลอดยูวีให้แสงสว่างน้อย จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดยูวีใหม่ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
773 ชนิดา แซ่โค้ว 26/01/2023 เวลา 08:51 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) รุ่น HVA-110 แจ้งเตือนผิดปกติ (ErE) ทุกครั้งเวลาใช้งาน กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
772 อัมรินทร์ มัคกิติกาล 25/01/2023 เวลา 14:33 น. ตู้สำหรับทำปฏิบัติการแลป (ตู้ทำเองใช้สำหรับการเรียนการสอน) อาการเสีย หลอดไฟไม่ติด จำนวน 3 หลอด คุณ กนกอร ศรีจันทร์ เป็นผู้แจ้ง อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
771 อัมรินทร์ มัคกิติกาล 25/01/2023 เวลา 14:23 น. ชื่อรายการ strirrer รหัสวัสดุ วัสดุ/324-008/2556(1/2) อาการเสีย อะเดปเตอร์ไม่สามารถใช้การได้ อ.อุไรวรรณ ศิริมหาชัย เป็นผู้แจ้ง อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
770 กัมปนาท พรรณราย 25/01/2023 เวลา 10:35 น. เครื่องสำรองไฟขนาด 1500VA ชำรุด กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
769 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 24/01/2023 เวลา 15:28 น. เครื่องอิเล็กโตรโฟลิซีสชนิดแนวนอน powersupplyของตัวเครื่องมีปัญหา ไม่มีกระแสไฟเข้า กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
768 จิระภา พันธรัตน์ 24/01/2023 เวลา 14:58 น. เครื่องกวนแม่เหล็กปรับอุณหภูมิได้ (Hot plate) เครื่องดับไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
767 ปิยากร บุญยัง 24/01/2023 เวลา 09:42 น. ตู้เย็น 21.5 คิวบิกฟุต 2ประตู รบกวนช่วยเชคยางที่ฝาตู้เย็นปิดไม่สนิท ทำให้น้ำซึมออกจากตู้เย็น กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
766 อัมรินทร์ มัคกิติกาล 20/01/2023 เวลา 15:27 น. กล่อง UV (ภาควิชาเคมีทำขึ้นมาเอง) อาการเสีย หลอด UV ไม่สว่าง อาจารย์ กานดา ปานทอง เป็นผู้แจ้งดำเนินการแจ้งซ่อม อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
765 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 19/01/2023 เวลา 16:04 น. เครื่องเขย่าสารละลาย ฐานหมุนเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
764 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 19/01/2023 เวลา 16:01 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน ตัวstirror ไม่ทำงาน บางครั้งต้องบิดจนสุด จึงจะหมุนเล้กน้อย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
763 นิดานุช ชัมภูชนะ 18/01/2023 เวลา 16:36 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า 1.5 KVA: Uninterruptible power supply Type single UPS: Model T-1500 Powermatic Co. Ltd. เสียงเตือนดังตลอดเวลา ก่อนจะดับไปแล้วเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
762 รัชกฤช ศุภกุลโอภาส 18/01/2023 เวลา 13:28 น. เครื่องวัดสนามแม่เหล็กชนิด 3 แกน (3-axis fluxgate magnetometer) บอร์ดของมิเตอร์เสีย (เครื่องอยู่ในประกัน 1 ปี ทางบริษัทจ่ายค่าขนส่งและค่าซ่อม) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
761 นิดานุช ชัมภูชนะ 18/01/2023 เวลา 09:37 น. เครื่องควบคุมอุณหภูมิของเหลวแบบไหลเวียนได้ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 0-100 องศาเซลเซียส ไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
760 พลสิทธิ์ สถาผลเดชา 18/01/2023 เวลา 09:04 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงหลอดทดลองขนาดเล็กความเร็วสูง เปิดเครื่อได้ แต่พอกดให้ปั่นเหวี่ยง เครื่องไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
759 ฐิติมา รุจิราลัย 17/01/2023 เวลา 10:26 น. เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก(stir plate) เครื่องไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
758 ฐิติมา รุจิราลัย 17/01/2023 เวลา 10:04 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic Stirrer& hot plate) เสียบปลั๊กเครื่องไม่ติด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
757 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 16/01/2023 เวลา 15:35 น. เครื่องปั่นละเอียดเนื้อเยื่อ Tissue-Homogenizer เปิดแล้วเครื่องไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
756 พันทิพา รุณแสง 13/01/2023 เวลา 10:38 น. ระบบทำความเย็นในห้อง Cold room อุณหภูมิขึ้นสูงไปที่ 18 C และคอมเพรสเซอร์มีเสียงดัง กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
755 นิดานุช ชัมภูชนะ 12/01/2023 เวลา 11:44 น. Powerlab เปิดสวิทซ์เครื่องไฟไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
754 นิดานุช ชัมภูชนะ 12/01/2023 เวลา 11:43 น. Powerlab เปิดสวิทซ์เครื่องไฟไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
753 สุจิตรา แก้วสระ 12/01/2023 เวลา 10:13 น. เครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ ระบบมีปัญหา ไม่สามารถทำงานได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
752 รมิตานันท์ มาลากูล 12/01/2023 เวลา 09:14 น. ตู้ดูดควัน ขนาด 1.5 ม. รุ่น 150 เสียงพัดลมทำงานผิดปกติ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
751 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 12/01/2023 เวลา 09:14 น. เครื่องดูดความชื้น น้ำรั่วซึมจากด้านในเครื่องออกมาข้างนอก โดยไม่ผ่านท่อน้ำออก กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
750 รมิตานันท์ มาลากูล 12/01/2023 เวลา 09:12 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) รุ่น 5804 ฝาเปิดค้างไม่ได้(เปิดแล้วจะปิดลงทันที) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
749 รมิตานันท์ มาลากูล 12/01/2023 เวลา 09:10 น. ตู้บ่มเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ขอบประตูกระจก(ด้านใน) หลุด กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
748 กรุงประกาย อัมโร 11/01/2023 เวลา 16:13 น. Microbial safety cabt-class II1.8 บอร์ดควบคุมเสีย กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
747 นิดานุช ชัมภูชนะ 11/01/2023 เวลา 15:00 น. Powerlab 4/20 เปิดสวิทซ์เครื่องไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
746 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 11/01/2023 เวลา 11:46 น. กล้องจุลทรรศน์อินเวิดเต็ด (Inverted Routine Lab. Microscope ไฟไม่ติด ไม่สามารถดูตัวอย่างได่ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
745 ภัสมน เมืองทอง 11/01/2023 เวลา 09:04 น. ตู้เก็บสารเคมีปลอดภัย ขนาดไม่น้อยกว่า 1600x510x2000 มิลลิเมตร พร้อมระบบการดูดกรองไอสารเคมี(รุ่น StoreFlex1634) เปลี่ยน filter กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
744 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 10/01/2023 เวลา 16:33 น. เครื่องเขย่าสารละลาย ฐานรองรับภาชนะ(สีดำ)ทะลุ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
743 พันทิพา รุณแสง 09/01/2023 เวลา 11:21 น. ตู้เย็นแบบ 2 ประตูขนาดไม่ตำกว่า 16 คิว ระบบNo Frost รุ่น MR-F50T-SL(เงินอุดหนุนความเป็นเลิศสาขาชีวเคมี) Compressor มีเสียงดัง ช่อง freeze อุณหภูมิไม่ติดลบ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
742 กรุงประกาย อัมโร 08/01/2023 เวลา 08:59 น. เครื่องหมุนเวียนน้ำเย็น รุ่นCA-1112ce / เปิดไม่ติด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
741 สุจิตรา แก้วสระ 06/01/2023 เวลา 14:57 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500w. เสียบปลั๊กแล้วมีประกายไฟ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
740 สุจิตรา แก้วสระ 06/01/2023 เวลา 14:56 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500w. เสียบปลั๊กแล้วเป็นประกายไฟ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
739 สุจิตรา แก้วสระ 06/01/2023 เวลา 14:54 น. เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ย่านแสงมองเห็น(Visible Spectrophotometer) ไม่สามารถทำงานได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
738 เศียร บัวแก้ว 06/01/2023 เวลา 11:47 น. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน (Refrigrated Circulators) รุ่น CTL911 swich เสีย เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
737 พลอยไพลิน จ่าทอง 05/01/2023 เวลา 16:18 น. เครื่องทำลายเอกสาร SHRED-ET C-230A เมื่อเสียบปลั๊กทำการย่อยกระดาษ เครื่องมีกลิ่นเหม็นไหม้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
736 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 05/01/2023 เวลา 15:44 น. Cooling Ace Model CA-1111 EY188318 ระบบไหลเวียนน้ำไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
735 ปิยะลาภ ตันติประภาส 05/01/2023 เวลา 12:45 น. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแน่ง ชั่งได้สูงสุด 210 กรัม ตัวเลขนำ้หนักวิ่งไม่หยุด ตัวเลขหายไปบาง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
732 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 04/01/2023 เวลา 10:10 น. เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograpy) 1.ปั้มขับเคลื่อนเฟสเคลื่อนที่สารตัวทำละลาย สายฝั่งขาออกจากคอลัมน์หัก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
731 เพ็ญประภา ศรีประสม 03/01/2023 เวลา 11:17 น. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะหนัก ICP-OES รุ่น AVIO500 เครื่องสำรองไฟที่ใช้งานร่วมกับเครื่อง ICP-OESชำรุด กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
730 กรุงประกาย อัมโร 03/01/2023 เวลา 09:12 น. ตู้ดูดควันพร้อม Hood และชุดกรองสารพิษ พัดลมดูดไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
729 วารุณี พ่วงศิริ 29/12/2022 เวลา 12:51 น. เครื่องกลั่นน้ำ รุ่น 2008 น้ำไม่เข้าเครื่องทำน้ำกลั่น กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
728 เศียร บัวแก้ว 29/12/2022 เวลา 11:11 น. เครื่องอัดเบ้า(Compression molding machine) ขนาด 30 ตัน (หัวเดียว) เครื่องอัดไม่ขึ้น เศียร บัวแก้ว ดำเนินการเสร็จ
727 เศียร บัวแก้ว 29/12/2022 เวลา 11:09 น. เครื่องผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง ขนาด 6นิ้วx15นิ้วL มีเสียงดังเวลาบด กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว ดำเนินการเสร็จ
726 กรุงประกาย อัมโร 28/12/2022 เวลา 10:38 น. ตู้ดูดควัน/พัดลมดูดไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
725 วารุณี พ่วงศิริ 28/12/2022 เวลา 08:43 น. เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง ดูดสารละลายไม่ขึ้น และยังไม่ทันได้กดปล่อยสาร สารละลายไหลออก/หยดตลอด (ไม่ล็อคปริมาตร) กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
724 ปัญชลิกา เดชะมาก 27/12/2022 เวลา 16:34 น. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง เครื่องสำรองไฟที่ใช้งานคู่เครื่องมือมีเสียงดังเตือนตอนเปิด มีไฟสีแดงกระพริบตลอดเวลา และตัวเลข 63 โชว์ที่หน้าจอ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
723 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 27/12/2022 เวลา 11:17 น. เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบพกพา เปิดเครื่องไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
722 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 27/12/2022 เวลา 11:06 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) เปิดใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
721 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 26/12/2022 เวลา 13:19 น. Circular Dichroism Chiroptical Spectrometer คอมพิวเตอร์ประมวลผลของเครื่องมีอาการค้าง ลองพยายามเปิดใหม่หลายครั้งถึงจะติด เมื่อติดแล้วลอง shut down และเปิดใหม่ปรากฏว่าครั้งนี้ไม่ติดอีกเลย อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
720 เศียร บัวแก้ว 26/12/2022 เวลา 12:09 น. เครื่องทดสอบการทนต่อแรงดึงและแรงกด (Universal Testing Machine) load cell 100 N เสีย กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
719 เศียร บัวแก้ว 23/12/2022 เวลา 09:29 น. ตู้ดูดควันพร้อม Hood และชุดกรองสารพิษ เปิดเครื่องแล้วไฟตัด กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
718 กัมปนาท พรรณราย 23/12/2022 เวลา 08:14 น. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
717 กนกอร ศรีจันทร์ 22/12/2022 เวลา 15:44 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) เปิดเครื่องไม่ติด ตัวยกไม่ขึ้น อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
716 กัมปนาท พรรณราย 22/12/2022 เวลา 14:59 น. เครื่องสำรองไฟขนาด 950VA ใช้การไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
715 ปิยากร บุญยัง 21/12/2022 เวลา 16:32 น. ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลจากกล้องจุลทรรศนฺชนิด 3ตา FLUORESCENCE ไม่สามารถใช้โปรแกรมถ่ายภาพ (cell sense)ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
714 โอภาส บุญเกิด 21/12/2022 เวลา 14:54 น. High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) ส่วนของ Fluorescence Detector ไม่สามารถใช้งานได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
713 กัมปนาท พรรณราย 20/12/2022 เวลา 14:21 น. อุปกรณ์ตรวจจับโฟตอนเดี่ยว เครื่องไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
712 กัมปนาท พรรณราย 20/12/2022 เวลา 14:20 น. อุปกรณ์ตรวจจับโฟตอนเดี่ยว เครื่องไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
711 เยาวภา สุขพรมา 20/12/2022 เวลา 09:07 น. ตู้อบความร้อนไฟฟ้า(Oven) เปิดแล้ว ตู้อบไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
709 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 16/12/2022 เวลา 13:45 น. เครื่องอังไอน้ำ (Water bath) เปิดเครื่องไม่ติด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
708 เสรี นิยมเดชา 16/12/2022 เวลา 12:02 น. ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ระบบดิจิตอล model DP72 ( ซื้อจาก Olympus Singapore Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์) power supply ของโหมดถ่ายภาพ Fluoresence เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
707 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 16/12/2022 เวลา 11:52 น. เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง เปลี่ยนถ่ายทำมันปั๊มสูญญากาศและเปลี่ยนไส้กรอง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
704 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 15/12/2022 เวลา 17:05 น. ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow Cabinet) Class II Type A2 เมื่อเปิดกระจกมีเสียงดังตลอดเวลา กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
703 เศียร บัวแก้ว 14/12/2022 เวลา 09:08 น. ชุดผสมและขึ้นรูปสำหรับพลาสติกและยาง(Plastic processing) ชุดวัดอุณภูมิขาด(Thermocouple) กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
702 เศียร บัวแก้ว 14/12/2022 เวลา 09:01 น. เครื่องผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง ขนาด 6นิ้วx15นิ้วL ระบบน้ำหล่อเย็นรั่ว เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
701 เศียร บัวแก้ว 14/12/2022 เวลา 08:59 น. เครื่องผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง ขนาด 6นิ้วx15นิ้วL ระบบน้ำหล่อเย็นรั่ว เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
700 เศียร บัวแก้ว 14/12/2022 เวลา 08:55 น. เครื่องผสมแบบปิด ขนาด 3 ลิตร ระบบน้ำหล่อเย็นรั่วและระบบเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
699 นิธินาถ แซ่ตั้ง 13/12/2022 เวลา 22:08 น. ตู้อบความร้อนไฟฟ้า(Oven) รุ่น UFE500 ความจุ 108 ลิตร มีควัน ออกมาจากตู้อบ ไม่สามารถตั้งอุณหภูมิได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
698 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 13/12/2022 เวลา 14:54 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic stirrer & hot plate) stirrerไม่ทำงานและเปลี่ยนปลั๊ก อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
697 นิดานุช ชัมภูชนะ 07/12/2022 เวลา 12:39 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า เปิดแล้วมีเสียงดังเตือนตลอดเวลา กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
696 นิดานุช ชัมภูชนะ 07/12/2022 เวลา 12:38 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า เปิดแล้วมีเสียงเตือนดังตลอดเวลา กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
695 ปิยะวัฒน์ สุขบางนพ 07/12/2022 เวลา 11:45 น. เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง สามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง(Ultrapure Water) เปิดไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
694 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 06/12/2022 เวลา 15:07 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน ปุ่มปรับความเร็วรอบชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
693 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 06/12/2022 เวลา 15:06 น. เครื่องหมุนเหวี่ยงปรับอุณหภูมิได้ ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
692 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 06/12/2022 เวลา 15:04 น. ตะเกียงก๊าซควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สตาร์ทด้วยเท้าไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
691 พันทิพา รุณแสง 02/12/2022 เวลา 12:43 น. ระบบทำความเย็นในห้อง Cold room เครื่องดับ ไฟ overload กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
690 กนกเลิศลักษณ์ สุจริตพนิต 02/12/2022 เวลา 11:39 น. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 6Kva (Uninterruptible Power Supply) แบตเตอรี่เสื่อม อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
689 อนุชิต ดาราไกร 02/12/2022 เวลา 11:34 น. เครื่องผลิตน้ำกลั่น น้ำรั่วจากภายในเคสเครื่อง เปิดฝาดูแล้วน่าจะมาจากถังเก็บน้ำด้านใน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
688 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 02/12/2022 เวลา 11:21 น. ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ขนาด 9.5 คิวบิกฟุต รุ่น WCF-95L ตู้ไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
687 จินดา แสนเสนา 02/12/2022 เวลา 10:14 น. เตาอบความร้อนสำหรับประยุกต์ใช้งานศักย์ไฟฟ้าสูง มีไฟโชว์ที่ตัวเครื่อง แต่อุณหภูมิไม่ขึ้น กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
686 อมลรดา สานิง 01/12/2022 เวลา 09:50 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance) สายไฟขาด อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
685 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 30/11/2022 เวลา 15:39 น. โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง(Laboratory Workstation) ท่อน้ำตัน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
684 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 30/11/2022 เวลา 15:38 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) น้ำซึมใต้ตู้ดูดควัน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
683 เศียร บัวแก้ว 30/11/2022 เวลา 14:10 น. เครื่องผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง ขนาด 6นิ้วx15นิ้วL ชุดแผงกั้นยางเสีย ยึดไม่แน่น เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
682 ปิยากร บุญยัง 29/11/2022 เวลา 15:32 น. เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำ เครื่องแจ้งเตือนให้เปลี่ยนสารหล่อเย็น เพื่อช่วยให้เครื่องสามารถทำอุณหภูมิได้ -20 องศาเซลเซียส กรุงประกาย อัมโร,กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
681 เยาวภา สุขพรมา 29/11/2022 เวลา 15:08 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) ดูดไม่ดี อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
680 เยาวภา สุขพรมา 29/11/2022 เวลา 14:31 น. เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน พร้อมอุปกรณ์ ความดันไม่ลด ทำให้ ไม่สามารถระเหยตัวทำละลายได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
679 เยาวภา สุขพรมา 29/11/2022 เวลา 14:27 น. เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) พร้อมปั้ม ความดันไม่ลด ทำให้ ไม่สามารถระเหยตัวทำละลายออกได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
678 นิดานุช ชัมภูชนะ 28/11/2022 เวลา 16:57 น. เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำ เซนเซอร์อุณหภูมิเสีย ทำให้เมื่อเปิดใช้งานเครื่องจะมีน้ำแข็งเกาะบริเวณภายใน จนไม่สามารถใช้งานได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
677 วรางคณา ราชชำรอง 28/11/2022 เวลา 16:12 น. ตู้เย็น ขนาด 15.2 คิวบิกฟุต มีน้ำหยดภายในตู้ทั้งช่องเเช่เเข็งเเละช่องธรรมดา เเละน้ำรั่วไหลลงสู่พ้ื้น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
676 สุจิตรา แก้วสระ 28/11/2022 เวลา 15:43 น. เครื่องกลั่นน้ำ (Water still) ปั๊มไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
675 อนุชิต บิลหละ 28/11/2022 เวลา 14:34 น. กล้องฟลูออเรสเซนต์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ Model. BX51 แสงฟลูออเรสเซนต์ ใม่มี กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
674 นิดานุช ชัมภูชนะ 28/11/2022 เวลา 10:52 น. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1.5 KVA ไฟไม่เข้า เสียงเตือนดังตลอดเวลา กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
673 นุชรีย์ ชมเชย 28/11/2022 เวลา 09:26 น. ระบบกำจัดไอกรดด้วยน้ำ(ตู้ดูดควัน) พัดลมไม่ดูดอากาศ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
672 อมลรดา สานิง 25/11/2022 เวลา 14:41 น. ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Oven) ขนาด 108 L เตาอบไม่ Heat หน้าจอแสดง error code: E-0 อาการเกิดหลังจากไฟตก 2-3 ครั้งติดต่อกัน อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
671 อมลรดา สานิง 24/11/2022 เวลา 11:25 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) ไฟในฮู้ดไม่ติด, ท่อระบายน้ำรั่ว อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
670 พันทิพา รุณแสง 23/11/2022 เวลา 14:31 น. เครื่องกลั่นน้ำ (Auto still 8000x) ฟิวส์อาจจะขาด น้ำไม่ขึ้น กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
669 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 22/11/2022 เวลา 14:43 น. ตู้เลี้ยงเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิต่ำแบบเขย่าได้ โช๊คมีปัญหา มีน้ำมันรั่วไม่สามารถเปิดค้างไว้ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
668 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 20/11/2022 เวลา 23:42 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงสารแบบตั้งโต๊ะ ฝาไม่เปิด หน้าจอขึ้นerror และมีเสียงตี๊ดๆเมื่อเปิดเครื่อง กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
667 กัมปนาท พรรณราย 18/11/2022 เวลา 16:45 น. เครื่องสำรองไฟขนาด 850VA ไม่สำรองไฟ/แบตเสื่อม กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
666 นีรนุช ภู่สันติ 18/11/2022 เวลา 15:17 น. อ่างควบคุมอุณหภูมิ ชนิดร้อน-เย็น พร้อมระบบหมุนเวียน เครื่องไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
665 วชิราภรณ์ คงปาน 18/11/2022 เวลา 14:55 น. ตู้เย็น ขนาด 4.8 คิว ไม่เย็น ช็อต กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
664 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 17/11/2022 เวลา 15:59 น. เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย มีน่ำเข้าระบบ Air flow กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
663 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 17/11/2022 เวลา 15:59 น. เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย มีน่ำเข้าระบบ Air flow กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
662 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 17/11/2022 เวลา 15:59 น. เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย มีน่ำเข้าระบบ Air flow กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
660 พลอยไพลิน จ่าทอง 16/11/2022 เวลา 15:11 น. เตาอบไมโครเวฟ เสีย ไม่สามารถใช้งานได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
659 นุชรีย์ ชมเชย 16/11/2022 เวลา 11:03 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน มีกลิ่นใหม้ออกมาจากตัวเครื่อง กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
658 ปัญชลิกา เดชะมาก 16/11/2022 เวลา 09:51 น. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบตรวจวัดและวิเคราะห์ผล(Real-time PCR) มีอาการเสียงดังตอนช่วงอุณหภูมิลดลงในแต่ละ Step ของ Programe กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
657 อนุชิต บิลหละ 15/11/2022 เวลา 10:27 น. เครื่องทำน้ำกลั่น รุ่น2008 น้ำไม่เข้าระบบเครื่องไม่ทำงาน ปุ่มไฟเหลือง(สถานะการทำงานไม่ติด) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
656 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 14/11/2022 เวลา 16:38 น. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA เปิดไม่ติด อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
655 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 14/11/2022 เวลา 16:37 น. เครื่องชั่งอีเล็คโทรนิกส์ แบบ 4 ตำแหน่ง 210 g กระจกฝั่งซ้ายแตก อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
654 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 14/11/2022 เวลา 16:35 น. เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนแบบตั้งโต๊ะ Thermo Scientific Sorvall Legend X1 and Legend XT Centrifuge Series กดปุ่มเปิดฝาหน้าเครื่องไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
653 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 14/11/2022 เวลา 16:34 น. เครื่องเขย่าแบบสายพานความเร็ว 120 รอบ/ นาที ใส่ Flask 125 ml. ได้ 96 ใบ (ผลิตในประเทศไทย) ขณะเปิดเครื่องมีเสียงดัง อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
652 กนกอร ศรีจันทร์ 14/11/2022 เวลา 09:24 น. เครื่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner เปิดเครื่องไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
651 กนกอร ศรีจันทร์ 14/11/2022 เวลา 09:23 น. เครืองล้างความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) เปิดเครื่องไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
650 แหลมทอง ชื่นชม 14/11/2022 เวลา 01:04 น. เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อภายใต้บรรยากาศของแก๊ส (Furnace) 1 จุกปลายของตัวฝาปิดส่วนหลังเตาหัก 2 ท่อนำแก็สออกมีน้ำมันทาร์ติดจำนวนมากทำให้อุดตัน ต้องการเปลี่ยนสายท่อครับ อัมรินทร์ มัคกิติกาล,จำรัส ณ สุวรรณ รอผลประเมิน
649 สมพงษ์ ฉุยสุริฉาย 11/11/2022 เวลา 14:00 น. ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง - Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz. โปรแกรมค้าง จึงปิดเครื่องเมื่อเปิดใหม่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ โดยมีเสียงดังร้องออกมาสองครั้งก่อนทุกอย่างจะนิ่งไป พยายามทำอีกหลายครั้งก็ได้ผลเหมือนเดิม กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
648 วรางคณา ราชชำรอง 11/11/2022 เวลา 11:15 น. เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำไหลเวียนพร้อมอ่างน้ำ ปรับอุณหภูมิไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
647 กัมปนาท พรรณราย 10/11/2022 เวลา 15:34 น. เครื่องดูดความชื้น มีเสียงดังเวลาเครื่องทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
646 นิดานุช ชัมภูชนะ 10/11/2022 เวลา 10:17 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Electrical balance) สาย Adeptor ของเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
645 นิดานุช ชัมภูชนะ 10/11/2022 เวลา 10:14 น. เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เครื่องค้างเมื่อวัดที่ความยาวคลื่น 595 nm ขึ้นไป กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
644 นุชรีย์ ชมเชย 08/11/2022 เวลา 08:55 น. เครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ น้ำรั่ว กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
643 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 07/11/2022 เวลา 08:59 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance) เปิดครื่องไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
642 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 07/11/2022 เวลา 08:58 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance) น้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลงเวลาใส่สาร อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
641 ปิยากร บุญยัง 06/11/2022 เวลา 15:47 น. ตู้เก็บสารเคมีระบบดูดซับไอระเหยสารคมีแบบไร้ท่อ ถอดฟิลเตอร์ เพื่อเคลื่อนย้ายออกจากห้อง เนื่องจากว่าสูงเกินประตูห้อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
640 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 03/11/2022 เวลา 08:37 น. ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอฮาซาด model NU-425-400E หลอด uv ไม่ติด ลองเปลี่ยนหลอดใหม่แล้วก็ไม่คิดค่ะ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
639 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 02/11/2022 เวลา 14:40 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
638 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 02/11/2022 เวลา 14:39 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
637 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 02/11/2022 เวลา 14:39 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลียนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
636 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 02/11/2022 เวลา 14:38 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
635 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 02/11/2022 เวลา 14:37 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
634 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 02/11/2022 เวลา 14:37 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
633 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 02/11/2022 เวลา 14:36 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปล่ียนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
632 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 02/11/2022 เวลา 14:35 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปล่ียนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
631 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 02/11/2022 เวลา 14:35 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปล่ียนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
630 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 02/11/2022 เวลา 14:34 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
629 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 02/11/2022 เวลา 14:31 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
628 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 02/11/2022 เวลา 14:30 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
627 สกลวรรษ์ เพชรประกอบ 02/11/2022 เวลา 14:28 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
626 อนุชิต บิลหละ 02/11/2022 เวลา 14:06 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้า ขนาด 52 ลิตร รุ่น ES-315 เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
625 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:10 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
624 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:10 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hot Plate) ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
623 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:09 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
622 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:09 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hot Plate) ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก อยู่ระหว่างดำเนินการ
621 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:08 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hot Plate) ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
620 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:08 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hot Plate) ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
619 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:07 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hot Plate) ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
618 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:07 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hot Plate) ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
617 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:06 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hot Plate) ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ีก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
616 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:06 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hot Plate) ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
615 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:05 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
614 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:05 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
613 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:04 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
612 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:03 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
611 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:03 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
610 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 02/11/2022 เวลา 10:01 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊ก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
609 กรุงประกาย อัมโร 31/10/2022 เวลา 09:21 น. เครื่องเขย่า GFL Model.3018/ไฟเข้าแต่ไม่เขย่า กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
608 กรุงประกาย อัมโร 31/10/2022 เวลา 09:17 น. ANAT.47/2560/เครื่องดูดความชื้น/เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
607 รมิตานันท์ มาลากูล 27/10/2022 เวลา 13:23 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Tomy High speed M.SS-320 อุณหภูมิและความดันไม่ขึ้น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
606 วชิราภรณ์ คงปาน 27/10/2022 เวลา 11:16 น. ตู้เย็น(Refrigerator)โนฟรอส ขนาด 9.9 คิว ในเบื้องต้น user ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ (หลักสูตรเคมี) แจ้งซ่อมตู้เย็นไม่เย็นไปยังงานสนับสนุนด้านกายภาพฯ (เลขแจ้งซ่อม 20265) ซึ่งช่างได้ไปตรวจสอบเรื่องปลั๊กแล้วปกติ / จึงขอแจ้งต่อมายังงานบำรุงเครื่องมือวิทย์ (ช่างหน่วยอาคารฯ คุณวิโรจน์ โทร 081-3687140) อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
597 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 27/10/2022 เวลา 09:45 น. ตู้เย็น ความจุ 430 ลิตร (15.5 คิว) ระบบโนฟอรส ดูดกลิ่น ตู้เย็นไม่ทำความเย็น กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
596 สุพัตรา แก้วทะโร 26/10/2022 เวลา 17:26 น. เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร (Rotavapor R-220 pro, 230V) พร้อมอุปกรณ์ รางเลื่อนรองขวดกลั่นฝืด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
595 จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร 26/10/2022 เวลา 10:35 น. ตู้บ่มอุณหภูมิต่ำควบคุมความชื้น พัดลมไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
594 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 26/10/2022 เวลา 08:57 น. GEL-BLOTTING SHAKER ท่อยางค้ำจานเขย่าชำรุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
593 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 26/10/2022 เวลา 08:51 น. ตู้เลี้ยงเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิต่ำแบบเขย่าได้ ประตูตู้บ่มเปิดค้างไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
592 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 26/10/2022 เวลา 08:47 น. เครื่องสำรองไฟ หน้าจอกระพริบ ไม่จ่ายไฟเข้าเครื่อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
591 สุพัตรา แก้วทะโร 21/10/2022 เวลา 17:15 น. ตู้เย็น(Refrigerator) ขนาด 6.3 คิว น้ำแข็งเกาะเต็ม ไม่เย็น อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
590 กัมปนาท พรรณราย 21/10/2022 เวลา 14:58 น. เครื่องสำรองไฟขนาด 950VA ไม่สำรองไฟ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
589 พลอยไพลิน จ่าทอง 21/10/2022 เวลา 09:52 น. ตู้เย็น ขนาด 7.5 คิว แบบ 2 ประตู ระบบโนฟรอสต์ รุ่น SJ A24SS ไม่ทำความเย็น กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
588 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 20/10/2022 เวลา 16:27 น. เครื่อง Gas Chromatography เซนเซอร์ heater inlet เสีย โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือมาเช็คให้พบว่ามันเสียต้องซ่อม (ติดต่อ ดร.อภิชัย -ผู้ใช้งาน) กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
587 นุชรีย์ ชมเชย 20/10/2022 เวลา 14:29 น. เครื่องวัดค่าประจุไฟฟ้า(เครื่องวัดค่า d33) เครื่องสำรองไฟที่ต่อกับเครื่องวัดค่าประจุไฟฟ้า(เครื่องวัดค่า d33) มีควันและกลิ่นใหม้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
586 พันทิพา รุณแสง 19/10/2022 เวลา 16:27 น. ชุดกรองน้ำเบื้องต้นก่อนเข้าเครื่องกลั่นน้ำพร้อมอุปกรณ์ สารกรองในเครื่องกรองน้ำสำหรับเข้าเครื่องผลิตน้ำกลั่น ที่ห้อง วท.404 มีปัญหาทำให้มีตะกรันขึ้นมากที่เครื่องน้ำกลั่น ช่างแนะนำให้เปลี่ยนสารกรองของเครื่องกรองก่อน แล้วเมื่อเปลี่ยนเสร็จจึงสามารถล้างตะกรันที่เครื่องกลั่นน้ำ โดยมีเอกสารใบเสนอราคาตามไฟล์แนบ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
585 กัมปนาท พรรณราย 19/10/2022 เวลา 11:42 น. เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบฟังก์ชั่นต่าง ๆ Standford Research System S. Model DS340 มีควันขึ้นตอนใช้งานครั้งล่าสุด กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
584 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 19/10/2022 เวลา 09:22 น. ตู้อบ ประตูตู้อบด้านซ้าย ด้ามจับประตูไม่สามารถปิดประตูได้ เนื่องจากกลอนด้ามจับประตูเด้งกลับ กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
583 อนุชิต ดาราไกร 17/10/2022 เวลา 16:36 น. เครื่องจำลองสภาพอากาศ (Plant Growth Cabinet) 1000l high int รุ่น GS-1000CH เปิดเครื่องไม่ได้ สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากทำไฟดับทั้งอาคาร กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
582 กรุงประกาย อัมโร 17/10/2022 เวลา 16:02 น. รถเข็นเอนกประสงค์ / วิทยาศาสตร์(วัสดุสนล.)11/2557/ชำรุดเนื่องจากแผ่นพื้นสำหรับยึดราวเข็นแตก กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
581 กัมปนาท พรรณราย 17/10/2022 เวลา 14:52 น. Electron diffraction Apparatus ปุ่มปรับ Volt เสีย กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
580 กัมปนาท พรรณราย 12/10/2022 เวลา 14:34 น. เครื่องสำรองไฟขนาด 1000VA แบตเตอรี่เสื่อม กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
579 ภัทรานิษฐ์ ชูบัวทอง 12/10/2022 เวลา 09:26 น. เครื่องตรวจชนิดของสารแบบวัดค่าการดูดกลืน เครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่ใช้งานร่วมกับเครื่องดังกล่าวมีอาการเมนบอร์ดเสีย ไม่สามารถซ่อมได้ จึงต้องลงโปรแกรมกับเครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มาใช้งานแทน กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
578 กรุงประกาย อัมโร 11/10/2022 เวลา 15:46 น. 330/43-100/4-7/2542 / ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อม /ย้ายจากห้อง B.305 ไปยัง B.205 และตรวจเช็คสภาพการทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,เศียร บัวแก้ว,จำรัส ณ สุวรรณ รอผลประเมิน
577 กรุงประกาย อัมโร 11/10/2022 เวลา 15:41 น. 330/43-202/1-1/2545 (WB)/ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อม/ตรวจเช็คสภาพเนื่องจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลางาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,เศียร บัวแก้ว,จำรัส ณ สุวรรณ รอผลประเมิน
576 อัครพงษ์ ตุลย์จิตราภรณ์ 11/10/2022 เวลา 11:19 น. เครื่องผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง ขนาด 6นิ้วx15นิ้วL ระบบน้ำหล่อเย็นเปิดไม่ได้ เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
575 กนกอร ศรีจันทร์ 10/10/2022 เวลา 16:21 น. เครื่องลูมินเนสเซนซ์ สเปคโตรมิเตอร์ (Luminescence Spectrometer) (30,975.73) USD เปิดโปรแกรมใช้งานไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
573 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 10/10/2022 เวลา 11:14 น. เครื่องดูดปล่อยสารละลาย ขนาด 0.1-3 UL ปลายหัวสวมไมโครทิปหลุด ไม่สามารถสวมทิปได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
574 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 10/10/2022 เวลา 11:14 น. เครื่องดูดปล่อยสารละลาย ขนาด 20-200 UL ไม่สามารถดูดสารละลายได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
571 กรุงประกาย อัมโร 07/10/2022 เวลา 14:26 น. เครื่องทดสอบการทนต่อแรงดึงและแรงกด (Universal Testing Machine) ตรวจสอบประสิทธิภาพ และปรับตั้งสายพาน กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
570 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 06/10/2022 เวลา 15:51 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) น้ำจากท่อน้ำในตู้ดูดควันรั่วออกมาบริเวณพื้นห้อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
569 กานดา ปานทอง 06/10/2022 เวลา 11:29 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง เปิดเครื่องแล้ว ไม่ปรากฏ 0.00 แต่ปรากฏตัวอักษรวิ่ง Interial zero range อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
568 เศียร บัวแก้ว 06/10/2022 เวลา 11:24 น. เครื่องบดผสมตัวอย่างพร้อมหัวปั่น (Homogenizer) Model x10/20 E3 แกนหมุนไม่ได้ศูนย์กลางและสลักหัก ถอดแกนหมุนไม่ออก เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
567 กรุงประกาย อัมโร 05/10/2022 เวลา 15:46 น. 300-324-43-600-2-45/เครื่องหมุนเวียนน้ำเย็น/ไม่เย็น อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
566 กรุงประกาย อัมโร 05/10/2022 เวลา 15:32 น. ตู้ดูดควัน ตู้ 2 / สลิงขาด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
565 นารีนาท มุนีรังสี 03/10/2022 เวลา 17:48 น. ตู้ปลอดเชื้อ รบกวนช่วยเข้ามาตรวจเช็คประสิทธิภาพของหลอดไฟ UV โทร8143 หรือ 8130 กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
564 แหลมทอง ชื่นชม 03/10/2022 เวลา 13:20 น. เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ เกิดการรั่วบริเวณ seal ยาง ทุกจุด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
563 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 03/10/2022 เวลา 11:18 น. ตู้ปลอดเชื้อไบโอฮาซาด วาล์วแก๊สชำรุดได้กลิ่นแก๊สทุกครั้งที่เปิดใช้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
562 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 30/09/2022 เวลา 11:12 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมชุดวัดอุณหภูมิ IKA รุ่น C-MAG HS7 Package electric contact thermometer รุ่น IKA-ETS-D5 ขึ้น error 8 อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
561 เศียร บัวแก้ว 26/09/2022 เวลา 14:14 น. ปั๊มสุญญากาศชนิดโรตารี รุ่น IM115D เปลี่ยนน้ำมัน pump เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
560 เศียร บัวแก้ว 26/09/2022 เวลา 14:12 น. ปั๊มสุญญากาศชนิดโรตารี รุ่น IM115D เครื่องไม่ทำงาน เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
559 อนุชิต บิลหละ 23/09/2022 เวลา 14:37 น. Standard Lab Oven ฝาครอบปุ่มกดSetหลุด กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
558 รมิตานันท์ มาลากูล 23/09/2022 เวลา 10:56 น. เครื่องกวนสารโดยระบบแท่งแม่เหล็กและแผ่นความร้อน ไม่ร้อน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
557 รมิตานันท์ มาลากูล 23/09/2022 เวลา 10:52 น. เครื่องให้ความร้อนและกวนสารละลายพร้อมอุปกรณ์ กวนสารไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
556 รมิตานันท์ มาลากูล 23/09/2022 เวลา 10:50 น. Microbial safety cabt-class II1.8 ไม่มีลมเข้าเครื่อง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
555 รมิตานันท์ มาลากูล 23/09/2022 เวลา 10:47 น. ตู้แช่ 2 ประตูแบบดิจิตอล รุ่น SEC-1000 ไฟภายในตู้ไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
554 พันทิพา รุณแสง 20/09/2022 เวลา 16:47 น. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ model ES-315 มีน้ำรั่วออกจากเครื่อง กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
553 กรุงประกาย อัมโร 20/09/2022 เวลา 13:54 น. ตู้ดูดควัน/หลอดไฟไม่ติด บานตู้เลื่อนเปิดปิดยาก กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
552 สุพัตรา แก้วทะโร 19/09/2022 เวลา 17:30 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic stirrer & hot plate) หน้าจอบอก Error และไม่แสดงอุณหภูมิและไม่หมุน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
551 สุพัตรา แก้วทะโร 16/09/2022 เวลา 13:30 น. เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร (Rotavapor R-220 pro, 230V) พร้อมอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของเครื่องกลั่นเลื่อนจากตำแหน่งเดิม อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
550 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 16/09/2022 เวลา 11:03 น. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดพร้อมเครื่องกรองน้ำคู่ เปิดเครื่องทิ้งไว้ทั้งคืน เมื่อมาดูตอนเช้าปรากฏว่าไม่มีน้ำแข็งออกจากเครื่องเลย อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
549 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 15/09/2022 เวลา 15:15 น. เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก ไฟเข้าแต่มอเตอร์ไม่หมุน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
548 กรุงประกาย อัมโร 14/09/2022 เวลา 17:36 น. 6515_036_0001-149_002/Waterbath ม.นรา/เซ็ทอุณหภูมิไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
547 กรุงประกาย อัมโร 14/09/2022 เวลา 17:33 น. 330*/1726 งบ2556/เครื่องเคลือบพลาสติก A4-A3 FGK330/เมื่อเคลือบแล้วจะเป็นคลื่นลูกระนาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
546 กรุงประกาย อัมโร 14/09/2022 เวลา 17:29 น. ตู้ดูดควัน /เมื่อเปิดเครื่องจะมีน้ำพุ่งออกมาจากตู้กักสารเคมี กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
545 ปัญชลิกา เดชะมาก 14/09/2022 เวลา 16:20 น. เครื่องอ่านไมโครเพลท Plate position error กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
544 สุจิตรา แก้วสระ 14/09/2022 เวลา 15:27 น. เครื่องอังไอน้ำ (Water Baths) ไม่สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
543 สุจิตรา แก้วสระ 14/09/2022 เวลา 15:19 น. เครื่องอังไอน้ำ (Water bath) เสียบปลั๊กไฟ เครื่องไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
542 อนุชิต บิลหละ 13/09/2022 เวลา 14:48 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร (Spectrophotometer visible) รุ่น Genesys 10S UV-Vis error ขึ้น Intranent not calibrated contect your service represenative (อาการเดิมเพิ่งซ่อมเสร็จไม่นาน) กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
541 นุชรีย์ ชมเชย 13/09/2022 เวลา 14:38 น. เครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สายน้ำดีชำรุด (ขาด) กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
540 ปิยากร บุญยัง 13/09/2022 เวลา 10:48 น. กล้องจุลทรรศนฺชนิด 3ตา FLUORESCENCE หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นต์ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
539 กรุงประกาย อัมโร 12/09/2022 เวลา 12:50 น. วท.คอม/09-999-001/53(ว) / เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง / สายฉีดน้ำแตก อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
538 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 10/09/2022 เวลา 20:18 น. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดพร้อมเครื่องกรองน้ำคู่ เมื่อเปิดวาล์วน้ำเข้าเครื่องพบว่ามีน้ำไหลออกจากสายยางภายในตัวเครื่องตลอดเวลา อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
537 ปัญชลิกา เดชะมาก 09/09/2022 เวลา 08:57 น. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง Detector มีปัญหา กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
536 ปัทมา ชูมณี 07/09/2022 เวลา 17:35 น. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ รุ่น WB-29 ไม่สามารถปรับ/เซ็ตอุณหภูมิตามที่ต้องการได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
535 กานดา ปานทอง 07/09/2022 เวลา 16:28 น. Cooling Ace Model CA-1111 EY188318 มีน้ำรั่วด้านล่างของเครื่องขณะเปิดใช้งาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
534 ภัสมน เมืองทอง 07/09/2022 เวลา 10:56 น. ตู้ปลอดเชื้อชนิดลมเป่าตามแนวนอนขนาดกว้าง 48นิ้ว ลึก24นิ้ว สูง 24นิ้ว ใช้ Hepo-Absolute Air Filter กรองได้ถึง 0.3 ไมครอน ลมจากตู้พัดแรงเกินไป กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
533 ปัญชลิกา เดชะมาก 06/09/2022 เวลา 17:17 น. เครื่องแยกดีเอ็นเอแบบแนวนอน เสียบปลั๊กแล้วเครื่องเปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
532 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 06/09/2022 เวลา 16:24 น. กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ วาวล์เปิด-ปิด oil รั่ว อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
531 พันทิพา รุณแสง 06/09/2022 เวลา 16:06 น. ระบบทำความเย็นในห้อง Cold room อุณหภูมิขึ้นไปเป็น อุณหภูมิห้อง กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
530 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 06/09/2022 เวลา 13:53 น. เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 10000 RPM หลอดติด roter เอาไม่ออก อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
529 กนกอร ศรีจันทร์ 05/09/2022 เวลา 15:12 น. เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ย่านแสงมองเห็น (Visible Spectrophotometer) วัดค่าไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
528 นิดานุช ชัมภูชนะ 05/09/2022 เวลา 12:35 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง เปิดฝาเครื่องไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
527 ปัญชลิกา เดชะมาก 02/09/2022 เวลา 08:56 น. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค realtime PCR System Self Test ไม่ผ่าน error x000B0035,2 กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
526 ปัญชลิกา เดชะมาก 01/09/2022 เวลา 10:36 น. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค realtime PCR เครื่องสำรองไฟที่ใช้งานคู่กับเครื่องมือไ่ม่สำรองไฟ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
525 กัมปนาท พรรณราย 01/09/2022 เวลา 09:47 น. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 950 VA ไม่สำรองไฟ กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
524 วรางคณา ราชชำรอง 29/08/2022 เวลา 16:31 น. ชุดวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-16-1/33(บ) - สรีร/Sth-19-4/33 arm cuff เเละลูกบีบปี๊มลมเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
523 วรางคณา ราชชำรอง 29/08/2022 เวลา 16:30 น. ชุดวัดความดันเลือดพร้อมหูฟัง รหัสหูฟัง สรีร/Sth-16-1/33(บ) - สรีร/Sth-19-4/33 arm cuff เเละลูกบีบปี๊มลมเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
522 วรางคณา ราชชำรอง 29/08/2022 เวลา 16:29 น. ชุดวัดความดันเลือด (เครื่องวัดความดันและหูฟัง) arm cuff เเละลูกบีบปี๊มลมเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
521 วรางคณา ราชชำรอง 29/08/2022 เวลา 16:29 น. ชุดวัดความดันเลือด (เครื่องวัดความดันและหูฟัง) arm cuff เเละลูกบีบปี๊มลมเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
520 วรางคณา ราชชำรอง 29/08/2022 เวลา 16:28 น. ชุดวัดความดันเลือด (เครื่องวัดความดันและหูฟัง) arm cuff เเละลูกบีบปี๊มลมเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
519 วรางคณา ราชชำรอง 29/08/2022 เวลา 16:27 น. ชุดวัดความดันเลือด (เครื่องวัดความดันและหูฟัง) arm cuff เเละลูกบีบปี๊มลมเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
518 วรางคณา ราชชำรอง 29/08/2022 เวลา 16:27 น. ชุดวัดความดันเลือด (เครื่องวัดความดันและหูฟัง) arm cuff เเละลูกบีบปี๊มลมเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
517 วรางคณา ราชชำรอง 29/08/2022 เวลา 16:25 น. เครื่องวัดความดันเลือด arm cuff เเละลูกบีบปี๊มลมเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
516 วรางคณา ราชชำรอง 29/08/2022 เวลา 16:24 น. เครื่องวัดความดันเลือด arm cuff เเละลูกบีบปี๊มลมเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
515 วรางคณา ราชชำรอง 29/08/2022 เวลา 16:24 น. เครื่องวัดความดันเลือด arm cuff เเละลูกบีบปี๊มลมเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
514 วรางคณา ราชชำรอง 29/08/2022 เวลา 13:02 น. เครื่องวัดความดันเลือด arm cuff เเละลูกบีบปี๊มลมเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
513 วรางคณา ราชชำรอง 29/08/2022 เวลา 13:02 น. เครื่องวัดความดันเลือด arm cuff เเละลูกบีบปี๊มลมเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
512 วรางคณา ราชชำรอง 29/08/2022 เวลา 13:00 น. ชุดวัดความดันเลือด (เครื่องวัดความดันและหูฟัง) arm cuff เเละลูกบีบปี๊มลมเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
511 เศียร บัวแก้ว 25/08/2022 เวลา 15:28 น. เครื่องทดสอบการทนต่อแรงดึงและแรงกด (Universal Testing Machine) เครื่อง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ computer ได้ กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
510 นารีนาท มุนีรังสี 24/08/2022 เวลา 12:48 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า150 VA เครื่องส่งเสียงดังตลอดเวลา ไม่ทราบสาเหตุความผิดปกติ เบอร์ติดต่อ 8143 , 8130 กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
509 นีรนุช ภู่สันติ 23/08/2022 เวลา 16:20 น. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำไหลเวียน (Water Regiculating Aspirator) เครื่องไม่สามารถเปิดทำงานได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
508 นิดานุช ชัมภูชนะ 19/08/2022 เวลา 14:20 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง เปิดเครื่องไม่ติด หน้าจอไม่แสดงอะไรเลย กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
507 นิดานุช ชัมภูชนะ 19/08/2022 เวลา 14:17 น. ตู้ดูดควัน ขนาด 180x80x150cm. เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
506 นิดานุช ชัมภูชนะ 18/08/2022 เวลา 12:21 น. เครื่องปั๊มสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ เปิดสวิตซ์แล้วมีควัน+เหม็นไหม้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
505 อนุชิต ดาราไกร 18/08/2022 เวลา 10:46 น. เครื่องจำลองสภาพอากาศ (Plant Growth Cabinet) 1000l high int รุ่น GS-1000CH หลอดไฟติดค้าง 1 ดวง ในช่วงที่ตั้งค่าให้หลอดไฟดับหมด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
504 อนุชิต ดาราไกร 18/08/2022 เวลา 10:44 น. Mini-Pam แบตเตอรีเสื่อม เก็บไฟไม่อยู่ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
503 อนุชิต บิลหละ 16/08/2022 เวลา 13:28 น. ตู้เย็น ขนาด 14.7 คิว ไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
502 อนุชิต บิลหละ 16/08/2022 เวลา 13:27 น. ตู้เย็น ขนาด 14.7 คิว ไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
501 จิระภา พันธรัตน์ 15/08/2022 เวลา 11:47 น. ชุดhorizontal gel electrophoresis ser ฝาปิดเครื่องชำรุด กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
500 ปิยากร บุญยัง 15/08/2022 เวลา 11:28 น. เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำ ไฟไม่เข้าตัวเครื่องสำรองไฟ (ซึ่งใช้คู่กัน) กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
499 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 15/08/2022 เวลา 08:54 น. ชุดเครื่องกลั่นระเหยสารสูญญากาศแบบหมุน แสงฟลูออเรสเซนส์อ่อนเนื่องจากหลอดทังสแตนหมดอายุการใช้งาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
498 จิระภา พันธรัตน์ 11/08/2022 เวลา 11:28 น. ตู้เย็น ขนาด 15.2 คิว ระบบโนฟอร์ส2ประตู ทำความเย็นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
497 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 11/08/2022 เวลา 11:24 น. ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow Cabinet) Class II Type A2 ไฟฟลูออเรสเซนต์ไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
496 นุชรีย์ ชมเชย 11/08/2022 เวลา 10:01 น. เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบสากล ไม่สามารถเอาข้อมูลผลการทดสอบออกจากเครื่องได้ เนื่องจาก save ข้อมูลลงแผ่น Floppy Disk A และเครื่องอ่านแผ่น Floppy Disk A ใช้การไม่ได้ และไม่สามารถเปลี่ยนชุดคอมพิวเตอร์ได้ เพราะสายเชื่อมระหว่างเครื่อง UTM กับ คอมฯ ใช้ด้วยกันไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
495 พันทิพา รุณแสง 10/08/2022 เวลา 10:38 น. เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความดันสูง(Autoclave)ความจุห้องนึ่ง 85 ลิตร ไฟช๊อตเปิดเครื่องไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
494 เศียร บัวแก้ว 10/08/2022 เวลา 09:46 น. ชุดผสมและขึ้นรูปสำหรับพลาสติกและยาง(Plastic processing) สาย thermocouple ขาด กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
493 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 09/08/2022 เวลา 17:55 น. เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร สเปคโตรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์แบบสแกนได้ switch ไฟด้านหน้าเครื่อง stabilizer ที่ติดกับเครื่องสเปคโตรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์หลุดออกมา ทำให้เปิด stabilizer และเครื่องสเปคโตรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์ ไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
492 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 08/08/2022 เวลา 15:24 น. Circular Dichroism Chiroptical Spectrometer เปิดแก๊สไนโตรเจนเข้าเครื่องแล้วดูเข็ม Flowmeter แล้วไม่ขึ้น และต่อมาสายท่อแก๊สที่ต่อจากถังหลุดออกจากกัน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
491 จิระภา พันธรัตน์ 08/08/2022 เวลา 09:51 น. ตู้ควัน ฟิลเตอร์เสีย กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
490 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 05/08/2022 เวลา 10:48 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
489 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 05/08/2022 เวลา 10:32 น. เครื่องตรวจสอบโครงสร้างโมเลกุลด้วยระบบแสงอินฟราเรดระบบฟูเรียลทรานฟอร์ม (Fourier Transform Infrared Spectrophotometer) TENSOR 27 บานเปิดของเครื่อง FTIR ไม่สามารถเปิดค้างได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
487 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 05/08/2022 เวลา 10:25 น. ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 15.2 คิวบิกฟุต รุ่น wm 152 n/s1 ไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
485 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 04/08/2022 เวลา 09:18 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance) เปิดเครื่องไม่ติด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
484 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 04/08/2022 เวลา 09:11 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hot Plate) ขนาด 1500 w. เปลี่ยนปลั๊กๆเดิมใช้ไม่ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
483 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 04/08/2022 เวลา 08:44 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hot Plate) ขนาด 1500 w. เครื่องไม่ทำงาน ไม่ร้อน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
482 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 04/08/2022 เวลา 08:43 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hot Plate) ขนาด 1500 w. เครื่องไม่ทำงาน ไม่ร้อน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
481 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 04/08/2022 เวลา 08:42 น. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge)แบบตั้งโต๊ะ ควันขึ้น มีกลิ่นเหม็นไหม้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
480 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 03/08/2022 เวลา 13:00 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ฝาเครื่องชำรุด ปิดฝาเครื่องไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
479 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 03/08/2022 เวลา 12:58 น. ตู้แช่ 2 ประตู BEVEREST ระเหยน้ำ ขนาด 110*62*205 ประตูปิดไม่สนิท ทำให้ความเย็นในตู้ถูกระบายออกมา กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
478 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 03/08/2022 เวลา 12:54 น. ตู้เย็น ไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
477 ภัสมน เมืองทอง 03/08/2022 เวลา 09:11 น. research microscope with digital camera ปุ่มปรับภาพหยาบไม่คงที่ หมุนพร้อมกับปุ่มปรับภาพละเอียด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
476 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 02/08/2022 เวลา 10:41 น. เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 10000 RPM สีหัวเครื่องถลอกเป็นสนิม กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,จำรัส ณ สุวรรณ ดำเนินการเสร็จ
475 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 01/08/2022 เวลา 10:20 น. เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดพร้อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
474 กรุงประกาย อัมโร 01/08/2022 เวลา 09:34 น. กล้องจุลทรรศน์ กำลังขยายต่ำ 3 กระบอก รุ่น SZ4045CRTV / PERCH-PSU46FX-144 (s) / ไฟไม่ติด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
473 อนุชิต บิลหละ 27/07/2022 เวลา 12:27 น. Microbial safety cabt-class II,1.8 หลอด UV เสีย กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
472 กรุงประกาย อัมโร 27/07/2022 เวลา 09:20 น. Anat 43/400/1-1/46 / critical point dryer / สายแก็สแตก เปราะ เสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
471 สุจิตรา แก้วสระ 25/07/2022 เวลา 16:17 น. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Magnetic Stirrer & Hot plate) เปิดเครื่องไม่สามารถปรับระดับการหมุนได้เนื่องจากปุ่มปรับและไฟแสดงการใช้งานเสื่อมสภาพ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
470 สุจิตรา แก้วสระ 25/07/2022 เวลา 16:09 น. เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์(Visible Spectrophotometer) เปิดเครื่องมีเสียงดัง อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
469 สุจิตรา แก้วสระ 25/07/2022 เวลา 15:13 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง จอภาพมองไม่เห็น ไม่สามารถใช้งานได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
468 สุจิตรา แก้วสระ 25/07/2022 เวลา 15:10 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500w. เป็นสนิมเปิดเครื่องไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
467 สุจิตรา แก้วสระ 25/07/2022 เวลา 15:09 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500w. เป็นสนิมเปิดเครื่องไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
466 สุจิตรา แก้วสระ 25/07/2022 เวลา 15:07 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500w. เป็นสนิม เปิดเครื่องไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
465 สุจิตรา แก้วสระ 25/07/2022 เวลา 15:05 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500w. เป็นสนิม ปรับอุณหภูมิไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
464 สุจิตรา แก้วสระ 25/07/2022 เวลา 15:01 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500w. เป็นสนิมและไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
463 สุจิตรา แก้วสระ 25/07/2022 เวลา 14:58 น. เตาไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ (Hotplate) แบบกลม ขนาด 1500w. เป็นสนิม ปรับอุณหภูมิไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
462 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 25/07/2022 เวลา 14:38 น. ตู้อบสมุนไพร (Oven) เปิดเครื่องแล้วไฟ alarm (สีแดงติดค้าง) และอุณหภูมิก็ไม่เพิ่มขึ้นเลย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
461 โกศล ภูริวัฒนกุล 20/07/2022 เวลา 15:21 น. กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา ไพไม่ติด กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
460 เศียร บัวแก้ว 20/07/2022 เวลา 14:25 น. เครื่องทดสอบการทนต่อแรงดึงและแรงกด (Universal Testing Machine) cross head เคลื่อนที่ไปสิ้นสุดที่ 550 มม.ไมสุดแขนของเครื่อง เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
459 อนุชิต บิลหละ 20/07/2022 เวลา 11:56 น. Microbial safety cabt-class II,1.8 แผงควบคุมเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
458 นุชรีย์ ชมเชย 19/07/2022 เวลา 14:39 น. เตาเผาอุณหภูมิสูง ตัวตั้งอุณหภูมิชำรุด (ตัวอักษรขาด)) กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
457 นุชรีย์ ชมเชย 19/07/2022 เวลา 14:21 น. เครื่องขัดชิ้นงานหยาบและละเอียดแบบปรับความเร็ว 2 จาน น้ำรั่วใต้เครื่อง เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
456 ฐิติมา รุจิราลัย 15/07/2022 เวลา 10:55 น. เครื่องแยกสารประกอบโดยใช้ก๊าซ เครื่องมีกลิ่นไหม้ หน้าจอเครื่อง GC ดับ ไม่สามารถใช้งานได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
455 กรุงประกาย อัมโร 12/07/2022 เวลา 18:03 น. 300-324-44-205-1-42/ปั๊มสุญญากาศ/มีน้ำใหลออกทางท่อสุญญากาศ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
454 อนุชิต บิลหละ 12/07/2022 เวลา 13:31 น. ตู้แช่เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 33 คิว รุ่น SDC - 1000 AY ไม่เย็น อุณหภูมิสูง อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
453 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 08/07/2022 เวลา 15:00 น. เครื่องฉีดสารอัตโนมัติ Tube ฝั่งเข้า column ขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
452 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 08/07/2022 เวลา 14:40 น. ตู้แช่เย็นกระจก 2 ประตู ตู้เย็นไม่สามารถทำอุณหภูมิ set ที่ 4 องศาตู้แสดงอุณหภูมิ 22 องศา กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
451 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 08/07/2022 เวลา 11:32 น. ตู้ดูดควัน สำหรับห้องปฏิบัติการ ขึ้น air fail กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
450 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 08/07/2022 เวลา 11:31 น. ตู้ดูดควัน สำหรับห้องปฏิบัติการ เปิดไม่ติด บอร์ดเสีย กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
449 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 08/07/2022 เวลา 11:30 น. ตู้ดูดควัน สำหรับห้องปฏิบัติการ มอเตอร์และinverter ไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
448 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 08/07/2022 เวลา 11:26 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ขึ้น Er01 น้ำแห้งและมีกลิ่นไหม กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
447 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 07/07/2022 เวลา 12:41 น. อ่างน้ำแบบเขย่าสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ Shaking Water Baths set อุณหภูมิ เปิดเครื่องแล้วไฟช๊อต ควันฟุ้ง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
446 โกศล ภูริวัฒนกุล 06/07/2022 เวลา 16:38 น. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว พร้อมชุดขาแขวน ใช้งานไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
444 โกศล ภูริวัฒนกุล 06/07/2022 เวลา 15:20 น. กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 ตา ไฟไม่ติด รุ่น ch-2 กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
443 กนกอร ศรีจันทร์ 06/07/2022 เวลา 14:47 น. เครื่องดิจิตอลโพลาริมิเตอร์ หน้าจอคอมโชว์เส้นสีชมพู กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
441 วรางคณา ราชชำรอง 06/07/2022 เวลา 10:31 น. สายพานวิ่งออกกำลังกายสำหรับสัตว์ทดลอง มอเตอร์ไม่หมุน กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
440 ปิยากร บุญยัง 06/07/2022 เวลา 09:40 น. เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ที่จับบลอคตัวอย่างเลื่อนมาหน้าสุด แต่ไม่สามารถกดปุ่มถอยหลังหรือเลื่อนได้ ทำให้ไม่สามารถตัดตัวอย่างได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
439 กนกอร ศรีจันทร์ 04/07/2022 เวลา 10:56 น. เครื่องปั้มน้ำ แบบลดความดัน (Aspirator pump) WJ-20 ปั๊มไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
438 กรุงประกาย อัมโร 01/07/2022 เวลา 14:24 น. PERCH-PSU-45FX-072(S) / Vacuum pump / เปลี่ยนน้ำมัน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
437 ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ 30/06/2022 เวลา 16:24 น. ตู้เย็น(Refrigerator)โนฟรอส ขนาด 9.9 คิว มีเสียงดัง แบบสั่นๆ ตลอดเวลา อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
435 ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ 30/06/2022 เวลา 16:22 น. ตู้ควัน สลิงขาด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
436 ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ 30/06/2022 เวลา 16:22 น. ตู้ควัน มีเสียงดังผิดปกติ ไม่ใช่เสียงดังจากการทำงานเหมือนตู้อื่น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
434 เพชรดาพัชญ์ บุญสุข 30/06/2022 เวลา 15:43 น. ตู้เย็นขนาด 14.4 คิวบิกฟุต ไม่เย็น กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
433 นุชรีย์ ชมเชย 30/06/2022 เวลา 13:00 น. เครื่อง Thermo gravimetric Analyzer เครื่องสำรองไฟ ไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
432 สุจิตรา แก้วสระ 30/06/2022 เวลา 09:12 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง จอลาง มองไม่ชัด อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
431 สุจิตรา แก้วสระ 30/06/2022 เวลา 09:10 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง จอลาง มองไม่เห็น อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
430 นารีนาท มุนีรังสี 29/06/2022 เวลา 17:56 น. เครื่องย้ายโปรตีนจากแผ่นเจลสู่เมมเบรนแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้ง เครื่องไม่สามารถทำงานได้ คาดว่ามีปัญหาที่ไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
429 กรุงประกาย อัมโร 29/06/2022 เวลา 14:24 น. เครื่องบดผสมตัวอย่างพร้อมหัวปั่น (Homogenizer) Model x10/20 E3 แหวนรองสกรูล๊อกใบมีดหาย เศียร บัวแก้ว,จำรัส ณ สุวรรณ รอผลประเมิน
428 กนกอร ศรีจันทร์ 29/06/2022 เวลา 14:14 น. เครื่องปั๊มลดความดันโดยใช้น้ำ (Aspirator pump) ปั๊ัมไม่ทำงาน ไม่ดูดสารละลาย อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
427 กนกอร ศรีจันทร์ 29/06/2022 เวลา 14:13 น. เครื่องปั๊มลดความดันโดยใช้น้ำ (Aspirator pump) ปั๊มไม่ทำงาน ไม่ดูดสาร อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
422 กัมปนาท พรรณราย 28/06/2022 เวลา 10:08 น. เครื่องสำรองไฟขนาด 950VA แบตเตอรี่เสื่อม กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
423 กัมปนาท พรรณราย 28/06/2022 เวลา 10:08 น. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1400 VA เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
421 กัมปนาท พรรณราย 28/06/2022 เวลา 10:06 น. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA แบตเตอรี่เสื่อม กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
420 กัมปนาท พรรณราย 27/06/2022 เวลา 10:40 น. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA เปิดไม่ติด กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
419 นารีนาท มุนีรังสี 24/06/2022 เวลา 13:46 น. ตู้เย็นขนาด 19คิว ตู้เย็นมีน้ำแข็งเกาะเร็ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
418 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 23/06/2022 เวลา 13:31 น. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติตดั้ง สกปรกมาก ต้องล้าง กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
417 จิระภา พันธรัตน์ 22/06/2022 เวลา 09:35 น. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ค่าโอมห์ไม่ได้ตามต้องการ แจ้งเตือนเปลี่ยนไส้กรอง กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
416 ปิยากร บุญยัง 20/06/2022 เวลา 14:38 น. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า 2KVA ไฟกะพริบ และไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
415 กรุงประกาย อัมโร 20/06/2022 เวลา 10:14 น. รถยกลาก (รับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า2500 กก.) ไม่สามารถใช้ยกพาเลทเพื่อเคลื่อนย้ายของได้ กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
414 จิระภา พันธรัตน์ 17/06/2022 เวลา 16:52 น. เครื่องดูดความชื้น ไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร ดำเนินการเสร็จ
413 ภัสมน เมืองทอง 17/06/2022 เวลา 12:06 น. ตู้ดูดกลิ่นและไอสารเคมี เปลี่ยน filter เนื่องจากไม่สามารถดูดกลิ่นได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
411 อนุชิต บิลหละ 17/06/2022 เวลา 11:30 น. ตู้ปลอดเชื้อสำหรับถ่ายโอนจุลินทรีย์ หลอดไฟUV ไม่ติด กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
410 กนกอร ศรีจันทร์ 17/06/2022 เวลา 10:38 น. เครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตเมตรี ลำแสงคู่ 1 ชุด baseline ไม่นิ่ง ที่หน้าจอเวลาใช้งานมีเส้นโชว์ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
409 โกศล ภูริวัฒนกุล 17/06/2022 เวลา 09:43 น. ชุดปั้มลม แอร์บรัช X2 ลมรั่ว กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
407 กรุงประกาย อัมโร 15/06/2022 เวลา 09:10 น. เครื่องวัดความหนืดของยางและส่วนผสม (Momey MV 2000) เปลี่ยนแบตเตอรี่แบคอัพ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
406 อนุชิต บิลหละ 14/06/2022 เวลา 16:09 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อดัวยไฟฟ้า เปิดสวิทซ์Displayกระพริบแล้วดับ (อาการเดิม) กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
404 สมพงค์ กาพันธ์ 10/06/2022 เวลา 16:10 น. เครื่องตัดเนื้อเยื่อ ตัดได้หนา 0-50 ไบครอน น๊อตหลุด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,จำรัส ณ สุวรรณ รอผลประเมิน
403 จิระภา พันธรัตน์ 10/06/2022 เวลา 10:27 น. ตู้เย็นแบบ 2 ประตู สีน้ำเงิน ขนาด 21.8 คิวบิกฟุต ไม่ทำความเย็น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
402 เศียร บัวแก้ว 09/06/2022 เวลา 15:39 น. ตู้ดูดควันพร้อม Hood และชุดกรองสารพิษ switch เสีย เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
401 นุชรีย์ ชมเชย 07/06/2022 เวลา 13:04 น. เครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ น้ำไม่ไหล ระบบกรองมีปัญหา กรุงประกาย อัมโร,เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
400 ภัสมน เมืองทอง 07/06/2022 เวลา 10:42 น. ตู้ปลอดเชื้อ เป็นตู้ที่มีลมเป่าในแนวนอนมีพื้นที่ภายในตู้ขนาด กว้าง x สูง x ลึก = 48x24x24 นิ้ว มีอุปกรณ์ประกอบ - ตะเกียงอัตโนมัติแบบ Fireboy - เก้าอี้ชนิดหมุนมีพนักพิง - ถังแก๊ส 15 กิโลกรัม เปลี่ยนหลอดยูวี 2 หลอด กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
399 ปิยากร บุญยัง 06/06/2022 เวลา 15:48 น. เครื่องทำน้ำแข็ง ทำน้ำแข็งได้ช้าและน้อยกว่าปกติ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
398 กิติยา เอกเชวง 06/06/2022 เวลา 10:57 น. ตู้ดูดควัน เครื่องไม่ทำงาน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
397 ธนวัฒน์ จันทร์หนู 02/06/2022 เวลา 15:14 น. เครื่องหาจุดหลอมเหลว (Melting point apparatus) เมื่อเปิดใช้งานด้วยเวลาเท่ากัน อุณหภูมิขึ้นช้ามาก เมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกัน กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
396 ศตพร อิสระ 31/05/2022 เวลา 12:16 น. เครื่องทำให้สารละลายเข้มข้นโดยอาศัยการปั่นเหวี่ยงเป็นสภาวะสูญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ:1.เครื่องปั่นเหวี่ยงสูญญากาศ 2.ส่วนควบแน่นไอระเหยของสาร 3.ชุดปั๊มสูญญากาศ 4.หัวปั่นเหวี่ยงขนาด 1.5/2.0; 10/15และ 50 มิลลิลิตร ตัวล็อกฝาด้านซ้ายมีปัญหา ทำให้เครื่องแจ้งเตือนฝาปิดไม่สนิทตลอดเวลาค่ะ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
395 กรุงประกาย อัมโร 30/05/2022 เวลา 15:03 น. PERCH-PSU63LC-114(S)/ปั๊มสุญญากาศ ชนิดไม่ใช้น้ำมัน/ปั๊มไม่ทำงาน อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
394 กนกกาญจน์ พงษ์สุวรรณ์ 30/05/2022 เวลา 14:34 น. จอภาพ LCD Monitor จำนวน 18 เครื่อง เปิดไม่ได้ 1 จอ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
393 กรุงประกาย อัมโร 27/05/2022 เวลา 14:31 น. PERCH-PSU45FX-187 (s)/Cooling Ace Model CA-1111 EY188318/ไม่เย็น อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
392 กรุงประกาย อัมโร 27/05/2022 เวลา 14:29 น. PERCH-PSU63LC-095(S)/เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน รุ่น CTL-901/ไม่เย็น อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
391 กรุงประกาย อัมโร 27/05/2022 เวลา 13:52 น. เครื่องทำแห้งสารละลาย(Freeze Dryer) ในส่วนของเครื่องกลิ้ง IKA ไฟเข้าแต่ไม่หมุน กรุงประกาย อัมโร,จำรัส ณ สุวรรณ รอผลประเมิน
390 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 26/05/2022 เวลา 13:53 น. ตู้แช่อุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส เคลื่อนย้ายตู้จากห้อง B.Sc.0209 ไปวางที่ห้อง B.Sc.0205 พร้อมตรวจเช็คการทำงานของตู้ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล,เศียร บัวแก้ว,จำรัส ณ สุวรรณ ดำเนินการเสร็จ
389 กัมปนาท พรรณราย 25/05/2022 เวลา 11:22 น. เครื่องวัดรังสีแกมมา (Portable Survey meter) สายไฟต่อเข้าลำโพงขาด และ รางถ่านแตก กรุงประกาย อัมโร อยู่ระหว่างดำเนินการ
388 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 24/05/2022 เวลา 09:27 น. ตู้แช่เย็นกระจก 2 ประตู มีเสียงพัดลมดังเป็นระยะ อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
387 ปัญชลิกา เดชะมาก 23/05/2022 เวลา 16:21 น. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบตรวจวัดและวิเคราะห์ผล(Real-time PCR) มีเสียงดังผิดปกติขณะเปิดเครื่อง ไฟสถานะสีเขียวกระพริบ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
386 ปัญชลิกา เดชะมาก 23/05/2022 เวลา 16:17 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA มีเสียงเตือนตอนเปิดใช้งาน สัญลักษณ์ไม่สำรองไฟแจ้งเตือนหน้าเครื่อง อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
384 อนุชิต บิลหละ 20/05/2022 เวลา 10:39 น. ตู้แช่แข็ง -80 องศา ( -50 to -86๐C ) รุ่น 8600 M.8691 อุณหภูมิไม่ลดลงตามที่setไว้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
383 เศียร บัวแก้ว 18/05/2022 เวลา 13:44 น. เครื่องฉีดยาง(Injection molding machine) ขนาด 83 ตัน (หัวแนวนอน 1 หัว) เครื่องไม่มีแรงอัดในการฉีด เศียร บัวแก้ว รอผลประเมิน
382 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 18/05/2022 เวลา 09:59 น. ตู้อบเลี้ยงเชื้อ ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
380 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 17/05/2022 เวลา 14:18 น. เครื่องถ่ายภาพเจล(GEL DOC) รุ่นธรรมดา หลอด uv ไม่ติด 1 หลอด อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
379 อนุชิต บิลหละ 17/05/2022 เวลา 13:58 น. ตู้แช่ 2 ประตู รุ่น SEC - 1000 SBD อุณภูมิสูงกว่าที่setไว้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
378 กรุงประกาย อัมโร 17/05/2022 เวลา 09:43 น. PERCH-PSU46FX-142(s)/น้ำรั่วภายในเครื่อง อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
376 อนุชิต บิลหละ 11/05/2022 เวลา 14:02 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อดัวยไฟฟ้า เปิดสวิทซ์Displayกระพริบแล้วดับ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
375 อนงค์ ภูริวัฒนกุล 05/05/2022 เวลา 11:44 น. Microbial safety cabt-class II,1.8 เปิดใช้แล้ว เครื่องร้องเสียงดัง กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
374 อนงค์ ภูริวัฒนกุล 05/05/2022 เวลา 11:39 น. Microbial safety cabt-class II,1.8 ปลั๊กในตู้ใช้ไม่ได้ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
373 พันทิพา รุณแสง 03/05/2022 เวลา 19:16 น. ตู้แช่แข็งชนิดอุณหภูมิต่ำาพิเศษ (Ultra-Low Freeger) ไฟไม่เข้า กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
372 เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ 03/05/2022 เวลา 11:58 น. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง เครื่องไม่ทำงาน ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
371 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 29/04/2022 เวลา 09:01 น. เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง มีน้ำมันล้นออกมาจากปั๊บ อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
370 โอภาส บุญเกิด 28/04/2022 เวลา 14:32 น. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer) รุ่น Intel Pentium D Procecer E2140,1MB Cache,1.6Ghz HP PavilionLCD17" เครื่องดับ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
369 จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ 27/04/2022 เวลา 11:40 น. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) มีกลิ่นไหม้ อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
367 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 19/04/2022 เวลา 16:22 น. เครื่องอัดสารชนิด Diode Array DAD detecter มีปัญหา ขึ้นคำว่า UV ignition failed กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
366 สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 19/04/2022 เวลา 14:16 น. ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกตวัดแรงดันแก๊ส CO2 ขาออกไม่ขึ้น กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล ดำเนินการเสร็จ
365 สุจิตรา แก้วสระ 12/04/2022 เวลา 15:38 น. ตู้เย็น (Refrigerator) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13 คิวบิกฟุต เสียบปลั๊ก ไฟไม่เข้าตัวเครื่อง อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
364 สุจิตรา แก้วสระ 12/04/2022 เวลา 15:37 น. ตู้เย็น (Refrigerator) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13 คิวบิกฟุต เสียบปลั๊ก ไฟไม่เข้าตัวเครื่อง อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
363 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 08/04/2022 เวลา 15:18 น. Top loading balance (เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง Max.wt.220g. เครื่องไม่ติด กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
361 เยาวภา สุขพรมา 07/04/2022 เวลา 12:22 น. ตู้อบความร้อน (Oven) เปิดสวิชต์แล้ว ขึ้น สีแดง (ปุ่ม alarm) และหน้าจออุณหภูมิ ไม่ขึ้นตัวเลข อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
360 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 07/04/2022 เวลา 10:55 น. ชุดเก็บสารละลายบริสุทธิ์ Fraction collector model 2110 เครื่องไม่ทำงาน ตัว collector ไม่หมุน/เคลื่อน และขึ้น error message ว่า ER02 motor jam กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
359 โกศล ภูริวัฒนกุล 05/04/2022 เวลา 09:09 น. โลงศพระบบแอร์แบบสแตนเลส ระบบดิจิตอลพร้อมถาดเสริม ตัวปรับอุณหภมิ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
358 โกศล ภูริวัฒนกุล 05/04/2022 เวลา 09:03 น. โลงศพระบบแอร์แบบสแตนเลส ระบบดิจิตอลพร้อมถาดเสริม ตัวปรับอุณหภูมิ กรุงประกาย อัมโร,อัมรินทร์ มัคกิติกาล รอผลประเมิน
357 กรุงประกาย อัมโร 01/04/2022 เวลา 15:55 น. ตู้อบฆ่าเชื้อไม่ต่ำกว่า 140 ลิตร ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ อุณภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
356 กรุงประกาย อัมโร 01/04/2022 เวลา 09:48 น. temperature control เสีย กรุงประกาย อัมโร รอผลประเมิน
355 กรุงประกาย อัมโร